th

von Prof. Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

Ey Tekmanlı tartış..
28 Ekim 2013 Pazartesi 10:46
uemityazicioglu@hotmail.de
Ey Tekmanlı tartış.. Öteki Tekmanlı’ya küfür ve hakaret etmeden tartış.
Karşıt düşünceyi aşağılamadan, küçümsemeden tartış.
Kişi ve ideolojileri tabulaştırmadan tartış.
Gerçekleri söylemekten ve kendi düşünceni savunmaktan korkmadan tartış.
Kırmadan incitmeden tartış.

Yanlışların karşısında dur ve bıkmadan usanmadan tartış.
Herkesle her şeyi tartış.
Dün tartışmadıǧın, tartışamadıǧını, bugün acilen tartışman gerekeni tartış.
Dün olanı, bugün olması gerekeni, yarın olabilecekleri tartış.
Tarihi tartış.
Dini tartış
Siyaseti tartış
Ülkeni tartış
Dünyayı tartış
Partileri tartış
Kurumları tartış
Düşünceleri tartış.
Senin kaderin hakkında karar verenleri tartış.

Senin ve ülkenin geleceğine dair karar verenleri tartış.
Kaderini ve geleceğini başkalarının eline ve merhametine bırakma, tartış.
Kaderini ve geleceğini tesadüflere bırakma tartış.
Öteki kürde saygıda kusur etmeden tartış, o sana saygı duymasa dahi.
Ötekine kin duymadan tartış, o sana kin duysa ve senden nefret etse dahi.
Sabır, hoşgörü ve tolerans sınırlarını sonuna kadar zorlayarak tartış.
Kürdün ve Tekman’ın içinde bulunduğu real durumu, ve bunun kürdte yarattığı tahribatı ve çaresizliği ve kürdün kürd düşmanlarınca kuşatılmışlığını, bir saniye bile unutmadan tartış.

Bunu kendi kişisel egon için yapma.
Benliǧini ispatlamak için yapma.
Kendini kanıtlamak için yapma.
Öteki kürdün canına okumak için yapma.
Senin düşüncene karşı olan ve anti kürdistani olan düşünceleri savunanların hepsini aynı kefeye koyma.
Kimin neyi savunduǧundan ziyade neden savunduǧu önemlidir. Bir düşünceyi, yanlış olarak savunmak, manüpilasyonların ve yanlış yönlendirilmeler sonucu savunmak ile o yanlışı neden savunduğunun bilincinde olarak ve bunu bir görev olarak savunmak aynı şeyler olmadığı gibi bu iki farklı gruptaki insanları da aynı kefeye koymadan tartış.
Tartış.Bildiǧini, diǧer kürdlerle paylaşmak, yanlış bildiǧini düzeltmek, bilmediǧini öǧrenmek için tartış.

Tekman’da bilinç sevyesinin artması için
Tolerans ve hoşgörü kültürünü hakim kılmak için
Öteki, senin gibi düşünmeyen Tekmanlıyı anlamak ve onunda seni anlamasını saǧlamak için
Kürdler arası demokrasi kültürünün gelişmesi için
İç-barışımızın saǧlanması için.
Tartış…
Seninle farklı düşüncede ve inançta olan kürdü sevebilmek ve onunda seni sevmesini saǧlamak için

Tartış…

Bizim buna ekmek ve su gibi ihtiyacımız olduǧu bilinciyle tartış.
Yarın bugün çektiǧimiz acıları, tekrar yaşamamak için tartış

Çocuklarımızında bizim yaşadıǧımız¸ acıları, katliyamları ve zulümü yaşamamaları için tartış.

Ülkemizin sömürge olmaktan ve parçalanmışlıktan kurtulması için tartış.
Kürd halkına bölgedeki barbar, vahşi ülke ve faşist rejimlerce ve emperyalistlerinde destek ve onayı ile dayatılan devletsizliǧe son verip, her milletin olduǧu gibi kürdünde en doǧal hakkı olan kendi develetine sahip olması için tartış.

Şu an önemli bir dönemeçte olduǧumuzu unutmadan, var olma ve yok olmanın, yol ayrımında olduǧumuzu bir saniye bile unutmadan tartış.

Hassas bir süreçten geçtiǧimizi bil ve bu sürecin bizim leyhimize işlemesi için tartış. Hiç bir şeyi es geçme, tüm detayları tartış.

Kürdistan devletinin uluslararası şartlarının hiç bir dönem bu denli uygun ve olgunlaşmadıǧı bilinciyle tartış.

Kürdlerin bölgedeki en güçlü aktör olduǧu ve tüm denge ve politikaları altüst edebilecek yegane kuvet olduǧu bilinciyle tartış.

Bizim kaderimizin kendi ellerimizde olduǧu bilinciyle tartış.
Öyle bir kader ve yol ayrımında olduǧumuzu hiç unutmadan. Kazanacaǧımız yada kaybedeceǧimiz noktada olduǧumuzu unutma. Bugün verceǧimiz doǧru karar bizi kazanma yoluna koyacak ve yapacaǧımız hata ise bize kaybetirecek.

Biri devletleşmeye, özgürleşmeye, kazanmaǧa götüren yol, diǧeri bize eski statükonun devamı, köleleşme, asimileye uǧrama ve türke hizmetkar olmaya götürecek ve yönleri tamamen zıt olan iki yolun ortasında durduǧumuzu unutmadan tartış.

Düşmanlarımızın bizi artık güç ve şidet kullanmak suretiyle denetimde tutamayacaǧının bilincinde olduǧunu unutmadan tartış.

Düşmanlarımızın bizi bizim gücümüzle alt etmek istediǧini ve onun bundan başka çaresinin de olmadıǧını unutmadan tartış.

Düşmanımızın son manevrası. „kürdü kandır“, “kürdü kürdün yardımı ile kandır“, “kürdü kürde karşı kullan“, “evliliǧi kullan“, “islamı kullan“, “solculuǧu kullan“, “siyasti kullan“, “ekonomiyi kullan“, “uluslararas ilişkileri kullan“, “imkanları kullan“, “uyuşturucuyu kullan“, “memurluǧu kullan“, “kürdün çaresizliǧini kullan“, “seçimi kullan“, “meclisi ve miletvekilliǧini kullan“, “asimilasyonu kullan“, “medyayı kullan“, “aleviliǧi kullan“. Yani akılına ne geliyorsa hepsini kullanmaktır. Tüm bunların bilinciyle tartış.

Sorunumuzun adınının başkalarının bize dikte ettirmek istedikleri gibi “KÜRD“ deyil “KÜRDİSTAN“ sorunu olduǧunu; her hangi bir ülkenin “İÇ – SORUN“ u deyil, “ULUSLARARASI BİR SORUN“ olduǧunu ve bir “DEMOKRATİK HAKLAR – SORUNU“ ya da türkiyenin “DEMOKRASİ“ sorunu hiç mi hiç olmaǧını; sorunun tamamen bir “BİR TOPRAK VE SINIRLAR SORUNU“ olup “KÜRDLERİN – ULUSAL SORUNU“ olduǧunu unutmadan ve bunu bilince çıkararak tartış.

Bu sorunun tek çözümünün ise “DEVLET“ ve “DEVLETLEŞMEK“ ten geçtiǧi gerçeǧini unutmadan tartış.

Türkün kokoşmuş sözde aydın maydınlarının, yarattıǧı bilgi kirliliǧine ve kürdün zekasıyla dalga geçme şaklabanlıǧına son vermek için tartış.

Türkün oluşturduǧu sahte ve yapay gündemlerden kurtulmak için tartış.

Bu gün acilen tartış.
Yarın geç olmadan tartış.
Kürdün kendi gündemini oluşturması için tartış.
Yerel idareden hesap sormak için tartış.
Kimin elinin kimin cebinde olduǧunun açıǧa çıkması için tartış.
Kapalı kapılar arkasında tezgahlanan oyunların açıǧa çıkması için tartış.
Türklerin kürde kurduǧu ve bazı kürdlerinde alet olduǧu tuzakların deşifre olması için tartış.

Tartış…

Tartışki, tarih tekarür etmesin.
Tartışki, kaderimiz deǧişsin.
Tartışki, tekmanlıya ve kürde dayatılan cahalet ve körlük ortadan kalksın.
Tartışki, kürd ortadoǧu gericiliǧi ve despotizminden kurtulsun.
Tartışki kürd türk barbariziminden, arap vahşiliǧinden ve fars gericiliǧinden kurtulsun.
Tartışki, hiç bir şey karanlıkta kalmasın. Gerçekler tüm çıplaklıǧı ile ortaya çıksın. Maskeler düşsün, sahtekarlar deşifre olsun. Kölelik özgürlük olarak pazarlanmasın.
Devleti tartış, devletsizliǧi tartış. Kürdistan devletinin kürdün zararına mı yoksa karına mı olduǧunu tartış. Eǧer Kürdistan devleti kürdlerin zararına ise hangi zararına olduǧunu tartış.

Ortadoǧu ceheneminde kendi devleti olmadan kürdün can ve mal güvenliǧinin nasıl saǧlanacaǧını tartış.

Devlet olmadan kürdün türklerin, arapların ve farsların katliyamlarından nasıl kurtulacaǧını tartış.

Develetimiz olmadan kürdistanın parçalanmışlıǧının nasıl ortadan kalkacaǧını tartış.
Devletimiz olmadan kürdlerin birliǧinin nasıl saǧlanabilineceǧini tartış.

Tartışki, türkün kürde duyduǧu düşmanlık bilince çıksın. Türkün kürde karşı tezgahladıǧı çirkin oyunlar deşifre olsun.

60 milyonluk bir halk olarak 21 yüzyılda halen kendi devletimize sahip olmayışımızın nasıl bir utanc olduǧunu tartış.

Dilimizin kültürümüzün yaşadıǧı katliyamı ve yok olmaya doǧru gidişatını tartış
Tartışki, ülkemize aklıselim hakim olsun.

Tartışki adalet yerini bulsun, haksızlık ve zulümün sarayı yıkılsın.

Tartışki, düşmanlarımız ve emperyalistler bizim aptal olmadıǧımızı görsünler ve anlasınlar, kürdü aptal ve eşek yerine koyan politikalardan vazgeçsinler.

Tartışki Koçgirinin, Dersimin, Amedin, Zilanın, Halepçe ve Roboskinin hesapları sorulsun.

Tartışki 80 yıllık türk zulümünün kürdistandaki tahribatları ve kürdlerde açtıǧı yaraların hesabı sorulsun.

Tartışki kendi dilleri unuturulan 10 millyon kürdün yaşadıǧı trajedi bitsin.
Tartışki kürd çocularını bali ve uyuşturucuya alıştıran kurumlar deşifre olsun.
İşgal ve ilhak edilen ve parçalanarak sömürge haline getirilen ülkenin yüzü-suyu hürmetine tartış.

Yasaklanan dilin ve yaǧmalanan kültürünün yüzü-suyu hürmetine tartış.

Diyarbakır ve ülkenin diǧer zındanlarında tarihin en iǧrenç işkencelerine tabi tutulan kemalizmi – türklüǧü kutsamaları istemiyle en aǧır işkencelerden geçen, baǧımsız – birleşik kürdistan devleti uǧruna bedel ödeyenlerin ödedikleri bedellerin boşa gitmmesi için tartış.

Daǧlarda kürdistan devleti uǧruna eksi 30 derece soǧukta, türklerin bombardımanları altında, açlıǧa ve susuzluǧa meydan okuyan yiǧit kürd evlatlarının, verdiǧi mücadele ve ödedikleri bedelerin boşa gitmemesi için tartış.

Kimyasal bombalarla parçlanan ve yakılan bedenler, kesilen kulaklar, uyulan gözler, oraya buraya işkenceden geçirildikten sonra kurşunlanıp atılan ve bir çoklarının mezarı olmayan cesetlerin sahibi çocuklarımızın ödedikleri bedellerin boşa gitmemesi için tartış.

Tartışki siyasette alicengiz oyunları bitsin ve şefaflık hakim olsun. Dünyanın en kirli siyaset pazarı olan ortadoǧuda kürd siyaseti temize çıksın.

Ey asil, cefakar ve zulüm ile pişmiş kürd halkı ve kürdistanın diǧer halkları.

Sen bu zeminin asıl sahibisin, sen binyıllık acıların ve katliyamların bizat yaşayanısın, zulümün canlı tanıǧısın.

Bu ülke senin ülken, sen ortadoǧunun en asil ve en eski halklarından birisin ve sonradan gelip senin topraklarını gasp eden fars, arap ve türk işgalcilerinin elinde, trajedik bir hayat sürdürüyorsun.

Kürd olarak hiçbir hakkın yok.

İnsan olarak hiç bir hakkın yok.

Kendi ülkende ve topraklarında, perişan, rezil ve rüsva bir hayat yaşıyorsun. Kendi ülkende kölesin. Ne yapacaǧına nerde ve nasıl yaşayacaǧına hep başkaları karar veriyor. Sana dedelerinden, ne miras kaldıysa, sana ait ne varsa türklerin yaǧma ve talanı altında. Kürtlüǧünden utanır hale getirilmişsin. 21. YY. 30 bin nufuslu miletler bile kendi devletine sahip iken, 60 milyonluk bir nufusla devleti olmayan tek halksın. Bu utanç ve ezikliǧi her gün yaşamak zorunda bırakılmışsın.

En çokta senin tartışman gerekiyor. Senin herkesten ama herkesten alacaǧın hakların ve herkesten soracaǧın bir hesabın var. Herkes senden götürdü, herkes sana ait olanı gasp etti, herkes sana bedel ödetti. Ama hiç kimse senden aldıklarını ve gapetiklerini hesabını vermedi.

Hiç kimse sana ödetilen bedellerin karşılıǧını vermedi.

Üstüne üstlük halen sen suçlu durumdasın, halen senden hesap isteniyor, halen hakların gaspedilmesi devam ediyor ve bu hak gaspı meşrulaştırılıp sanada kabul etirilmek isteniyor.

Senin çocukların türklerin zindanlarında en aǧır işkencelere tabi tutuldu ve öldürüldüler. Yada on yıllarca ceza yatılar.

Daǧlarda bedenleri bombalarla parçalanan, cestlerine işgence edilen, kulakları kesilip tespih iplerine yada türklerin anahtarlıklarına süs olarak takılan, gözleri uyulan o yiǧit insanlar senin çocukların.

Sen onları dünyaya getirdin. Sen umutlarla büyüttün, yemedin yedirdin giymedin giydirdin. Onlar büyüsünler diye ne uykusuz geceler geçirdin. Ve türkler zulüm imparatorlukları yıkılmasın diye. Kendi ülkende köle olarak yaşamaǧa devam edesin diye. Hiç bir hakka sahip olmayasın diye, sen diǧer miletlerin sahip olduǧu kendi devletine sahip olmayasın diye onları hunharca öldürdüler.

Senin köyünü boşaltılar, evini yaktılar, tüm mal varlıǧını, anılarını, mutluluǧunu, gelmişine ve geçmişine ait ne varsa bir günde senden gasp etiler, yada hepsini yok etiler.

Bir anda evsiz yurtsuz ve çaresiz bir şekilde terk –î diyar edip daha sonra çöplüklerinden ekmek dileneceǧin şehirlere. Beş para etmez devşirmelerden iş dileneceǧin ve karşılıǧında horgürüleceǧin, aşaǧılanacaǧın ve her gün seni ve geride halen saǧ kalan kaç kişi varsa aileni linç etmeye gelenlerin Kasabalarına doǧru; buruk, öfkeli, çaresiz ve umutsuz bir yolculuǧa mecbur edildin.
Bunun adı katmerli zulüm idi ve sen bunu 80 yıl kesintisiz yaşadın. Ve halen yaşamaktasın.

Sana dilini unuturdular, kültürünü yaǧmaladılar, seni ve sana ait ne varsa aşaǧıladılar. Sana ailene ve sana ait tüm deǧerlere hakaret etiler. Seni kendinden ülkenden miletinden utanır hale gelmen için zorladılar, her yol ve yönteme başvurdular.
Herşeyin sahibi sensin.
Sen kürdistan halkı olarak:
Kürdistanın asıl ve yegane sahibisin.
Sen kürd dilinin sahibisin. Sen kürdistan kültürünün sahibisin.
Sen o toprakların ve o şanlı tarihin sahibisin.
Sen o yakılan evlerin ve boşaltılan köylerin sahibisin.
O daǧlarda gözükara bir şekilde topraǧa düşen özgürlük savaşcıları senin çocukların.
Türk zindanlarında çile dolduran o fedakar insalar senin çocukların.
Sen ödenen tüm bedenlerin asıl sahibisin.

Tartış..

Ey kürd halkı..
Hiç kimsenin senin kadar konuşmaya söylemeye ve itiraz etmeye hakkı yoktur.
Hiç kimsenin senden hesap sormaya hakkı yoktur. Seninde kimseye verceǧin bir hesabın yoktur.
Sen verebileceǧin her şeyi fazlasıyla verdin. Sana ait neyin varsa hepsini bu davaya yatırdın.
Gördüǧün zulümün, yaşadıǧın katliamların, ödediǧin bedellerin bir hesabı olmalı.
Sen herkesten hesap sorma hakkına sahip yegane kurumsun.
Sen fedakar kürd halkısın.
Tartış ….
Ödenen bedellerin boşa gitmemesi için tartış.
Bunca bedele rahmen dili yasak kültürü yasak ve devleti olmayan kürd olarak kalmamak için tartış.

EY TEKMANLI
TEREDÜT ETMEDEN, KORKMADAN, ÇEKİNMEDEN, BIKMADAN USANMADAN TARTIŞ

KÜRDE ZARAR VERMEDEN, KIRMADAN İNCİTMEDEN TARTIŞ

Sana, ülkene ve geleceǧine hizmet etmeyen hiç bir şeye EVET deme. Gözü kapalı olarak sormadan tartmadan ölçmeden hiç bir şeyi kabul etme. Muǧlak ve net olmayan hiç bir düşünce ve dayatmayı kabul etme.

TARTIŞ.

NEDEN‘i tartış. NASIL‘ı tartış, NİÇİNİ tartış,
TEKMAN’IN GELECEĞİNİ DAHA ŞİMDİDEN

T A R T I Ş….

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s