Joachim Gauck Türkiye’de çanları çalarken


Joachim Gauck Türkiye’de çanları çalarken
von PD Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu
ümit 22 Kimdir bu kilise papazı bizlere hukuk devleti olama dersi versin?
İlk önce kendisinin insan haklarına saygılı olduğunu ispatlaması lazım ‘ki, onun anlatımlarını bizlerde ciddiye alalım.
Almanya’da yabancı düşmanlığı ve anti semizim her geçen gün yükseldiği halde. Gauck Almanya’nın başı olarak, yabancı düşmanlığı ve antisemitizm konusunda detaylı ve inandırıcı bir açıklama yapmış mıdır? Hayır.
Rostok’da Vietnamlı işçilerin kalmış olduğu yurda Naziler ateş vererek yaktıklarında, Gauck kilise papazı olarak, bir insanlık sucu olan bu olayı protesto eden bir beyanatta bulunmuş mudur? Hayır.
Peki, ne yapmıştır bu zat?
Resmen evli olduğu halde eşinden boşanmadan gayri resmi olarak birlikte yaşamakta olduğu bayan arkadaşıyla seyahat yapmaktadır. Bizlere hukuk devleti dersi vermeye çalışan Gauck ilk önce kendi ülkesindeki aile hukuku ve kilise hukuku yasalarına bir papaz olarak saygılı oluğunu pratikte bizlere göstersin ki, bizlerde onun gibi birinin açıklamalarını ciddiye alalım.
Kilise papazı olan Joachim Gauck’un ODTÜ’deki açıklamalarını benim gibi birisinin ciddiye alması mümkün değildir. Çünkü Gauck yaşamakta olduğu bugünkü aile hayatıyla hem aile hukuku ve hem de kilise hukuku yasalarını çiğnemektedir. Böyle birisinin bizlere hukuk devleti olma ve demokrasi dersi vermeye kalkması ne doğrudur, nede mümkündür.
Gauck’un Başı olduğu Almanya hukuk devletimidir? Bence hayır. Çünkü Almanya’da onlarca Anadolu çocuğu Alman derin devletinin yönlendirdiği NSU terör örgütü tarafından öldürüldüğünde, sözde din adamı olan Kilise papazı Joachim Gauck herhangi bir açıklama yapabilmiş midir?
Almanya’da Alman derin devleti vardır. Alman Derin devleti’ NSU terör örgütünü kurmuş ve bu örgüt vasıtasıyla Anadolu çocuklarını öldürmüştür. Almanya’da yaşayan yabancı kökenlileri evleriyle birlikte diri diri yakmışlardır.
Gauck ilk önce Almanya’nın insan haklarına saygılı bir hukuk devleti olduğunu ispatlasın. O Almanya’nın başı olarak bunu ’da ispatlayamaz, çünkü Avrupa İnsan hakları mahkemesi Almayanın insan haklarına ve hukuka saygılı bir devlet olmadığını yüzlerce kez vermiş Almanya hakkında vermiş olduğu kararlarıyla ispatlamıştır. Gauck’un başkanlığını bir ara yapmış olduğu kendi adını taşıyan dairede bile yabancı kökenli insanlarımızın dosyaları Alman derin devleti tarafından çalınmıştır. Almanya’da Alman Derin devleti vasıtasıyla arşivlerden dosyalar çalınmıştır Gauck bu kirlerin hepsini bilmektedir bize ders vermesin. Varsa siyasi gücü Almanya’nın siyasi kirlerini ve tarihi geçmişini yıkasın. Almanya yedi milyon Yahudi’nin katliamını gerçekleştirmiş, kirli bir tarihe sahiptir. Gauck ilk önce başı olduğu Almanya’nın geçmişini irdelesin, tarihiyle yüzleşsin, ondan sonrada gelsin bizlere hukuk dersi versin, bizleri eleştirsin.
Hangi Anadolu çocuğunun probleminin Almanya’da çözüle bilmesi için bu kilise papazı inisiyatif alabilmiştir. Kilise yasalarını ve insan haklarını hiçe sayan bir papaz olarak Gauck İntigrationdan ne anlar? Onun amacı Almanya’daki Anadolu çocuklarını asimile etmektir. Biz işte onun bu yanlış asimilasyon polkasınıda eleştiriyoruz.
Kendisine bu sütunlar vasıtasıyla da soruyoruz.
Almanya kaç tane Suriyeli savaş göçmenine sahip çıkmıştır? Kendileri Berlin’e geri döndüğünde beraberinde kaç tane Suriyeli savaş mağdurunu birlikte Almanya’ya götürüp bu mağdurlara sahip çıkabilecektir? Var mıdır onun böyle bir jesti? Benden söylemesi onun böyle bir jesti ve düşüncesi yoktur. Birkaç Suriyeli savaş mağduruyla görüşüp onlarla görüşmesini basını ’da kullanarak, kendisine siyasi malzeme eder, başka bir amacı bu konuda zaten yoktur. Eğer Suriyeli savaş mağdurlarına yardımcı olmak istese, onların büyük bir bölümünün Almanya’ya gelmesini sağlaya bilir. Ama o bunu yapabilecek medeni cesaretten, ekonomik destekten yoksundur, çünkü kendisi cimri bir toplumun başıdır. Ama Suriyelinin o mağdur halini kendi siyasi çıkarları uğrunda kullanmasını iyi biliri.
Sözün kısası:
Almanya bir hukuk devleti değildir. Almanya’da Alman Derin Devleti mevcuttur. Alman Derin Devleti NSU terör örgütünü kurdurmuş ve bu terör yuvası sayesinde insanlarımıza her türlü zulmü yaptırmıştır.
Deutschland ist kein Rechtsstaat.

Die Politiker führen das Wort vom “freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat” bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit im Mund und tragen den sogenannten RECHTSSTAAT wie eine Monstranz vor sich her. Dabei gab es auf deutschen Boden noch nie einen Rechtsstaat! In der Kaiserzeit hatte Deutschland eine Klassenjustiz. In der Weimarer Republik war es eine diese Republik zutiefst verachtende Justiz, im III. Reich hatte Deutschland eine Verbrecherjustiz, in der Nachkriegszeit eine Wendehalsjustiz und heute eine von den Politikern gegängelte Justiz.
Der Generalbundesanwalt und seine nachgeordneten Bundesanwälte sind weisungsabhängige politische Beamte, die vom Bundesjustizministerium vorgeschlagen und vom Bundespräsidenten ernannt werden. Spuren sie nicht im Sinne der jeweiligen politischen Machthaber, dann können sie jederzeit wieder abberufen und in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden. Die Generalstaatsanwälte der Länder sind ebenfalls weisungsgebundene politische Beamte der Länder und können jederzeit wieder abberufen werden, wenn sie den Weisungen ihres Dienstherren, also dem Justizminister, nicht Folge leisten.

Deutschland hat keine politisch unabhängige Justiz!
Das Grundgesetz Deutschlands schreibt die Trennung von Exekutive und Judikative vor. Die Praxis sieht anders aus. Diese gesetzlich vorgeschriebene Gewaltenteilung existiert nicht.

PS: Ich fordere auch die Präsidenten Obama und Putin auf, sich so schnell wie möglich zu treffen. Sie sind verpflichtet, im Interesse des Friedens unverzüglich eine Lösung für die Ukraine zu finden. Alle anderen sind damit offenkundig überfordert.

Advertisements

Başbakan’ın Ermenilerle ilgili açıklaması


Başbakan’ın Ermenilerle ilgili açıklaması
von PD Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu
yazicioglu1 Hepimizin bildiği gibi ve tarihte olduğu gibi günümüzde de, Ermeni toplumu üzerinden siyasi ve ekonomik çıkar sağlamaya çalışan ülkeler bulunmaktadır. Ülkemiz içerisinde bir problem varsa, ülkemizin dışındakiler bu problemi kendi doğrultularında kullanmak isterler; bu emperyalist ülkelerin uyguladığı genel kuraldır. Bizler acısından önemli olan ise şudur, eğer ortada bir sorun varsa biz bu sorunu sorun olmaktan nasıl çıkartırız, sorusuna cevap bulmamız gerekir. Sorunu kullanan, Avrupa veya ABD bu konuyu kullanıyor diye Avrupa’ya veya ABD’ye bağırmak yerine ‘o sorunu sorun olmaktan nasıl çıkarırız’ diye düşünmemiz gerekiyor.
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ında bu bağlamda 24.Nisn 2014’deki ’’Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın benzer gelenek ve göreneklere sahip halklarının, geçmişlerini olgunlukla konuşabileceklerine, kayıplarını kendilerine yakışır yöntemlerle ve birlikte anacaklarına dair umut ve inançla, 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz’’, mesajı kim ne derse desin, Türk devletinin dili ve tutumu açısından bir milat oluşturuyor.
Bu çerçevede Hükümet bir devlet politikası değişikliğiyle bundan sonra daha aktif bir siyaset izleme kararı alırken, üçüncü ülkelerin soruna müdahalesi durumunu bertaraf etmiş, en azından emperyalist ülkelerin bundan böyle sorunu kendi çıkarları açısından kullanmalarını zorlaştırmıştır.
Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarının hangi din ve etnik kökenden olursa olsun, Türk, Kürt, Arap, Ermeni ve diğer milyonlarca Osmanlı vatandaşı için acılarla dolu zor bir dönem olduğunun yadsınamaz olduğu Başbakan tarafından kabul edilmiştir. Dolayısıyla emperyalistler tarafından siyasi nedenlerden dolayı kullanılmak istenen kozlar, emperyalistlerin elinden alınmış, halklarımızın kardeşliği tekrar perçinlenmiştir.
Artık yeni bir döneme girdik Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi görüşü haline getirilmiş olan İttihatçı tez ilk kez 24. Nisan 2014 tarihinde bizzat Başbakan tarafından reddi miras edilmiştir, çünkü adil insani ve vicdani duruş, din ve etnik köken gözetmeden birinci dünya savaşı sırasında yaşanmış tüm acıları anlamayı gerekli kılıyordu
Bu arada belirtmekde yarar var, İttihat ve Terakki özünde soykırımcı bir hareketti. İttihat ve Terakki 1914-1915 yıllarında soykırımını organize ederken Alman imparatorluğundan destek alıyordu. O dönem Alman subayların soykırımın planlanması ve yürütülmesinde bire bir yer aldıkları malum. Alman devletinin o günün koşullarında Osmanlı İmparatorluğu’nun stratejik işbirlikçisi olduğunu unutmamamız ğerekir. 1914’de Ermenilerin yaşadığı soykırımından Almaya’nın bilgisinin olmaması imkansızdır.
Tabiatıyla İttihat ve Teraki. Türk olmayan Anadolu halklarını önce Müslüman olmaya sonra da Türkleştirmeye çalışıyordu, ‘ateş düştüğü yeri yakıyordu. Dolayısıyla Başbakan Erdoğan’ında 24 Nisan 2014’de belirttiği gibi Osmanlı İmparatorluğu vatandaşı herkes gibi Ermenilerin de o dönemde yaşadıkları acıların hatıralarını anmalarını anlamak ve paylaşmak bir insanlık vazifesidir. Türkiye’de 1915 olaylarına ilişkin farklı görüş ve düşüncelerin serbestçe ifade edilmesi; çoğulcu bir bakış açısının, demokrasi kültürünün ve çağdaşlığın gereğidir.
Savaş sırasında Osmanlı İmparatorluğu bünyesindeki tüm etnik ve dini unsurları acı çekmiştir. Herkes acıları paylaşma erdemini göstermeli. Umarım Başbakanın uzattığı el havada kalmaz. Ben şahsım adına Başbakan Erdoğan’ın 1915’te Ermeniler ’in çektiği acıları tarihi bir şekilde onaylamasını memnunlukla karşılıyorum. Ermenistan’da kendi geleceğini ve tüm Ermenilerin geleceğini düşünüyorsa, Türkiye’nin demokratikleş-mesine katkıda bulunmalıdır.
Tarihi siyah beyaz değildir. Türkiye ise aslında tarihe ilişkin gerçeği bilmiyor. Ne biliyorsa şu an onu söylüyor. Dolayısıyla şu an Türkiye’nin karşılıklı bilgi değişimine ihtiyacı var. Türkiye buna hazır olduğunu da söylüyor. Bence Başbakanın açıklamalarını Ermeni dünyasının kesinlikle bir yana itmemesi lazım.

Halktan biri olmak – KCK K0NSEY ÜYESİ DURAN KALKAN


10301607_729585707091628_5115085162281226943_nKCK K0NSEY ÜYESİ DURAN KALKAN
…..Öncelikle şunu belirtelim: BDP’nin demokratik yerel yöneticileri denen Eşbaşkanların hiç biri kendi güçleriyle seçilmemişlerdir. Milyonlarca halkın, kadının, gencin, emekçinin gece-gündüz demeden yürüttüğü aylarca çalışma sonucunda seçimi kazanmışlardır. Bunun gerisinde kırk yıllık mücadele, on binlerce şehit, yani kan ve göz yaşı vardır. Kısaca bizim hepimiz çalıştık ve çaba harcadık. Peki bunu niye yaptık? Bazılarının maddi yaşam koşulları yükselsin diye yapmadık herhalde! Bazıları makam,koltuk ve maaş sahibi olsun diye değil! Dolayısıyla bu tür tartışma, arayış ve tutumlardan derhal vazgeçilmesi gerekir. Yoksa seçenler geri almak zorunda kalır.

-Halktan biri olmak- DURAN KALKAN

30 Mart seçimleri ardından yeni yerel yönetimler şekilleniyor. Tabi bu durum da bir dizi tartışmayı beraberinde getiriyor. Belediyelerin nasıl oluşup işleyeceği hususu tartışmalara konu oluyor. Seçmene verilmiş bir sürü vaat var. Devletin yeterince demokratik olmayan mevcut yasaları var. Şimdiye kadar oluşup işleyen mevcut sistem var. Tüm bunların yeniden yapılandırılması ve demokratik toplumcu yerel yönetim anlayışının başarıyla hayata geçirilmesi gerekiyor.

Kuşkusuz bu konuda BDP dışı partilerin ciddi bir sorunu yok. Onlar zaten devletçidirler ve mevcut devlete dayalı yerel yönetim sistemini olduğu gibi işletmeye çalışacaklar. Toplumun bazı maddi ihtiyaçlarının giderilmesini hizmet sayacaklar ve bu temelde bir yaparlarsa beş çalmayı esas alacaklar. Demokrasinin temeli olması gereken yerel yönetim alanını vurgunun ve yolsuzluğun, dolayısıyla çürümenin ve yozlaşmanın alanı haline getirecekler.
Elbette BDP’li yerel yönetimler böyle olamaz. Onlar zaten daha seçim döneminde çok farklı olduklarını ortaya koymuşlardı. Temel bir farklılık devlete değil de topluma dayalı yerel yönetim anlayışının hayata geçirilmesiydi. Yani demokratik toplumcu yerel yönetim sistemi ortaya çıkartılacaktı. Diğer temel bir farklılık eş başkanlık sisteminin hayata geçirilmesiydi. Yani farklılıklara dayalı eşitlik ve özgürlük anlayışı telinde kadın-erkek birliğini öngören yeni demokratik toplum böyle ortaya çıkarılacaktı. Şimdi bütün bunlar tereddütsüz hayata geçirilmeyi bekliyor.
Bu konuda işin nasılına ilişkin yoğun tartışmaların ve arayışların yaşandığı gözleniyor. Elbette bu durum olumlu ve de gereklidir. Tartışmadan ve araştırmadan hepsi de yeni olan bu anlayışları hayata geçirmek elbette ki öyle kolay olmaz. Fakat tartışmaya nereden başlanacağı ve nelerin tartışılacağı da çok önemlidir. Eğer bu konuda yöntem ve üslup doğru tutturulamaz ve konular doğru tespit edilemezse, o zaman daha baştan yanlışa düşme ve çizgiyi kaybetme yaşanır.
Ne yazık ki böyle bazı yanlış tartışmaların yapıldığı da gözlenmektedir. Örneğin eş başkanlık sisteminin nasıl işletileceğine dair tartışmalarda böyle yanlışlar yaşanmaktadır. Bazı TV kanallarında sanki esas konu buymuş gibi eş başkanların makam arabalarını, maaşı, masayı, koltuğu nasıl paylaşacağı hususları tartışılmaktadır. Duyduğunda insanın kanını donduran bu tür tartışmalar yapmaktan elbette kaçınmak gerekir. Çünkü eş başkanlık gerçeği böyle değildir ve demokratik yerel yöneticilik böyle olmaz.
Öncelikle şunu belirtelim: BDP’nin demokratik yerel yöneticileri denen Eşbaşkanların hiç biri kendi güçleriyle seçilmemişlerdir. Milyonlarca halkın, kadının, gencin, emekçinin gece-gündüz demeden yürüttüğü aylarca çalışma sonucunda seçimi kazanmışlardır. Bunun gerisinde kırk yıllık mücadele, on binlerce şehit, yani kan ve göz yaşı vardır. Kısaca bizim hepimiz çalıştık ve çaba harcadık. Peki bunu niye yaptık? Bazılarının maddi yaşam koşulları yükselsin diye yapmadık herhalde! Bazıları makam,koltuk ve maaş sahibi olsun diye değil! Dolayısıyla bu tür tartışma, arayış ve tutumlardan derhal vazgeçilmesi gerekir. Yoksa seçenler geri almak zorunda kalır.
Diğer yandan makam ve maaş paylaşımına indirgenmeye çalışılan eş başkanlık sistemine gelince, bazıları bunu ancak bu kadar anlayabilir, fakat işin özünün ve gerçeğinin böyle olmadığının da çok iyi bilinmesi gerekir. Farklılıklara dayalı eşitlik ve özgürlük anlayışı temelinde kadın-erkek birliğine dayalı yeni demokratik toplumu yaratmanın yönetsel sisteminin böyle ele alınması ve bu temelde içinin boşaltılması elbette kabul edilemez ve hoş görülemez. Kadın özgürlüğüne dayalı toplumsal özgürlük devriminin önemli bir parçasına böyle yaklaşılması kuşkusuz doğru bulunamaz.
Kısaca ne demokratik toplumcu yerel yönetim modeli makam ve maaşla ele alınabilir, ne de özgürlük devriminin bir adımı olan eş başkanlık sistemi makam ve maaş paylaşımına indirgenebilir. Bu konularda doğru demokratik anlayışa ulaşmak ve bu anlayışın dürüst ve kararlı bir uygulayıcısı olmayı bilmek gerekir. Bunun için de temel ilke şu olmalıdır: Halktan biri gibi yaşamak ve halkın öncü hizmetçisi olarak çalışmak! Bunun dışındaki bir duruşun halk tarafından kabul edilmeyeceğini ve buna izin verilmeyeceğini herkes bilmek durumundadır.
Söz konusu ilkenin hayata geçirilmesi için öncelikle eşbaşkanların mal varlıklarını kamuoyuna açıklamakla işe başlamaları uygundur. Bu birinci ilke olmalı ve bunu yapmayanlar işbaşı yapamamalıdır. İkinci olarak başkanlık süresince harama el atılmayacağına dair, yani yolsuzluk ve hırsızlık yapılmayacağına dair söz ve taahhüt verilmelidir. Üçüncü olarak da görev süresince halktan biri gibi yaşamaya büyük özen gösterilmelidir. Halkın üzerindeki bir yaşam standardının demokratik ilkelere ve kendisini seçen değerlere ihanet olacağını herkes bilmelidir. Bu konuda toplumsal denetimin sürekli işleyeceği de bilinmek durumundadır.
Demokratik yerel yöneticiliğin birinci şartı kuşkusuz halkçı yaşam tarzıdır ve bu olmadan demokratik yönetim asla gerçekleşmez. Yani kendisi halktan biri olarak yaşamayan asla demokratik yönetici olamaz. Bu ideolojik ve ilkesel bir husustur ve çarpıtılmayı kabul etmez. Diğer yandan, bu ideolojik hususla birlikte çalışma tarzı da önemlidir. Bu konuda da şu ilkeler belirtilebilir: Birincisi halkın kararlara her düzeyde katılmasıdır. Yani nelerin ve nasıl yapılacağına halk karar vermelidir. Halkın onayından geçmeyen hiçbir şey yapılmamalıdır. Bunun mekanizmalarını yaratmak da belediye eş başkanlarının ve meclisinin görevidir.
İkincisi çalışmayı halka dayandırmak olmalıdır. Yapılacak işleri devlet desteğine veya başka yerlerden alınabilecek yardımlara değil de, esas olarak yöredeki toplumun gücüne dayalı olarak planlamak ve yürütmek gerekir. Halkın gücü en büyüğüdür ve her şeye kadirdir, dolayısıyla hiç kimse halkın gücüyle ne yapılabilir diye küçümsememelidir. Önemli olan bu gücü örgütleyip açığa çıkartmayı ve harekete geçirmeyi bilmektir.
Üçüncü olarak da belediye eş başkanlarının halkla ilişkilerini düzenli ve sürekli kılmaları ve asla kendilerini halktan koparmamaları hususu önemlidir. Bunu hangi yöntemle yapacakları kendilerinin işidir. Fakat ya her gün birkaç saat halkla görüşme süresi olarak planlanmalı, ya da haftanın iki günü buna ayrılmalıdır. Halkın görüş, öneri ve eleştirilerine her zaman açık olunmalı ve bunları yazıyla iletmekle birlikte doğrudan yüz yüze iletmelerine de olanak tanınmalıdır.
Eşbaşkanlık sistemine gelince, buraya kadar yazdıklarımızdan eş başkan olmanın makam ve maaş paylaşmak olamayacağı herhalde açığa çıktı. Bu tür tartışma ve arayışlardan derhal vazgeçilmelidir. Yoksa eleştiri altında olunacağı çok iyi bilinmelidir. Bu tür maddi arayışlardan herkes uzak durmalı ve eş başkanlar bu konuda da birbirlerini denetlemelidir. Farklılıklara dayalı eşitlik ve özgürlük temelinde bir kadın ile bir erkeğin birlikte bir kenti veya kasabayı yönetmeleri, bu temelde kadın ve erkeğin ortak karar ve uygulamasının ortaya çıkması tarihi önemdedir. Toplumun özgür ve eşit yaşayacağı demokratik bir kent düzeni ancak böyle ortaya çıkar.
Burada kadının kendini eğiterek toplum yaşamına aktif katılması kent ve kasaba yaşamında en büyük demokratik devrimi yapacaktır. Kadın kendisiyle birlikte esas olarak erkeği de eğitecek ve eğitimli demokratik toplum böyle ortaya çıkacaktır. Bu konuda kadının aktif ve girişken davranması kadar, erkeğin kendini engel olmaktan çıkarması ve kadının önünün açık olması önemlidir. Erkekten gelecek her türlü engele karşı yöntemli bir mücadele mutlaka gerekir ve sonuç alıcı olur. Kadın renginin ve ölçülerinin yerel yönetimlerde etkinlik kazanması demokratikleşmenin esasıdır. Bu konuda herkes hem dikkatli olmalı ve hem de mücadele içinde bulunmalıdır.
Benzer hususlar üzerinde daha çok durulabilir. Fakat burası açısından bu kadarı yeterlidir. Genel planda bu hususların tartışılıp eğitim konusu yapılması yanında somut yönergeye kavuşturulması da yararlı olabilir. Bu açıdan BDP’nin yerel yönetimlerin uyacağı bir yönetmelik hazırlaması ve tüm bu konuları, yani demokratik toplumcu yerel yönetim ilkelerini yönetmelik hükmüne bağlaması daha doğru ve yararlı olabilir. Sonunda “Bilmiyordum, yanılmışım” denmemesi ve hatanın aza indirilmesi açısından bu tedbir daha iyi olur.

XALİT BEGÊ CİBRΠ(r.X.l)


xalit_beg_cibri_0DESTANA XALİT BEGÊ CİBRÎ (r.X.l)

Xalit Begê Mîrê Zirav
Te helandî dil û hinav
Tu Rabû li dijî Romê:
Ji bo li ser me bide Tav

Maqûlekî xweş Zanyar bû
Li dijî zilma zordar bû
Beg vêxist Finda Azadî
Mîrêm li dijî kedxwar bû

Begê min Bi Nav û Deng bû
Mîr Mêrxasê Roja Teng bû
Xalit Begê Mîrê Welat (r.X.l)
Ev Mêrxas ji bona Ceng bû

Begêm rabû ji Gimgimê
Berz bû wek Kela Dimdimê
Rêberê Sazya Azadî:
Welat şêrîn, ez nadimê

Nasyarê me Mîralayî
Tu Keleha me Kurdayî
Serekê Eşîra Cibran
Tu Reîsê Mezlûmayî

Mîrê min zêde Qeşeng bû
Serkêşê Bi Nav û Deng bû
Ala wî Berz kir Şêx Seîd (r.X.l)
Ji Dozê ra, ew Pêşeng bû

Berxê Nêr ji bo Kêrê ye
Serê wî d‘ Riya Xêrê ye
Cergên Xalit Begê Cibrî (r.X.l)
Polat biqasî Dêrê ye …

Fehmî Begê Sekreter bû (r.X.l)
Tixtor Fûad xweş Zanyar bû (r.X.l)
Ji Malbatên Payedar bûn
Ûsiv Ziya Beg Haydar bû (r.X.l)

Mele Evdirehman Sekvan (r.X.l)
Xalid Beg Hesenî Sitvan (r.X.l)
Silêmanê Ehmed Navdar
Keremê Zirkî Mêrek Şervan (r.X.l)

Şêrên rabûn Serhildanê
Hemûya kir Berxwedanê
Hemî jî Mêrxas û Mêr bûn
Wan Dengvedan li Cîhanê

Her Mêrekî bi Sed Mêra
Dilê min peritî jê ra
Dema d’ketin Şerrê giran
Ordî dibizdiya j‘ Şêra

Mînanî Mora li ser Pol
Li Gerdûnê tev bûn Sembol
Dîrok nivîsand Xweşmêra
Hemî Şehîd, Xaziyên Ol

Yado û Şêx ‚Evdirehîm (r.X.l)
Divê binas, nemîn xeşîm
Herdû Lehengê Welat in
Ji Mêran ra ew bûne Xîm

Lehengek rabû ji Pîran
Erd hejand hetanî Îran
Bûbû xofa dilê Romê
Bi xwe Şêr bû, Şêxê Pîran

Şêx çû hewariya Dêrsim
Kir Kemînê cehşê çarsim
Li wê deşta Perxaneyê
Tev bûn Şehîd, ez bi hêrsim

Romê Agir berda Zevî
Şewitandin dar û devî
Şêx û hemî hevalên xwe
Ji ordiyê ne di revî …

Ji bo Heyf û Tola Mîrza
Di çûn pişta Seyîd Riza
Şêx negihîşte Dêrsimê
Kurdistan bû hola diza

Leheng Yado wekî Şêra (r.X.l)
Dema lêdxist li neyêra
Zarîn dixist nav ordiyê
Direviyan wan newêra

Rom li dorê dibû çeper
Nimêj dikir wî li hember
Tenê ji Xweda di tirsya
Wek Sihabiyên Pêximber (s.X.l)

Van hemû Lehengên ‚esîl
Laş li erdê dikir qesîl
Ji bo Ol û Welatê xwe
Wan xwîn dirêt mîna mesîl

Van Lehenga ji bo Ceng bû
Kurdistan li neyar Teng bû
Sed car bimre Îxanetî:
Lipêşiya we Asteng bû ..!

Pêşengê Ala Azadî…
Doza te hişyar kir Qadî
Te Mor lêxist li Dîrokê
Bibîrtînim Te bi şadî

Silav li te: Ey Şêx Se’îd (r.X.l)
Serxwebûn ji bona te ‚Îd
Roja Azadî, Rizgarî:
Mizgîn li te Şêxê Cedîd

Min daye Reîsan Sozê
Dernayêm ji Riya Dozê
Dimeşim ez di Rêça we
Ta Azad bijîm Newrozê

Silavê ez didim Qadî (r.X.l)
Pêşeng Sembola Azadî
Bibîrtînim we hemî yan
Her Dijîn… Şehîd û Xazî.

Şair-Dengbêj Ebdurehîmê Mûşî
01.02.2014 Dortmund / Elmanya

DESTANA YADO AXAYÊ DUMİLÎ Û ÇERKEZ

Yado Axao, Serdaro
Navdaro, Navgirano
Fermandarê Şêx Seîd
Bavê Çerkez
Serpelo, ruh û cano
Te Dengveda li Gerdûnê
Dunya ji te ra bi heyrano…

Le Şêrê Welatê Serhedê
Hezar Rehmet bibarin li Merqedê
Ji bîr nabe! Ew Berxwedan
Navê te l‘ Birca Amedê…

Lehengo, Palîwano, Axao
Tu Sertaca ordiyao
Di Roja Oxulmê Giran da
Tu Beramberî Sêsed mêrao
Çibikim feleka xayîn ji we ra li hev nanî!
Tu Canfîdayê me Kurdao…

Çerkezê Leheng hê Zarok bû, wekî Şêra
Jê fedî dikir ordiya neyêra
Darek ji xwe ra kiribû Modolî
Teqlîta Mêrxasiya Şerê bavê xwe dikir…
Ji Kula Dilê min û xwe ra Digot:
Ya Ya Ya…
Şa Şa Şa…
Her Bijî… Yadîn Paşa …

Le teresê romiyan
Lawê Sitvanê min
Berxê Yado Axayê Dumilî,
Çerkez girtibûn Teqîbatê
Çerkezê min ê Delalî danîn nava ordiya leşkera, îzibatê
Van teresên romiya, jê dikirin Pirsiyarê?
Çerkez mînanî Gulek ji Gula vê buharê
Ter û Teze bû, Nû Şîn dikir,
Li Zozanê Qazgol û Bîngol û Şerefdînê, derbuharê
Lehengê Kurê Lehenga Digo:
Navdarê min digo,
Piçûkê min digo,
Ezîzê min digo,
Şêrînê min digo:
Misto Kemal çawa, axayê we Tirka ye
Yado Axa jî wisa Axayê me Kurda ye …

Van teresê romiya biryar didan
Gulekî ji gula romê
Berî bedena Lehengê kurê Lehenga didan
Çerkezê Delalî li wê dibû Cangorî
Canê xwe fîda dikir bi Mêranî
Ji bo Kurdistana Rengîn
Zîna Sitû bi Morî …
Ax piçûko,
Lehengo,
Mêrxaso,
Egîto,
Çelengo:
Te cergê min peritand,
Can û ruhê mi j‘ te ra gorî …

Mêrxaso tu Piştmêryê me Kurdayî
Xwedê hîn zarokek wekî te Leheng nadayî
Di roja Teng da:
Tu sertaca Zarokên Kurmancayî
Te Dîrok nivîsand, tu Dîroka me me Kurda yî…

Berxê bavê mino; Rom xayîn e,
Bextê romê nîn e
Belkî Xwedê ji roma bêbext ra lawo reş bigerîne
Le çawa Fermana serê me kurda deranîn
Bi dek û dolaban Welatê me xesp kirin,
Le ji xwe ra li hev Par kirin,
Le lawo Welatê me j‘ xwe ra kirin Qetilxwîn e…

Çerkez berxê bavê mino, bejna te zirav e ji dara sipîndarê
Berz û bilind e mînanî dara vê çinarê
Le çar gurçikê berxê min hebûn, Şêrê Welatê Serhedê
Her gurçikekî mêrê mêrxas mezin bû, bi qasî hinara li serê darê…

Lo lo bira ez ê diçûme Kaniya Yado Axayê Dumilî, wa li hember e
Birao çima tu nizanî derdê Şehîd û Xaziya pirr e, zehf giran e,
Le Derdê te jî xwe daye ser e,
Belkî Xwedê kulê bi kulke têxe derê mala teresê romiya,
Çawa derbek ji derba romê berî bedena Çerkezê delalî dane
Xwîna sor bi ser bejna Çerkezê Donzdeh salî de dikişe dayê,
rebenê seranser e…

Çerkez berxê ez ê diçûme Çewlika şewitî wa li palê
Min mizekir li bejn û bala bavê Çerkezê delalî,
Berz û bilind e, le lawo mînanî cot Minarê
Lê sêsed û şêst û şeş Tamarên mêrinayê di bavê te da mewcût bûn,
Berxê Yado Axa yê Dumilî, Reîsê malê…

Ax Çerkezê min ê delalî tu Pêşeng bû
Bi emrê xwe zarok bû, zehf qeşeng bû
Di roja oxilmê giran da, Mêrê Ceng bû
Hewar û gaziya me Kurmanca,
Çerkezê Leheng, Mêrxasê Roja Teng bû…

Çerkez berxê bejna te zirav e ji gula serê çiya
Hêşîndike li Zozanê Hezargolê, li devê çem û çehvkaniya
Çargurçikê min Şêr e, sertaca me cindiya
Le Dayika te rûniştî, Şîna te digerîne,
Ji kula dilê min û xwe ra,
Le lawo li nava teresên romiya…

Çerkez berxê welle tu kubarî
Le lawo ji Şîsxana bavê te agir dibarî
Mîna qesîl ordiyê li erdê radixist
Berxê li ser serê wan dikire tarî…

Lo lo bira ez ê rabim berê xwe bidim Kargeha Kawayê Hesinkar, bi mêranî
Pênûsa destê xwe têkim Bazinbeleka Kurdistanî
Berê xwe bidim Qesr û Qonaxa Felekê jêra bêjim; çima te carekî wekî xelkê ji me ra jî li hev nanî?
Le malmîratê te Welatê me xira kir, Konê me ji nava Kona danî?
Tu bûyî Piştmêryê, Ecem û Rom û Fêrisa,
Çima te koka Leheng û Mêrxasa li me anî?
Na na wele ez ê girêdim Rextê Ferzende Begê, bi mêranî
Li xwe bikim Şal û Şapikên Kurdistanî
Berê xwe bidim Qesr û Qonaxa Felekê, jê ra bêjim:
Felek malxirabê; qê ‚Ecem û Rom û Fêris mêrê Devê {Yado Axayê Dumilî, Şêx ‚Evdirehîm, Ferzende Beg, Keremê Qolaxasî, Seyîdxanê Kerr û ‚Elîcan bûn?
Te Welatê me perçekir, Konê me ji nava Kona danî!
Çima tu nizanî van Mêrxas û Lehenga mêrê bi sed ordiya bûn?
Te çima koka van Leheng û Mêrxasa li me anî?

Ax Çerkezê min ê delalî tu Pêşeng e
Di Qiyama Şêx Seîd Efendî da, tu Mêrxasê Bi Nav û Deng e
Le ordiya romê jê ditirsya;
Çerkezê min Lehengê roja Teng e
Le roja Azadî, Serxwebûn:
Mizgîn li hemî Leheng û Mêrxasên Bi Nav û Deng e..!

Şair-Dengbêj Ebdurehîmê Mûşî
11-06-20139d85a3e3-0ed1-442c-b3ff-5f0724568257

Kuruca’dan Şeyh Said efendiye


Kuruca’dan Şeyh Said efendiye
von PD Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

Bu dağ Kuruca dağıdır
Tatos’da , tanyeri atanda ,
Palandökene bakar
Bir yanı çığ tutarken,
Ufkudur onun Kürdistan

***
Kurucanın diğer yanını Kürt güzellerinin ördüğü kilimler süslerken,
Dorukların‘da buzullar üzüm salkımı ğibidir,
Güvercinler aras nehrin’den su içerken,
Şeyh Said hazretleri ve Molla Ömer Kırıkanda 6 Ocak 1925’de buluşurlar
Burası Kürdistan’diye Yezda‘ya haykırırlar

Bizim Welat‘ta yiğitlik inkar edilmez,
Tek’e tek döğüşte kimse yenilmez.
Yüz yıllardan bu yana,
Burası Tatos’dur, kimse unutmaz
Kürt güzelleri beriye giderken,
Ermeni güzelleri ,Tatos’u ziyaret ederler.

• ***
Rivayet odur’ki
Turnalar ,
Tatos’dan Palandökene doğru uçarkan,
Ey xuda burası Kürdistan, diye haykırırlar.
Bu barış güvercinleri Tatos üzerinde uçarken,
Şehid Şeyh Said ve Molla Ömer’den,
Kürdista’a selam getirirler.

***
Gönlümü kaptırmışım, bu yüce davaya
Kürdistan’da vakitlerden sabaha doğru
29 Haziran 1925
Biz 46 arkadaş
Vurulmuş hepimizin ayaklarına prangalar
Götürülüyoruz zorla idam sehpasına doğru.
Sığdıramam kitaplara zulümlerini bu alçakların
Şifre beyan etmiş sağır ismet ve ataist kemal
İdam sehpasına götürüldük sorgusuz, adaletsiz ve yargısız
İlk önce şahadet getirdim ve
Haykırdım,
„Şu anda fani hayata veda etmek üzereyim.
Halkım için feda olduğuma pişman değilim.
Yeter ki torunlarım düşmanlarıma
karşı beni mahcup etmesinler.“
Mamosta Ümid, unutma
hallarımı aynen böyle yaz
19. Ağustos 1958‘ de doğan
Aslanla ğibi
Tatosa’a doğru yürürken sen
Keklikler , Turna sürüsüyle birlikte
Ey xuda burası Kürdistan diye haykırır,
sakın unutma
seyh-saidin-torunu-vefat-etti-IHA-20140220AW012856-1-t

Baustein anwaltlicher Berufshaftung: die Beweislast


Baustein anwaltlicher Berufshaftung: die Beweislast

Wiss. Assistent Dr. Klaus  Heinemann, LL. M., Köln

Die Beweislastregeln im Arzthaftungsprozeß stehen seit jeher im Mittelpunkt des Interesses. Verhältnismäßig wenig Interesse haben demgegenüber die ebenso vielfältigen Beweisfragen gefunden, die sich im Anwalthaftungsprozeß stellen. Der Beitrag stellt die geltenden Regeln zusammen und untersucht, ob und inwieweit sich insbesondere in Anlehnung an die Beweisregeln im Arzthaftungsprozeß Ansätze zu beweisrechtlichen Qualifizierungen bei der Anwaltshaftung ergeben.

I.  Einleitung

Seit Jahrzehnten müht sich die Rechtsprechung, dem Patienten im Haftpflichtprozeß gegen Ärzte zu helfen. Es wird den Arzt wenig trösten, daß betont wird, hinsichtlich sämtlicher Haftungsvoraussetzungen verbleibe die Beweislast weiterhin grundsätzlich beim Patienten zur Fussnote 1. Angesichts eines breit gefächerten Instrumentariums, das die Rechtsprechung dem Patienten zur Überwindung von Beweisschwierigkeiten an die Hand gegeben hat, wird den Arzt das Gefühl beschleichen, die “Last” liege eher bei ihm. In der Tat hat das Prinzip eine beträchtliche Einschränkung erfahren. Beweiserleichterungen bis hin zur Beweislastumkehr bei groben Behandlungsfehlern sowie bei der Verletzung von Dokumentations- und Befundsicherungspflichten stärken die Position des klagenden Patienten erheblich. In unleugbarem Zusammenhang mit der Beweisproblematik steht auch die ständige Fortentwicklung der ärztlichen Aufklärungspflicht: Kommt man aus Beweisgründen mit dem Vorwurf eines Behandlungsfehlers nicht weiter, wird allzu gern auf das “Vehikel” zur Fussnote 2 der Aufklärungspflichtverletzung zurückgegriffen, das nach neuester Rechtsprechung sogar dann Erfolg versprechen kann, wenn sich ein nicht aufklärungsbedürftiges Risiko verwirklicht hat zur Fussnote 3.

Der Rechtsprechung wird vorgeworfen, sie begegne dem klagenden Mandanten eines Rechtsanwalts mit weit geringerer Sensibilität als dem klagenden Patienten zur Fussnote 4. Anlaß für diesen Vorwurf ist eine neuere Entscheidung des BGH gewesen, in der sich dieser zur Übertragung von für das Arzthaftungs-


Seitenumbruch

Sie befinden sich im Beitrag:Heinemann: Baustein anwaltlicher Berufshaftung: die Beweislast(NJW 1990, 2345)

Bir Ölüm Öyküsü : Cibranlı Halid Bey


Bir Ölüm Öyküsü : Cibranlı Halid Bey
11-06-20139d85a3e3-0ed1-442c-b3ff-5f0724568257Cıbranlı Halit Bey’in ölümü, yılların derinliğinde yatan bir olaydır. Biz, Batı’da yaşayanlar için ünü duyulmamış bir olaydır. Ama bir Doğuluya Cıbranlı Halit Bey’in ölümünden söz ederseniz, Doğulu da biraz çevresini bilen bir kişiyse gözlerini açar hemen “Sen nereden biliyorsun Cıbranlı Halit Bey’in ölümünü?” diye sorar. Ama salt seçkinler değil, o yörelerde yaşayan halk da bilir Cıbranlı Halit Bey’in ölümünü. Ben de Muş’ta, bütün kış, yediden yetmişse halkın başında dolaşan kalpaklara olan lgim yüzümden öğrendim.

Korkunç kışta, halkın başında dolaşan kalpaklar Varto depreminden sonra Pakistan’dan yardım olarak gelmişti. Tepesi çökük, kıyıları şapka gibi kıvrak kalpaklar, düz kalpaklar, yüksekleri, basıkları, kırçılları, düz kahverengi olanları, beyazları, karaları… Ben, Varto’yu da gördüm. Yazdı. Tepelik bir yerdeydi. Deprem bir yıl önce olmuştu. Evleri yıkıktı, yıkıntılar duruyordu. Birkaç yeni yapı yapılmıştı. Bunlardan biri jandarma karakoluydu, öteki yapılar tahta barakalardı. Barakaların arasında dereler akıyordu. Ahali, sarkık, geniş bıyıklı ahali, derelerin kıyısındaki kahvelerde oturuyordu. Onlarla beraber oturduk. Yazdı, büyük dereye balık avlamaya gelmiş, bizimle tanışan (biz, birkaç arkadaş Muş alayında askerdik) bir teğmenle, başka bir birlikten bir albay vardı. Teğmenle selamlaştık. Ahalinin, rengi karaya çalan ahalinin, arasındaydık. Onlar yurt yöneticilerine atıp tutuyorlardı, çoğu Alevi idiler. Sonra bana baktılar. Ağzımı açmadım. Oturup durdum öyle. Askerdim, ispiyonculardan çekiniyordum, yeni askerdim. Konuşmaya girişsem, uzun konuşmam gerekecekti. Sonraları konuştum ama.

Halit Bey’in aşireti Varto dolaylarında mıdır acaba? Cıbran aşiretinin bir kolu, öyle sanıyorum ki, Varto dolaylarındadır. Halit Bey, orduda yarbay rütbesindeydi. Bitlis çarşısında idam edilmiş. Varto depremi yüzünden gelmiş, halkın başına yakıştırdığı güzelim kalpaklarla ilgilenirken Halit Bey’le karşılaştım işte. Yarbay Halit değil; Cıbranlı Halit Bey. Cıbranlı Halit Bey’in kalpağı eşsiz bir kalpaktı. Büyüktü, süslüydü, tüyleri pırıl pırıldı. Onun idamından sonra açık artırmayla satıldı.

Kürt beyleri geldiler; kalpak o zamanın parasıyla seksen altına satıldı. Şimdi, onu, kim bilir hangi bey saklıyor? Bitlis çok eski bir şehirdir. Bitlis’in ahalisi Muş Varto’nun ahalisinden Bitlis, dünyanın en eski şehirlerinden biridir. Doğu treninde birkaç Bitlisli gördüm, esnaftılar. Muş’ta, Varto’da hiç esnaf görmedim, Cıbranlı Halit Bey, Bitlis çarşısında asıldı. Halit Bey’in kılıcı arttırmayla satıldı. Şimdi kim bilir hangi beydedir? Halit Bey’in esvapları kim bilir kimdedir? Bunları Muş çarşısında, halin yanındaki bir dükkanın önüne oturmuş bir adamdan öğrendim. Dükkancı da, adamı dinledi, olumladı. Adam Cıbranlı Halit Bey için “Generaldi” dedi. Ona göre, generaldi tabii. Bunun ne demek olduğunu da sonradan öğrendim. Bunları Muş çarşısında öğrendim. Muş çarşısında daha birçok şey öğrendim.

Muş çarşısı, ortaçağdan kalma bir çarşı gibiydi, istasyondan kentte çıkan, meyilli, düz bir caddedir sadece Muş kenti. Kilometrelerce bir yol, istasyondan, çarşıya, yokuş, ama dümdüz, istasyon, ovanın-yüksek Muş Ovası-kıyıcığında, küçücük. Bu geniş, verimsiz, ırmakların aktığı, yılın altı ayı kar altında kalan ovada duran, pırıl pırıl, küçük yapının, trenle varıldığında, gerisinde ne denli insancıl acılar sakladığını, orada insan acılarının en derinlerini bulacağınızı, ona yaklaşırken düşünemezdim. Hafif bir meyille, dağlara yaslı kente kadar gelir yol. Çevresi boştur. İstasyon yanında, istasyon memurları için yapılmış beş on yapı. Sonra iki yanında Varto felaketzedeleri için yapılmış barakalar. Kente yaklaşınca birkaç atölye. Böylece kente varır yol, hükümet binasının önündeki alana kadar, orda ikiye ayrılır. Ardından da yarım daire biçiminde ortaçağ çarşısına girer.

Muş kentini bir Ermeni kurmuş: Muşel Mamikoyan. Adı ordan geliyor. Ama başka efsaneler de var. Muş Kalesi’nde insan boyu fareler vardı, buraların dilinde fare muşi. Ovadan geçen Daius ordusunu, kaleden çıkıp yendiler. Kentin adı, bu muşi sözcüğünden gelir. Bu ova, Anadolu’ya açılan bir geçittir çünkü. Burada ova, daha batıda daralır iyice, Murat vadisi çok uzun, daracık bir vadidir. Tren bile zor geçer bu vadiden.

Bu ova, Anadolu’ya açılan bir geçittir çünkü. Burada ova, daha batıda daralır iyice, Murat vadisi çok uzun, daracık bir vadidir. Tren bile zor geçer bu vadiden.

Aşağıda, toprak damlı evler, damlarını ot bürümüş. Ortadan da aşağılara uzanan ova, ovada menderesler yapan bir yığın ırmak. Kışın da, bütün doğu illeri karla kaplıdır, beyazlıktan başka bir şey görülmez. Kahveye inen şıhlar öteki kişilerden ayrıt edemezsiniz. Çok dikkat ederseniz, ötekilerin, şıhın çevresinde, biraz daha saygılı olduğunu fark edersiniz.

Kentin yaslandığı dağların tepesinde Muş Kalesi vardır. Çok eskidir bu kale. Yapıldığı dönemler bilinmez. Harpet Kalesi, vadide, karşı yanda, bir Ermeni keşişinin yaptırdığı kaledir. Simbat Kalesi, tepelerde, çok uzaklarda. Denizci Simbat oraya geldi gemisiyle. Ovaya yakın olan Mercimek Kalesi’nin çevresine bakarsanız, ova henüz bir denizken, gemilerin halatla bağlandığı halatları görürsünüz.

Bu dağlardan, sonsuza aşağıya vurursanız, sonuçta Mutki’ye varırsınız. Mutki, hiçbir yasanın geçmediği, eşsiz bir yerdir.

Cıbranlı Halit Bey bütün bu yörelerde dolaştı. Buralardandı. Kürttü. Orduda yarbay rütbesindeydi. (Halk arasında generaldi deniyor.) O zamanki Kürt isyanlarıyla irtibatı vardı diye, Bitlis çarşısında asıldı. Bitlis eski bir kenttir, buralardan da pek uzakta değildir. Cıbranlı Halit Bey’in hikayesini bilmiyorum. Kürt ayaklanmalarıyla irtibatlı olsaydı yakalanır mıydı? Yörede güçlenmesi kolay bir adam mıydı? Güçlü bir kişi miydi? Yüzyılların, bu yörenin insanlarına çektirdiği o değişmez acıyı duyar mıydı? Halit Bey’in aşireti Cıbran, Varto dolaylarında mıdır acaba? Cıbran aşiretinin bir kolu öyle sanıyorum ki Varto dolaylarındadır. Halit Bey asıldıktan sonra kalpağı açık artırmayla satışa çıkarıldı. O zamanki parayla seksen altına satıldı.(Halk bunu biliyor, buna inanıyor, önemli olan doğru değil,

inançtır.) Şimdi kim bilir hangi Kürt beyinin evindedir? Bu başlarda dolaşıp duran kalpak mıdır? Kalpak Halit Bey’in kalpağıdır. Cıbranlı Halit Bey’in kalpağı, bilinmeyen bir yerde, duvarları iyice kalın bir Kürt evinde, bir rafın üstünde, üzerinde nişanları, parlar durur.

Demir Özlü, Sokaklarda Bir Avlu, Sayfa 43-49, Dünya Yayınları, 2. Basım, 2004

Tekman Belediyesinde ’da mühür sorunu


nuce_10042014-113823-1397119103_06

BDP Tatos Belediyesi eşbaşkanları Ali Sait Fırat ile Tevrat Okyay, belediye mührünü AKP’li eski başkandan almak için uzun uğraşlar verdi. Eski Başkan Yakup Doğan, mührün hep oğlunda durduğunu söyledi. Mühür, suç duyurusu ile alınabildi

Eski başkan mührü bırakmak istemedi

BDP Tatos Belediyesi Eşbaşkanları seçimi sandıktan, belediye mührünü ise ancak suç duyurusu ile alabildi.

Erzerom’un Tatos (Tekman) ilçesinde 30 Mart yerel seçimleri ile birlikte belediyeyi kazanan BDP’li eşbaşkanlar Ali Sait Fırat ile Tevrat Okyay, mazbatalarını alıp göreve geldiklerinde belediye mührü ile tesellüm tutanağının olmadığını fark etti.

Belediyeyi AKP’den devralan eşbaşkanlar, eski Tatos Belediye Başkanı Yakup Doğan’a mühür ve tutanağı sorduklarında ise, “Ben bilmem oğlum bilir” cevabını aldı. Konuya ilişkin konuşan Tatos Belediye Eşbaşkanı Ali Sait Fırat; İlçe Seçim Kurulu, Kaymakamlık ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na yaptıkları başvuruların ardından mühür ve tutanağı aldıklarını söyledi.

Ben bilmem oğlum bilir!

Belediyeyi 2 Nisan tarihinde devraldıklarını söyleyen Fırat, “Herhangi bir resmi işlem yapamıyorduk. Çünkü, belediye mührü ve tesellüm tutanağı yoktu, eski belediye başkanından defalarca istedik sürekli oyalıyordu, ‘Ben bilmiyorum oğlum biliyor nerede olduğunu’ cevabını aldık en son” diye konuştu. Olumlu bir yanıt alamadıkları için gerekli kurumlara suç duyurusunda bulunduklarını aktaran Fırat, “5 gün boyunca oyaladılar. Suç duyurusunda bulunduktan sonra getirdiler. Başkanlık mührünü eski başkanın özel arabasının torpidosunda bulmuşlar” dedi.

Kişisel kullanmışlar

Söz konusu gerekli evrak ve mührün belediye çekmecesinde saklı olması gerektiğini aktaran Fırat, “Bunlar muhtarlık mührü gibi üzerlerinde taşıyorlarmış. Kişisel eşyaları gibi kullanmışlar” dedi. Fırat, mührü devralırken, herhangi bir işlemde kullanılmış olması ihtimaline karşı tutanak imzaladıkları bilgisini de verdi.

Erniedrigender Behandlungen in der BRD


Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
Artikel 5

„Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.“

Sie werden dich durch eine gründliche Maschine schleusen, eine ordentliche Maschine. Es werden nicht die vier Ohrfeigen von 1971 sein, als sie dich festnahmen. Du hast Angst, ja große, aber du bist bereit. Der Gedanke zu reden, kommt dir nicht in den Sinn. „Ich werde sie durchstehen und punktum.“ Wie? Woher sollst du das wissen? Wenn es soweit ist, wirst du es schon sehen; was werden sie mit dir machen? U-Boot, bestimmt; und Elektroschock? Wie wird das sein? Eine vollkommene Leere antwortet dir; die Schilderungen der anderen nutzen dir nichts.
(…)
Sie holen dich herunter; die Binde drückt dir die Augen tief ein; die Kapuze, die sie dir übergezogen haben, ist ein alter Kasernenponcho, der Schlitz für das Gesicht ist hinten; deine Lungen verlangen nach Luft.

Sie nehmen dir die Handschellen ab und befehlen dir, dich nackt auszuziehen. Sie stellen dich zum panton hin: die Beine weit gespreizt, die Arme ausgebreitet und die Handflächen nach oben. Es ist Juni und sehr kalt. Du bist in einer Art Schuppen mit Zementboden, und die Kälte läßt dich zittern wie Espenlaub; die Muskeln machen, was sie wollen, ziehen sich zusammen und dehnen sich ganz vion selbst; du tanzt einen wahnsinnigen Tanz.
Der erste Schlag kommt. Es ist ein Schlag einer offenen Hand auf den Rücken, wie eine Ohrfeige. Du stößt einen unverhältnismäßig lauten Schrei aus. Noch ein Schlag.

„Du wirst reden, du Hundesohn!“
Noch ein Schrei, noch ein Schlag; noch ein Schrei und eine enorme Lust zu wissen: „Ob das alles ist?“
„Brüll nicht, du Schwuler, man hört es.“
„U-Boot“, denkst du. Der Strahl ist schwach, wie aus einem Hahn im Garten, und der Behälter scheint nie voll zu werden.
Es sind drei oder vier Typen, die dich hochheben, um dich in den Bottich zu stecken, aber du verwandelst dich in einen Wirbel von Fußtritten, angespannt, außer dir; nie hättest du gedacht, daß so viel Entsetzen und so viel Kraft in dir wäre; und sie werden nicht fertig mit dir, und du kommst im Wasser zu stehen und fühlst dieses Ding; ob es eine Pferdetränke ist? Am Boden hat es einen Stöpsel an einem Kettchen, in das du den Fuß einhakst und den du herausziehst.
„Er macht den Bottich leer, dieser Hurensohn“, tobt der milico.
Und er setzt dich; du hörst den Wasserstrahl wieder fallen und erhälst diverse Ohrfeigen, die wie Verweise scheinen und die du schreiend kommentierst, und du hast alle Zeit zu denken: „Wenn das die Maschine ist, dann sollen sie sich nicht so haben mit den Geschichten, die sie machen.“
„Du bist Tupamaro, rede.“
Sie heben dich hoch, halten dich in der Schwebe, und diesmal kommst du voll in den Bottich; du schluckst Wasser, erbrichst.
(…)
Und sie machen weiter: die Schläge, der Bottich; ein Karussell an Fragen und Antworten, von Drohungen und Ausflüchten, Angriffen und Ausweichen, das, denkst du, irgendwann aufhören muß, nicht ewig dauern kann: „Ich muß durchhalten, ich kann durchhalten; sie werden es schließlich müde werden.“
Und sie werden es müde; zwei Stunden später?

Das U-Boot verursacht Infektionen: Das Wasser wird von einem Gefangenen zum anderen nicht gewechselt, es hält Wochen und wird schließlich zu einer Brühe, die die milicos manchmal mit Exkrementen würzen. Das U-Boot hinterläßt Insuffizienz der Atemorgane, Herzschwäche; hinterläßt Herzjagen, Brustfellentzündung und Asthmaanfälle.
Eine normale Maschinensitzung besteht aus etwa zehn Immersionen, und jedesmal stirbt der Körper fünf mal. Fünfzig Tode in einer Nacht, das ist das U-Boot.

Ernesto Gonzalez Bermejo: Hände im Feuer – Ein Tupamaro blickt zurück, Focus Verlag, 1986

Skandalöse Bekenntnisse

In Deutschland scheint es wieder so weit zu sein, für den Einsatz der Folter als Mittel der Strafverfolgung und -aufklärung, z. B. bei Entführungsfällen oder zur Terrorprävention Verständnis, Zustimmung und Billigung zu äußern.

Die Berliner Zeitung Der Tagesspiegel war im Zuge von Recherchen im Mordfall des entführten Jakob von Metzler in den Besitz eines internen Vermerks des Frankfurter Polizeivizepräsidenten Wolfgang Daschner gelangt, der die Überschrift „Nur für die Handakte der Polizei/StA“ trug.
In dem Vermerk heisst es,

der Festgenommene sei

„nach vorheriger Androhung, unter ärztlicher Aufsicht, durch Zufügung von Schmerzen (keine Verletzungen) erneut zu befragen“

Ausserdem wurde

„der Polizeiführer S. Müller beauftragt, zu prüfen, ob ein „Wahrheitsserum“ beschafft werden kann“

Weiter heißt es

„Die von KOR Wenz erhobenen moralischen Bedenken wurden in einer weiteren Besprechung mit AD Ritter, KOR Wenz und KOR S. Müller zurückgestellt“

Der Tagesspiegel zitiert den Polizeisprecher Liebeck mit dem Satz

„Hätte die Drohung nicht gewirkt, hätten wir ihm Schmerzen zufügen müssen.“

Am 20.02.2003 teilte der Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, Geert Mackenroth zum Vorwurf gegen die Ermittler der Frankfurter Polizei, diese hätten den Mörder des entführten Jakob von Metzler mit der Androhung von Folter zu Aussagen gezwungen, dem Tagesspiegel mit:

„Es sind Fälle vorstellbar, in denen auch Folter oder ihre Androhung erlaubt sein können, nämlich dann, wenn dadurch ein Rechtsgut verletzt wird, um ein höherwertiges Rechtsgut zu retten.“

Diehe dazu auch
Presserklärung des Deutschen Richterbundes v. 20.03.03
Presserklärung des Deutschen Richterbundes v. 23.03.03

Nach der Meldung des Tagesspiegels führte Mackenroth als Beispiel Terroranschläge wie die Terroranschläge am 11. September 2001 in den USA an, die mit Folter möglicherweise verhindert werden können.

Am 24.02.2003 hatte der Innenminister von Brandenburg, Jörg Schönbohm in der Sendung „Unter den Linden“ auf die Frage des Moderators Bodo Hauser, ob man sich Strafmaßnahmen wie im Fall von Metzler auch für potentielle Terroristen überlegen müsse, zur Antwort gegeben:

„Diese Frage kann ich nicht mit Ja oder Nein beantworten. Ich kann mir vorstellen, wenn eine unmittelbare Gefahr für Tausende bevor steht, dass man über solche Maßnahmen nachdenkt.“

Die Meinung des hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch wird von der Bild am Sonntag vom 23.02.2003 mit dem Satz wiedergegeben

„Ich persönlich halte Daschners Verhalten in dieser schlimmen Konfliktsituation, in der er Leben retten wollte, für menschlich sehr verständlich“

Während der Polizeivizepräsident Daschner in einem Gespräch mit dem FOCUS meinte

FOCUS: Sie geben aber zu, dass es sich um eine juristische Grauzone handelt?

Daschner: Ja, leider. Bei der Geiselnahme erlauben einige Bundesländer ausdrücklich den finalen Rettungsschuss. Die Anwendung von Gewalt als letztes Mittel, um Menschenleben zu retten, müsste auch im Verhör erlaubt sein. Seit längerem fordern viele Kriminalbeamte eine entsprechende Gesetzesänderung.

FOCUS: Sie meinen nicht nur die Androhung, sondern auch die Anwendung von Gewalt?

Daschner: Ja, als Ultima Ratio. Auch wir wären dazu bereit gewesen. Wir hätten eine Zwangsanwendung, um uns abzusichern, auf Film und Tonband festgehalten. Natürlich muss sichergestellt sein, dass der Beschuldigte bei einer solchen Maßnahme keine bleibenden Schäden davonträgt.

Im plantón stehen ist nicht nur stehen. Im plantón stehen ist die Beine so weit man kann spreizen müssen, und dann kommt der milico, um einem einen Tritt mit der Stiefelspitze an jedem Knöchel zu verpassen, von innen nach außen, damit man die beine noch weiter spreizt. Wenn der Körper spürt, daß er auseinanderreißt, daß er sich vom Steißbein bis zum Nacken in zwei Teile spalten wird, dann ist er in plantón-Position. So bleibt er acht Stunden oder acht Tage; es hat Leute gegeben, die dabei alt geworden sind: zwei Wochen plantón.
Die Arme werden meistens auf Schulterhöhe ausgestreckt gehalten. Wenn sie sie hochheben lassen, sind sie nach zwei Stunden eingeschlafen, sie fallen herunter, und es ist unmöglich, sie wieder zu geben. An die Wand gestützt – fast in Ruhestellung – ermüden die Arme, aber die Wand bietet Halt.
Der plantón ist wie die Arbeit mit dem Stier vor dem Kampf: weichmachen. Die milicos schlagen auf die Beine, auf die Nieren. Die Kapuze erschwert das Atmen.
Das Nichtessen schwächt, aber viel schlimmer ist der Durst: Die Zunge quillt auf wie ein Ball und läßt das Trockene Nichts, zu dem der Mund geworden ist, nicht chlucken. Der Körper ist nackt; die Kälte beträgt manhcmal Null Grad.
Die Zeit vergeht und ist zerrütend. Der plantón scheint nicht eine Phase großen Leidens der Maschine zu sein, ist es aber. Wenn der Körper – früher oder später – es nicht mehr aushält, fällt er um. Der milico zerrt ihn an den Haaren hoch und schlägt ihn. Weil die Schläge noch mehr schmerzen als der platón, zieht es der Körper vor, aufzustehen: Das ist die Routine.
Alle acht, zehn Stunden geben sie einem fünfzehen Minuten zum sitzen, denn die Füße sind Wassermelonen und können den Körper nicht mehr tragen. Vom plantón bleiben Krampfadern, Wirbelsäulenverlagerungen, Ödeme und Herzschäden zurück.
Ernesto Gonzalez Bermejo: Hände im Feuer – Ein Tupamaro blickt zurück, Focus Verlag, 1986

Das Folterverbot ist absolut

Der Einsatz der Folter, gleich unter welchen Umständen oder welchem Anlaß verstößt grundsätzlich gegen Gesetze und Vorschriften, die die Basis für Grundrechte, Menschenrechte und den Rechtsstaat bilden. Anders herum basiert die Existenz dieser Rechte und des Rechtsstattes u. a. auf den historischen Erfahrungen der Sklaverei, Folter und Lynchjustiz.

Folter macht aus dem menschlichen Individuum ein Objekt in den Händen des Folterers, dem jede Würde genommen wird, das keinerlei Schutz und Gewissheit körperlicher und seelischer Stabilität mehr kennt.

Folter macht aus einem Staat, der das menschliche Leben achtet und bei der Ahndung von Verbrechen den Prinzipien der Gerechtigkeit und Menschlichkeit folgt, einen brutalen Polzeistaat, in dem Willkür, Entrechtung und Unmenschlichkeit diese Prinzipien ersetzen.

Die Folter, auch als sogenannte Ultima Ratio und jeder, ob Politiker, Polizeivertreter oder Jurist, der Folter als legitimes Mittel der Strafverfolgung und -aufklärung, des Verhörs und der Verhinderung von Straftaten billigt ist verabscheuungswürdig und moralisch wie politisch zu verurteilen
Jede Diskussion um den Einsatz der Folter verbietet sich grunsätzlich, jede Diskussion darum stellt eine Verhöhnung aller Folteropfer dar, die jemals in den Kellern der Inquisition, in den Gefängnissen aller Diktaturen und den Zellen der GeStapo und der SS gequält wurden.

Diese Auffassung spiegelt sich in zahlreichen internationalen und nationalen Rechtstexten wieder:

Grundgesetz
Artikel 1

(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das Deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.

Artikel 2

(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

Artikel 104
„(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich mißhandelt werden.“

Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
Artikel 3

„niemand darf der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden.“

UN-Erklärung über den Schutz aller Personen vor Folter und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe
Artikel 3

„Kein Staat darf Folter oder andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe zulassen.“

UN-Konvention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe
Artikel 2

„Jeder Vertragsstaat trifft wirksame gesetzgeberische, verwaltungsmäßige oder sonstige Maßnahmen, um Folterungen in allen seiner Hoheitsgewalt unterstehenden Gebieten zu verhindern.“

UN-Mindestgrundsätze für die Behandlung von Gefangenen
Grunsatz 31

„Körperstrafen, Dunkelarrest sowie alle grausamen, unmenschlicher oder erniedrigenden Strafen sind als Bestrafung für disziplinäre Verfehlungen uneingeschränkt verboten.“

Verhaltenskodex für Beamte mit Polizeibefugnissen
Artikel 5

„Beamte mit Polizeibefugnissen dürfen niemals irgendeine Art von Folter oder sonstiger grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe anwenden, veranlassen oder dulden“

Sie halten mir etwas mit einem flachen Ende, hart und aus warmem Material an den Mund und ich denke: „Das habe ich nicht erwartet: das ist der Schwanz von einem milico!“ Immer waren mir reale und selbst häufige Fälle derer, die in der Maschine vergewaltigt werden, ein bißchen lächerlich vorgekommen, „Männergeschichten“ wie kaum andere. Das erste Mal, als ich einen Gefangenen sagen hörte, sie hätten ihn vergewaltigt, war meine Antwort: „Was für eine Geschmackslosigkeit“, aber nun dachte ich doch: „Also muß man auch auf das gefaßt sein?“
Sie halten mir den Mund auf, um mir das da hineinzuschieben, und fast in dem Augenblick, als ich mich frage: „Ob ich den Mut habe, es ihm abzubeißen und ihn zu kastrieren?“ kommt mir die Antwort in Form von glühenden Stichen in den Zähnen und einer fantastischen Farbeneruption.
Der Elektroschock, die picana eléctrica, löst einen akuten Schmerz aus; er ist nicht dumpf wie der eines Hammerschlages, sondern spitz wie der eines Nadelstichs, brennend und durchdringend. Er ähnelt dem Schmerz, den der Bohrer des Zahnarztes hervorruft, wenn er den Nerv berührt; dieser selbe Schmerz, nur nur breitet er sich auf eine ganze Körperhälfte aus.
Hinter den Augen erscheinen vielfarbige geometrische Gebilde, die sich in rasender Geschwindigkeit drehen oder wie ein ungeheures Feuerwerk explodieren.
Der Körper krümmt sich in Muskelkrämpfen; nicht der ganze Körper, nur die betroffenen Zonen, und die Luft wird mit unerhörter Energie ausgestoßen, jagt durch die Stimmbänder und löst schrille Laute aus, genauso heftig wie der Schmerz.
Ernesto Gonzalez Bermejo: Hände im Feuer – Ein Tupamaro blickt zurück, Focus Verlag, 1986

Anmerkung

Die Tupamaros waren die Stadtguerilla-Bewegung „MLN – Bewegung der Nationalen Befreiung“ in Uruguay, die sich nach einem peruanischen Bauernführer und einem Inkafürsten, die beide den Namen Tupac Amaru trugen, ab 1965 den Namen Tupamaros gaben und um 1962 entstanden.
1960 musste Uruguay ein Abkommen mit dem Internationalen Währungsfond abschließen mit der Verfpflichtung eines freien Wechselkurses. Die einzige gesellschaftliche Gruppe, die daraus Vorteile zog, waren die Viehzüchter mit ihren großen Ländereien, die von der Bezahlung in $US Dollar für ihre Rindfleischexporte profitierten, während ein Importboom einsetzte, der im Laufe der kommenden Jahre die einheimische Industrie Uruguays schachmatt setzte, so dass es zu einer hohen Arbeitslosigkeit und Inflation kam.

Seit 1968 galt praktisch ohne Unterbrechung der Ausnahmezustand in Uruguay. Zeitungen wurden verboten, wenn sie sich kritisch über das Regime geäußert hatten. Hausdurchsuchungen und Verhaftungen waren ohne richterliche Genehmigung möglich, die Versammlungsfreiheit wurde eingeschränkt. Kritische Beamte wurden entfernt. Linke Organisationen wurden per Dekret verboten. Bei Verhören war die Folter gängiges Mittel. 1968 entstanden in Uruguay die Todesschwadronen aus Polizei- und Militärangehörigen, die im staatlichen Auftrag mordeten. Sie gingen nicht nur gegen Tupamaros, sondern auch gegen Gewerkschafts- und Studentenführer vor.

1972 wurde der innere Kriegszustand verhängt, der Subversion verdächtigte Personen wurden ab dann Militärgerichten überantwortet. Folter wurde systematisch gegen alle politischen Gefangenen eingesetzt. Der Name „Tupamaros“ durfte öffentlich nicht mehr erwähnt werden. 1973 wurde die politische Macht vom Präsidenten Bordaberyy ganz an die Militätjunta übergeben und in der Zeit danach stieg die Zahl der politischen Gefangenen auf 50.000 an.

Uruguay erhielt international die Bezeichnung „Folterkammer Südamerikas“ und das Gefängnis „Libertad“ (Freiheit) wurde zum berüchtigsten Gefängnis ganz Südamerikas.

Ernesto Gonzalez Bermejo: Hände im Feuer – Ein Tupamaro blickt zurück, Focus Verlag, 1986
Dem Nachwort v. G. Weber – Ein Mythos stirbt – Tupamaros heute entlehnt

Grundsätze des Ermittlungsverfahrens


Grundsätze des Ermittlungsverfahrens
PD Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu
A. Offizialprinzip

Das Offizialprinzip besagt, dass Straftäter von Amts wegen verfolgt werden. Die Strafverfolgung ist eine staatliche Aufgabe. Im älteren römischen Recht gab es eine Popularklage. Jeder Bürger ist für die Strafverfolgung verantwortlich und kann die Strafklage erheben. Im germanischen Recht herrschte dagegen die Privatklage vor, die Strafverfolgung blieb dem Verletzten oder seiner Sippe überlassen. Fehde und Blutrache führen zu schweren Störungen des Rechtsfriedens. Im Reichsrecht (Carolina von 1532) finden sich Strafverfolgung durch den Staat und Privatklage noch nebeneinander. Der Privatkläger wurde jedoch schlecht behandelt, ev. selbst inhaftiert, damit er dem Gericht zur Verfügung stand (Nr. 12 PGO).

Der Staat hat das Recht und die Pflicht zur Strafverfolgung, da es seine Aufgabe ist, den Frieden nach innen und außen zu wahren. Der Staat sichert eine wirksame Strafverfolgung. Selbsthilfe ist nur ausnahmsweise erlaubt. Er handelt ohne Rücksicht auf den Willen des Verletzten und schreitet von Amts wegen ein. Die “Rücknahme der Anzeige” beendet das Verfahren also nicht, kann aber bei Antragsdelikten zur Einstellung führen. Ersetzt die Staatsanwaltschaft in den gesetzlich vorgesehenen Fällen (z. B. §§ 232, 248a, 303 c StGB) den fehlenden Strafantrag durch die Bejahung des besonderen öffentlichen Interesses, dann ist das gerichtlich nicht nachprüfbar, da der Beschuldigte hierdurch nicht in seinen Rechten verletzt sein kann.

B. Akkusationsprinzip: §§ 151, 155 StPO
Eine gerichtliche Strafverfolgung findet nur dann statt, wenn eine Anklage wirksam erhoben ist. Das vorgeworfene Verhalten muss in einer Anklageschrift oder gleichgestellten Entscheidung ausreichend deutlich umschrieben sein. Art. 6 Abs. 3 lit. a MRK schreibt sogar vor, dass der Angeklagte in allen Einzelheiten über die Art und den Grund der gegen ihn erhobenen Beschuldigung unterrichtet wird. Die Anklage erhebt eine vom Gericht getrennte Behörde oder der Privatkläger nach selbständiger Prüfung des Sachverhaltes. Nur durch das Klageerzwingungsverfahren kann die Staatsanwaltschaft zur Anklageerhebung gezwungen werden. Der Anklagegrundsatz löste das Inquisitionsprinzip ab, wonach der Richter ein Verfahren auf Grund einer Anzeige oder eines sonstigen Verdachts einleitete und den Fall selbst bis zur Entscheidungsreife führte. Recht gern wurde der Delinquent erst einmal in Untersuchungshaft genommen und gewartet, ob er nicht doch etwas zu gestehen habe. War der erste Verdacht unbegründet, dehnte man die Untersuchung auf ein anderes Gebiet aus.

Der Anklagegrundsatz dient dem Schutz des Angeklagten. Zunächst wird in einem vertraulichen Verfahren überprüft, ob dem Beschuldigten überhaupt eine öffentliche Verhandlung zugemutet werden muss. Der Richter wird in die Mitte des Verfahrens zwischen Staatsanwalt und Verteidiger gerückt, weil er den Vorwurf nicht selbst erhebt. Das Verfahren wird damit objektiver und sachlicher.

C. Das Legalitätsprinzip: § 152 StPO
Literatur: Eisenberg/Conen, Legalitätsprinzip im gerichtsfreien Raum NJW 1998, 2241

Das Legalitätsprinzip ist in § 152 Abs. 2 geregelt. Die Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, soweit nicht gesetzlich ein anderes bestimmt ist, wegen aller verfolgbaren Straftaten einzuschreiten, sofern zureichende tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen. Die Staatsanwaltschaft wird also u. U. auch aus sich heraus tätig, ohne Anzeige, z. B. aufgrund von Presseberichten oder wenn sie sonst Kenntnis von einer Straftat erlangt. Über den Wortlaut hinaus gilt das Legalitätsprinzip nicht nur für die Staatsanwaltschaft sondern auch für die Gerichte und die Polizei. Es durchzieht das gesamte Verfahren von seiner Einleitung bis zum Abschluss der Vollstreckung. Sein Gegensatz wäre das Opportunitätsprinzip, wie es z. B. in Frankreich gehandhabt wird, also eine Strafverfolgung nach Ermessen. Nach meinem Eindruck führt dies allerdings in seiner praktischen Anwendung in Deutschland und Frankreich nicht zu sonderlich verschiedenen Ergebnissen.

Das Legalitätsprinzip soll die Forderung der französischen Revolution nach Gleichheit auch vor dem Strafgesetz verwirklichen. Dürrenmatt meint ironisch, der Staatsanwalt sei gleich ungerecht gegen Arme und Reiche. Die Strafverfolgung geschieht ohne Ansehen der Person oder des Standes. Es gibt kein Ermessen bei der Einleitung eines Verfahrens. Immer, wenn ein hinreichender Anfangsverdacht besteht und Verfahrenshindernisse (Verjährung, Immunität usw.) nicht eingreifen, sind Staatsanwaltschaft und Polizei verpflichtet, ein Verfahren zu betreiben. Es muss also strikt das Gesetz angewendet werden, auch wenn die Strafverfolgung im Einzelfall unangenehm ist oder auf Kritik aus der Öffentlichkeit stößt. Man kann also zwei Bestandteile unterscheiden: erstens der unbedingte Verfolgungszwang, falls ein hinreichender Anfangsverdacht bejaht wird, zweitens die Pflicht ohne Ansehen der Person zu ermitteln und zu urteilen. Ein Anfangsverdacht besteht, wenn es nach vorläufiger rechtlicher und tatsächlicher Prüfung möglich ist, dass eine verfolgbare Straftat begangen wurde.

Hierbei können auch kriminalistische Erfahrungen eine Rolle spielen (Meyer-Goßner, § 152 Nr. 4). Naturgemäß gibt es trotz des Legalitätsprinzips keine lückenlose Strafverfolgung. Nicht alle Taten werden zur Anzeige gebracht, viele Taten werden von vornherein nicht aufgeklärt, weil die Polizei entscheidet, wo sie ihr Personal vorrangig einsetzt und wo lediglich eine Kriminalitätsverwaltung in Form einer Anzeigenaufnahme mit anschließender formularmäßiger Vorlage an die Staatsanwaltschaft stattfindet. Zur Zeit ist es wohl ziemlich aussichtslos, in einer Großstadt einen Fahrraddiebstahl anzuzeigen. Bei bloß privater Kenntnis besteht ein Verfolgungszwang nur, wenn es sich um eine Tat handelt, die nach Art oder Umfang die Belange der Öffentlichkeit und der Volksgesamtheit in besonderem Maß berührt (Tröndle/Fischer StGB 52. Aufl. § 258a Nr. 4a ).

Das BVerfG (NStZ 2004,259) schränkt den Verfolgungszwang bei Ermittlungen gegen Strafverteidiger wegen des Verdachts der Geldwäsche unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns ein. Die Staatsanwaltschaft soll von den ihr zustehenden Eingriffsbefugnissen einen schonenden Gebrauch machen, da ein Einschreiten das Recht des Angeklagten auf den Beistand eines Verteidigers seiner Wahl beeinträchtigen könne.
Solche halbherzige Vorgaben überzeugen nicht. Entweder ist Geldwäsche auch dem Strafverteidiger verboten, dann muss bei entsprechendem Verdacht auch mit Nachdruck ermittelt werden dürfen, oder man nimmt sie aus. Verbote, die nur auf dem Papier stehen und nicht durchgesetzt werden, erschüttern das Rechtsbewußtsein.

Obwohl das Legalitätsprinzip durch zahlreiche Ausnahmen durchlöchert ist (die weit ausgedehnten Einstellungsmöglichkeiten nach Opportunitätsgesichtspunkten), so dass Meyer-Goßner, Strafverfolgung und Gerechtigkeit – ist der Strafprozeß noch zu retten? DRiZ 1996, 180 sogar meint, es gelte nur noch für Verbrechen und schwere Vergehen, sollte es als Eckpfeiler eines rechtsstaatlichen Strafverfahrens erhalten bleiben.

D. Amtsermittlungsgrundsatz: §§ 160, 244 II StPO
Im gesamten Strafverfahren soll mit den gesetzlich zulässigen Beweismitteln ohne Bindung an Beweisanträge von Amts wegen die Wahrheit sorgfältig erforscht werden. In der Praxis ist in der Regel zuerst die Polizei mit einer Straftat beschäftigt. Beim sogenannten ersten Zugriff (§ 163) besteht die größte Chance, eine Tat aufzuklären. Hierbei gibt es für die Polizei keinen staatsanwaltsfreien Raum, alle wesentlichen Vorkommnisse werden sofort der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, deren Bereitschaftsdienst rund um die Uhr verfügbar ist. Der Umfang der Ermittlungen richtet sich auch nach der Bedeutung der Sache (Nr. 4-6 RiStBV). Beweise, deren Verlust zu besorgen ist, sind zu sichern (§ 160 Abs. 2). Obduktionen sind also rasch durchzuführen, der Rechtsmediziner sollte an den Tatort gerufen werden. Gleiches gilt bei schweren Verkehrsunfällen auch für den Sachverständigen für Verkehrsunfallrekonstruktion. Die Staatsanwaltschaft soll dann durch ihre Verfügungen und Verfahrensleitung den Fall umfassend aufklären. Staatsanwaltschaft und Gericht werden aus sich heraus tätig und sind nicht an Beweisanträge gebunden. Im Hauptverfahren tritt der Richter nach der Konzeption des Gesetzes dem Angeklagten wiederum als preußisch korrekter zweiter Staatsanwalt gegenüber, der ohne Bindung an das vorhergehende Verfahren die gesamte Beweisaufnahme wiederholt und wie Sherlock Holmes den Fall erneut nach allen Seiten selbst überprüft, ohne sich auf Polizei und Staatsanwaltschaft zu verlassen. Der deutsche Strafrichter hört die Zeugen noch einmal selbst, besichtigt Tatort und Originalurkunden mit eigenen Augen, beauftragt einen weiteren Sachverständigen usw. Die für viele Fälle mögliche Berufungsverhandlung kann zu einer erneuten vollständigen Wiederholung der gesamten Beweisaufnahme vor dem Berufungsgericht, also praktisch zur dritten Vernehmung der Zeugen usw. führen. Im Vollstreckungsverfahren hat wieder die Staatsanwaltschaft die Befugnis zur Sachverhaltsaufklärung (§ 457 Abs. 1). Das gesamte Verfahren ist also darauf angelegt durch gewissenhafte Erforschung des Sachverhaltes die Grundlage einer richtigen Entscheidung zu finden. Damit kein Unschuldiger zu Kriminalstrafe verurteilt wird, ist der Tatrichter zur bestmöglichen Aufklärung des Sachverhaltes verpflichtet (BVerfG NJW 2003,2444: Tat war möglicherweise vom Bruder des Verurteilten begangen worden).

Ein Geständnis bindet nicht, weil es aus unterschiedlichen Gründen (der Beschuldigte will den wahren Täter decken, er ist geistesgestört, er will endlich seine Ruhe haben) falsch sein kann. Jugendliche gestehen wegen ihrer geringeren Fähigkeit zur Verteidigung mitunter Dinge, die sie nicht begangen haben. Im Ermittlungsverfahren ist ein Geständnis also kein Grund, die Ermittlungen abzubrechen, sondern das Geständnis sorgfältig zu überprüfen, nach Einzelheiten, Beweggründen zu fragen, Umständen, die nur der wirkliche Täter wissen kann usw.

Die Pflicht ist vom Gesetzgeber bewusst sehr streng ausgestaltet worden, um den Unschuldigen vor den 1877 möglichen harten Strafen (Todesstrafe, Zuchthaus) zu schützen. Es muss stets auch zugunsten des Verdächtigen ermittelt werden. Vorhandene Beweismittel sind auszuschöpfen, also Zeugen vollständig zu befragen.

E. Beschleunigungsgrundsatz
Literatur: Späth, Die Beschleunigung des Strafverfahrens, DRiZ 1995, 220; Pillmann, Das Problem langer Strafverfahren, DRiZ 1998, 511; Kempf, Das Verfahrenshindernis der überlangen Dauer und seine Konsequenzen, StV 2001,139; Detter NStZ 2002,416 Nr. 3; Krehl/Eidam, Die überlange Dauer von Strafverfahren, NStZ 2006,1; Peglau, Die Behandlung rechtsstaatswidriger Verfahrensverzögerung (Art. 6 I EMRK) in der Rechtsprechung, JuS 2006,704
Alle Strafsachen sind Eilsachen. Notfalls muss bei den Gerichten die Bearbeitung von Zivilsachen zurückgestellt werden. Das Verfahren soll zügig durchgeführt werden, der Staatsanwalt soll seine Entscheidung über Anklage oder Einstellung nicht unnötig verschleppen, sonst kann er sich schadensersatzpflichtig machen.

Beispiel frei nach BGH NStZ 1988, 510: In einem größeren Schreinerei hat es gebrannt. Wegen der wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Inhabers vermutet die Staatsanwaltschaft, dass das Feuer gelegt wurde, um die Leistungen der Versicherung zu erhalten. Zur Aufklärung werden Telefonate der Verdächtigen abgehört und mit der Einstellung des Verfahrens aus Mangel an Beweis zugewartet. Nach Einstellung des Verfahrens wird Schadensersatz wegen Verletzung von Amtspflichten eingeklagt, denn der Staatsanwalt habe das Verfahren früher einstellen müssen. Die Verzögerung habe zur verspäteten Leistung der Feuerversicherung geführt. In Brandsachen ist spätestens ein Monat nach Abschluss der Ermittlungen zu entscheiden, damit der Geschädigte die Leistung der Feuerversicherung erhält.
Die allgemeine Verletzung der Amtspflicht, die Ermittlungen aufzunehmen, soll jedoch keine Ersatzpflicht auslösen, weil die Strafverfolgung als solche nur im öffentlichen Interesse erfolgt (BGH NJW 1996, 2373, mit Bespr. Vogel NJW 1996, 3401) Bei klarer Sach- und Rechtslage wird man Staatsanwaltschaft bzw. Polizei für verpflichtet halten müssen, gestohlene oder durch Betrug entzogene Sachen usw. einstweilig sicherzustellen, sogenannte Rückgewinnungshilfe. Hierüber wird dann vom Gericht in einem Verfahren nach § 111k einstweilig entschieden oder der Verletzte beschafft im Zivilrechtsweg einen Arrestbeschluss oder Herausgabetitel. Das Beschleunigungsgebot ist ein anerkannter ungeschriebener Grundsatz des Strafverfahrensrechts und ergibt sich aus der Fürsorgepflicht. Schon die Existenz eines Ermittlungsverfahrens, zumal in Verbindung mit Presseberichten kann einschneidende Wirkungen in Beruf oder Privatleben haben. Die Öffentlichkeit hält rasch jeden Verdacht, wenn er erst einmal gedruckt oder über die Fernsehsender verbreitet ist, für wahr. Das klein gedruckte Dementi nach zwei Monaten wird dagegen nicht mehr bemerkt. Nach dem Zivilrecht muss ein Beschuldigter eine Verdachtsberichterstattung vielfach ohne Gegenwehr hinnehmen. (BGH NJW 2000,1036).

Das Beschleunigungsgebot wird zum Teil auch aus Art. 2 I GG oder 5, 6 MRK hergeleitet.
Gegen eine Verschleppung der Ermittlungen durch den Staatsanwalt soll es keinen gerichtlichen Rechtsschutz geben, sofern nicht in Grundrechte eingegriffen wird (Meyer Goßner, § 23 EGGVG Nr. 9, 10;OLG Düsseldorf NJW 1996, 530 mit kritischer Anm. Hörstel NJW 1996, 497 zur Amtshaftung bei Verschleppung von Ermittlungen gegen eine Aktiengesellschaft mit sehr hohem Schaden. Eine Ersatzpflicht des Landes wurde abgelehnt). Gegen die Fortführung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens wird ebenfalls kein Rechtsschutz gewährt, es sei denn, der Staatsanwalt hätte schlechthin unhaltbare Erwägungen angestellt und objektiv willkürlich zum Nachteil des Beschuldigten gehandelt (BVerfG NStZ 2004,447).

Die Rechtsfolge einer überlangen Verfahrensdauer ist in der Regel eine Milderung der Sanktionen (BVerfG NStZ 1984, 128, BGH NStZ 1989, 283, BGHSt 35, 137, NStZ 1990, 94, NJW 1999, 1198 , Schroth NJW 1990, 29, Hillenkamp NJW 1989, 2841, BGH NStZ 1992, 229;StV 1995, 19), da das Strafbedürfnis im Lauf der Zeit abnimmt und der Beschuldigte bereits durch die lange Dauer des Verfahrens belastet ist. Maßgebend ist allerdings die Gesamtdauer des Verfahrens. Eine gewisse Untätigkeit während eines Verfahrensabschnittes muss hingenommen werden (BGH NStZ 1999, 313: Gesamtverfahrensdauer von 3 Jahren und 3 Monaten bei sieben Einbruchdiebstählen mit Schaden von 45000 € nicht unangemessen lang). Eine Verfahrensdauer von 9 Jahren in einer Umweltsache ist jedenfalls zu lang (EGMR StV 2001,489; NJW 2002,2856).

In einer Haftsache werden die Kammern mehr als einen Hauptverhandlungstag pro Woche ansetzen müssen (BVerfG StV 2006,318).

Der Richter muss im Urteil angeben, welche Strafe er ohne die zögerliche Behandlung der Sache verhängt hätte (BVerfG NStZ 1997, 591). Inzwischen wird sogar verlangt, Zeiten der Verzögerung im Urteil genau darzustellen (BVerfG NStZ 2004,335: Geldstrafe bei länger zurückliegender Tat selbst bei hohem Schaden wegen Verfahrensverzögerung noch überhöht). In den Urteilsgründen sind drei Gesichtspunkte getrennt abzuhandeln:
Zwischen der Tat und dem Urteil kann ein langer Zeitraum liegen; das Verfahren kann gerechnet von seiner Einleitung bis zum Abschluss sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben und es kann infolge Untätigkeit der Strafjustiz rechtsstaatswidrig verzögert worden sein.

Eine Einstellung des Verfahrens wegen eines Verfahrenshindernisses kommt nur in seltenen Ausnahmefällen in Frage, da der Gesetzgeber durch die Regeln über die Verjährung seinen Willen über die zeitliche Zulässigkeit der Strafverfolgung zum Ausdruck gebracht hat (OLG Zweibrücken NStZ 1995, 49 Abbruch eines Verfahrens wegen einer Sitzblockade, das von 1983-1994 gedauert hatte; BGH StV 2001,89; BVerfG NStZ 2001,261: Abbruch eines Verfahrens nach zehnjährigem Stillstand; BGH NStZ 2001,270).

Von besonderer Bedeutung wird das Beschleunigungsgebot, wenn sich der Beschuldigte in Untersuchungshaft befindet. Die Justizbehörden müssen dann alle Vorkehrungen treffen, um das Verfahren so rasch wie möglich durchzuführen, z. B. Zweitakten anlegen, zügig Termin bestimmen, zur Sicherung des Verfahrens Ergänzungsrichter hinzuziehen usw. Mit zunehmender Dauer der Untersuchungshaft gewinnt das Grundrecht der persönlichen Freiheit ein höheres Gewicht, die Anforderungen an die Fortdauer der Untersuchungshaft werden also strenger (EGMR StV 2005,136: Nach zwei Jahren U-Haft besondere Beschleunigung der Hauptverhandlung notwendig). Das Beschleunigungsgebot gilt für das gesamte Verfahren, auch in der Revisionsinstanz (BVerfG StV 2005,220,NStZ 2005,456, 2006,47, Beschluss vom 29.12.2005).
Wird die Bearbeitung einer Haftsache verschleppt (BVerfG NStZ 1995, 295: Die Ermittlungen wurden 2 ½ Monate nicht gefördert und mit den 26 Bänden Akten wurden keine Zweitakten angelegt) führt dies zur Aufhebung des Haftbefehls. Mit zunehmender Dauer der Untersuchungshaft nehmen die Anforderungen an die Zügigkeit der Bearbeitung zu; die Überlastung des Gerichtes stellt nur dann einen wichtigen Grund für die Überschreitung der Sechsmonatsfrist dar, wenn sie kurzfristig ist und weder voraussehbar noch vermeidbar war (BVerfG Beschluss vom 29.12.2005 2 BvR 2057/05; OLG Düsseldorf NJW 1996, 2587).

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat einem bekannten Betrüger, der zahlreiche Hauskäufer um ihre Ersparnisse gebracht hatte, schließlich eine Entschädigung wegen überlanger Dauer seines komplizierten Strafverfahrens zuerkannt. (Meyer-Goßner zu Art. 6 MRK Nr. 7-9c EGMR EurGRZ 1983, 371) Entsprechendes gilt übrigens für überlange Verwaltungsgerichtsverfahren und das BVerfG (EGMR NJW 1979, 477;EurGRZ 1997, 310)

F. Fürsorgepflicht
Es handelt sich bei der prozessualen Fürsorgepflicht oder dem Grundsatz des fairen Verfahrens um einen aus dem Rechtsstaatsprinzip und der Menschenrechtskonvention entwickelten ungeschriebenen Verfahrensgrundsatz. Auch das Strafverfahren orientiert sich an den grundgesetzlichen Prinzipien der Gerechtigkeit, Vernunft und Mäßigung der strafenden Gewalt des Staates. Verständigungsschwierigkeiten im Verfahren, z. B. weil ein Beteiligter die komplizierte Rechtslage nicht durchschaut, sollen behoben werden. Bei Stellung von unklaren Anträgen wird der Vorsitzende auf eine Berichtigung hin wirken. Der genaue Inhalt dieses Prinzips wird noch geklärt werden, es darf nicht dazu dienen, klare gesetzliche Regelungen durch verschwommene allgemeine Rechtsgrundsätze zu ersetzen, z.B. “Jeder Beschuldigte hat Anspruch auf ein gerechtes Verfahren. ” Der Grundsatz kann es gebieten, einen Termin auf Antrag des Verteidigers zu verlegen (OLG Frankfurt/Main StV 1998, 13), vor allem bei plötzlicher Erkrankung des Wahlverteidigers. Nach Auffassung des EGMR (NStZ 1999,47) gebietet der Grundsatz des fairen Verfahrens, dass der Staat auf Strafe verzichtet, wenn er einen Beschuldigten, der vor einer provozierten Tat nicht verdächtig war, durch Einsatz eines polizeilichen Lockspitzels zu einem Rauschgiftgeschäft verleitet hat. Der Angeklagte hat ein Recht auf eine genaue und vollständige Unterrichtung über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe in rechtlicher und tatsächlicher Sicht (EGMR NJW 1999,3545).

Das Gericht darf keinen falschen Eindruck bei dem Angeklagten erwecken: Beispiel nach ThürVerfGH NJW 2003,740: Die Staatsanwaltschaft hatte Berufung gegen ein freisprechendes Urteil eingelegt. In der Berufungsverhandlung gibt der Vorsitzende eine vorläufige Beurteilung der Glaubwürdigkeit einer Zeugin bekannt und erweckt damit den Eindruck, dass die Berufung der Staatsanwaltschaft keinen Erfolg haben wird. Hierdurch wird der Angeklagte veranlasst, auf weitere Beweiserhebung zu verzichten. Die Kammer verurteilt ihn.

Der Vorsitzende hätte hier vor Verkündung des Urteils die Beweisaufnahme erneut eröffnen und einen weiteren Hinweis geben müssen.