30 Mart 2014 Tekman secim sonuçları


Milliyetçiliğiyle tanınan Erzurum’da dört ilçe belediye başkanlığını BDP’li adaylar kazandı. Erzurum’da BDP 4, CHP 1 ve Sadet 1 Belediye Başkanlığı kazandı.
Tekman
BDP Ali Sait Fırat 6.817 %60.33

dyb-29-01-14-erzurum-tekman-adayi-ali-sait-firat1-610x406

Erzurum’da AK Parti bu ilçeleri kaybederek şok yaşadı. Erzurum’da ilk defa BDP dört ilçede seçim kazanırken yıllar sonra CHP’de bir beledi başkanlığı kazandı . Bir Belediye Başkanlığı ise SP’nin oldu. Diğer tüm ilçe belediyelerini ise AK Parti kazandı.
Hınıs

BDP Hasan Fırat 4.153 %36.14
Karaçoban BDP
İrfan Sarı 2.716 %54.70
Karayazı
BDP Sait Karabakan 3.70 54%63.85

Çat
CHP
Arif Hikmet Kılıç 2.983 %32.23
Horasan SP
Abdulkadir Aydın 8.544 %44.44

Advertisements

30 MART 2014’DE SANDIĞA GİDERKEN


30 MART’TA SANDIĞA GİDERKEN DİKKAT!…
25-sandik-30 MART’TA SANDIĞA GİDERKEN DİKKAT!… Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 30 Mart’ta sandığa gidecek. 30 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde, 26 milyon 704 bin 757’si kadın, 25 milyon 991 bin… 25 Mart 2014 13:57

Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için 30 Mart’ta sandığa gidecek. 30 Mart’ta yapılacak mahalli idareler seçimlerinde, 26 milyon 704 bin 757’si kadın, 25 milyon 991 bin 75’i erkek toplam 52 milyon 695 bin 831 seçmen, 194 bin 310 sandıkta oy kullanacak.

Köyde ikamet eden seçmenler, il genel meclisi üyeliği, köy muhtarlığı ve köy ihtiyar meclisi üyeliği seçimi, büyükşehir olmayan illerde yaşayan vatandaşlar, il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi, büyükşehirlerde yaşayanlar ise büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği, mahalle muhtarlığı ve mahalle ihtiyar heyeti üyeliği seçimi için oy kullanacak.

KİMLİKLERDE T.C. NUMARASI MUTLAKA OLMALI
Seçmenin kimlik tespitinde, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi daireler veya iktisadi devlet teşekküllerince verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, avukatlık kimlik belgesi gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmi nitelikteki belgelerden birinin ibrazı gerekecek.

Üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası olmayan resimli ve resmi bir kimlik belgesi ibraz eden seçmenin oy kullanabilmesi için bu belgelerin yanında ayrıca seçmen bilgi kağıdını veya nüfus müdürlüklerince verilmiş nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi şart olacak. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde tutuklu ya da taksirli suçlardan hükümlü bulunan seçmenlerden bu kimlik belgeleri bulunmayanlar için cezaevi idaresince verilmiş belge kimlik belgesi yerine geçecek.

TURUNCU, MAVİ, MOR ZARFLAR

Seçmenler oylarını il genel meclisi, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği, büyükşehir belediye başkanlığı ve muhtarlıklar olarak sırasına göre kullanacak.

Seçimde sırasına göre, il genel meclisi üyeliklerine ilişkin turuncu renkli birleşik oy pusulası turuncu renkli zarfa konulacak. Belediye başkanlığına ilişkin mavi renkli birleşik oy pusulası, belediye meclis üyeliğine ilişkin sarı renkli birleşik oy pusulası ile büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin beyaz renkli birleşik oy pusulası mavi renkli zarfa yerleştirilecek.

Köy seçimlerinde köy muhtarı ile köy ihtiyar meclisi üyelerinin birlikte yazılı olduğu oy pusulası, mahalle seçimlerinde mahalle muhtarı ile mahalle ihtiyar heyeti üyelerinin birlikte yazılı olduğu oy pusulası da mor renkli zarfa konularak sandığa atılacak.

OY KULLANMA SAATLERİ

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum,Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş,Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van,Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis’te 07.00-16.00, bu illerin dışında kalan illerde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanılabilecek.

Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı bunları saydıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.

Her seçmen, hangi sandık seçmen listesine yazılmış ise ancak o sandıkta oy kullanacak.
26 SİYASİ PARTİ YARIŞACAK
Seçimlere 26 siyasi parti katılacak. Çekilen kura ile belirlenen partilerin oy pusulalarındaki sırası şöyle:
1. Hür Dava Partisi
2. Demokratik Sol Parti
3. Alternatif Parti
4. Doğru Yol Partisi
5. Toplumsal Uzlaşma Reform ve Kalkınma Partisi
6. Halkın Kurtuluş Partisi
7. Türkiye Komünist Partisi
8. Genç Parti
9. Büyük Birlik Partisi
10. Adalet ve Kalkınma Partisi
11. Muhafazakar Yükseliş Partisi
12. Yurt Partisi
13. Demokrat Parti
14. Emek Partisi
15. Özgürlük ve Dayanışma Partisi
16. Millet Partisi
17. Saadet Partisi
18. Hak ve Özgürlükler Partisi
19. Liberal Demokrat Parti
20. Barış ve Demokrasi Partisi
21. Bağımsız Türkiye Partisi
22. İşçi Partisi
23. Halkların Demokratik Partisi
24. Cumhuriyet Halk Partisi
25. Hak ve Eşitlik Partisi
26. Milliyetçi Hareket Partisi
OY VERME YERLERİ
Kapalı oy verme yerleri, oyların gizliliğini ve seçmenlerin oylarını tam bir serbestlik içinde vermelerini sağlayacak, dışarıdan içerisinin gözetlenmesine imkan bırakmayacak durumda hazırlanacak.

Sandıkların, kapalı oy verme yerinin ve sandık kurulunun yerleştiği yer merkez olmak üzere yüz metre yarı çaplı alan sandık alanı olacak. Sandık alanına, sandık kurulu başkan ve üyeleriyle oy vermek üzere gelen seçmenler, siyasi partilerin adayları ve gözlemcileri, bağımsız adaylar ve gözlemcileri dışında hiç kimse giremeyecek.

Sandık başında görevli partili kurul üyeleri, adaylar ve gözlemciler (müşahitler), rozet, amblem veya partisini belirtir herhangi bir işaret taşımayacak.

Sandık kurulu başkan ve üyeleri, oy verme günü göreve başlamadan önce ilk iş olarak sandık başında bulunanlar önünde ant içecekler ve sandığın boş olduğunu kontrol edecekler.

Sandık alanında düzeni sandık kurulu başkanı sağlayacak. Başkan, düzeni bozmaya yeltenenleri uyaracak, uyarıyı dinlemeyenleri sandık alanı dışına çıkarabilecek.

Sandık alanında alınacak tedbirler, seçmenlerin sandık başı işlemlerini izlemelerini engelleyecek nitelikte olamayacak. Sandık kurulu başkanının çağırdığı zabıta kuvvetleri dışında zabıta amir ve memurları ile resmi üniforma giymiş kimseler ve silah taşıyanlar sandık alanına giremeyecekler. Oy verme işlemi sırasında gebeler, hastalar, engelliler ve yaşlılara öncelik tanınacak.

Sandık başında seçmene vereceği oy hakkında hiç kimse müdahale, telkin ve tavsiyede bulunamayacak. Seçmenler oylarını kullandıktan sonra sandık başından ayrılacaklar.

Okuma-yazma bilmeyen seçmene, yardım istemesi durumunda, sandık kurulu başkanı parti işaretlerinin hangisinin hangi partiye ait olduğunu açıklayacak.

Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği seçim takvimine göre, 30 Mart yerel seçimleri için seçim propagandası ve yasakları bugün başladı.

SEÇİM YASAKLARI
YSK’nın belirlediği ve 20 Mart’ta başlayan seçim yasakları süresince yazılı, sözlü ve görsel basın ve yayın araçları ile kamuoyu araştırmaları, anketler, tahminler, bilgi ve iletişim telefonları yoluyla mini referandum gibi adlarla, bir siyasi partinin veya adayın lehinde veya aleyhinde veya vatandaşın oyunu etkileyecek biçimde yayın ve herhangi bir surette dağıtım da yapılamayacak.

Propaganda serbestliği 29 Mart Cumartesi günü saat 18.00’e kadar sürecek. Propaganda serbestliği süresinde denetim ve gözetim yetkisi ilçe seçim kurullarında olacak.

Oy verme gününü takip eden güne kadar, devlet, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyelerle bunlara bağlı daire ve müesseseler, iktisadi devlet teşekkülleri ve bunların kurdukları müesseseler ve ortaklıkları ile diğer kamu tüzel kişilikleri, umumi menfaatlere Hadim cemiyetler ve Bankacılık Kanunu’na tabi teşekküllere ait kaynaklardan yapılan iş ve hizmetler dolayısıyla, (açılış ve temel atma dahil) törenler düzenlenmesi, nutuklar söylenmesi, demeçler verilmesi ve bunlar hakkında her türlü vasıtayla yayınlarda bulunulması yasak olacak.

Başbakan ve bakanlarla, milletvekilleri yurt içinde yapacakları seçim propagandasıyla ilgili gezilerini makam otomobilleri ve resmi hizmete tahsis edilen vasıtalarla yapamayacaklar. Bu maksatla yapacakları gezilerde, protokol icabı karşılama ve uğurlamalar ile törenler yapılamayacak. Resmi ziyafet verilemeyecek. Bu süre içinde, Başbakan ve bakanlar seçimle ilgili çalışmalarında ve konuşmalarında 298 sayılı Kanun hükümleriyle bağlı olacaklar. Başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve adayların seçim propagandası ile ilgili olarak yapacakları gezilere hiçbir memur katılamayacak.

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI
Yerel seçimin yapılacağı 30 Mart oy verme günü saat 06.00’dan 24.00’e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek.

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00’e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

Bütün yayınlar saat 21.00’den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

Von der Arbeitnehmerfreizügigkeit zur Freizügigkeit der Bürger


yazicioglu1
von PD Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

I. Begriffsdefinitionen
1. Arbeitnehmerfreizügigkeit

Als Arbeitnehmer im gemeinschaftlichen Sinne sind Personen anzusehen, die ihre Arbeitskraft in abhängiger Stellung während einer bestimmten Zeit gegen Entgelt zur Verfügung stellen. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer ist primärrechtlich in Art. 48 EGV geregelt. Sie umfasst die Abschaffung jeder auf der Staatsangehörigkeit beruhenden unterschiedlichen Behandlung in Bezug auf Beschäftigung, Entlohnung und sonstige Arbeitsbedingungen. Sie gewährt dem Arbeitnehmer Mobilitätsrechte. Diese beinhalten das Recht, sich um tatsächlich angebotene Stellen zu bewerben, sich zu diesem Zweck im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen, sich in einem Mitgliedstaat aufzuhalten, um dort nach den für die Arbeitnehmer dieses Staates geltenden Bestimmungen eine Beschäftigung auszuüben und nach deren Beendigung unter sekundärrechtlich festgelegten Bedingungen zu verbleiben. Diese Rechte können nur aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit und Gesundheit beschränkt werden.

2. Freizügigkeit
Der Begriff der Freizügigkeit bezeichnet die Freiheit den Aufenthalts- oder Wohnort durch Zuzug oder Wegzug zwischen bestimmten Territorien oder innerhalb eines Territoriums zu verändern. Die Freiheit der Bewegung innerhalb der Mitgliedstaaten bildet ein Element der Freizügigkeit der Arbeitnehmer.

II. Art. 48 Abs. 2 EGV: Vom Diskriminierungsverbot zum umfassenden Beschränkungsverbot

Dem Wortlaut des Art. 48 Abs. 2 EGV zufolge ist Art. 48 EGV in erster Linie als auf den freien Personenverkehr bezogene spezielle Ausformung des allgemeinen Verbots der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit nach Art. 6 EGV zu sehen. Diese rein am Wortlaut des Gesetzes orientierte Auffassung wurde durch einschlägige Entscheidungen des EuGH immer mehr differenziert. Offen blieb die Frage, ob Art. 48 EGV als Beschränkungsverbot oder nur als Verbot auch der mittelbaren Diskriminierung ausgelegt wurde.

Dies änderte sich jedoch durch den Fall B o s m a n n. Dort hat der EuGH eine auf Inländer wie EU- Ausländer unterschiedslos anwendbare Fussball- Transferregelung an Art. 48 EGV gemessen und als unverhältnismässig verworfen. Es wurde entschieden, dass Bestimmungen, die einen Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates daran hinderten oder davon abhielten, sein Herkunftsland zu verlassen, um von seinem Recht auf Freizügigkeit Gebrauch zu machen, eine Beeinträchtigung dieser Freiheit darstellten. Auch dann, wenn sie unabhängig von der Staatsangehörigkeit der betroffenen Arbeitnehmer Anwendung fänden.

Nach dieser nunmehr gefestigten Rechtsprechung des Gerichtshofs statuiert Art. 48 EGV ein umfassendes Verbot der Beschränkung der Freizügigkeit, ohne dass in concreto eine Diskriminierung aus Gründen der Staatsange-hörigkeit vorliegen muss. Dabei erfasst Art. 48 EGV 3 Kategorien möglicher Verletzungshandlungen:

1. Unmittelbare Diskriminierungen, d.h. Differenzierungen, bei denen die Staatsangehörigkeit Tatbestandsmerkmal ist,
2. mittelbare Diskriminierungen, also Differenzierungen, die nicht unmittelbar an die Staatsangehörigkeit anknüpfen, im Ergebnis aber eine Schlechterstellung auf Grund der Staatsangehörigkeit bewirken, und
3. allgemeine Beschränkungen, also Massnahmen, die Arbeitnehmer in ihrer Freizügigkeitsfreiheit beschweren, ohne aber diskriminierenden Charakter zu haben.

III: Begünstigter Personenkreis des Freizügigkeitsrechts

Grundsätzlich knüpfen die im Freizügigkeitsrecht enthaltenen Mobilitätsgewährleistungen an den Status des Berechtigten als Arbeitnehmer an. In neuerer Zeit besteht jedoch die Tendenz, die ursprünglich nur für Personen mit Arbeitnehmerstatus vorgesehenen Mobilitätsrechte auch auf andere Angehörige der Mitgliedstaaten auszuweiten.
Es stellt sich nun-mehr die Frage, wer überhaupt durch die in Art. 48 EGV verankerte Arbeitnehmerfreizügigkeit geschützt wird, d. h. zum Kreis der Arbeitnehmer zu zählen ist. Dies kann, soweit Gemeinschaftsrecht betroffen ist, nicht nach nationalem Recht, sondern nur nach gemeinschaftsrechtlichen Grundsätzen bestimmt werden. Andernfalls könnten die Mitgliedstaaten durch entsprechend enge Auslegung einzelne Personengruppen vom Schutz des Art. 48 EGV ausnehmen. Die im folgenden hervorgehobenen Personengruppen sollen exemplarisch die obige Entwicklungstendenz aufzeigen.

1. Studien- und Rechtsreferendare

Im Jahre 1986 entschied der EuGH im sog. Lawrie- Blum- Urteil die Frage, ob der Studienreferendar ein Arbeitnehmer i. s. d. Art. 48 EGV ist und ob dessen Tätigkeit eine Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung i. S. d. Art. 48 Abs. 4 EGV darstellt. Bei der Klägerin Deborah Lawrie- Blum handelte es sich um einen geprüfte Lehramtskandidatin. Dieser wurde als nichtbeamtenfähigen Bewerberin für das Schulamtsreferendariat im Fach Englisch aufgrund ihrer britischen Staatsangehörigkeit der Zugang zum Studienreferendariat in Baden- Württemberg verwehrt. Begründet wurde die Zugangsverweigerung damit, dass Art. 48 EGV nicht auf den Studienreferendar anwendbar sei. Letzterer führe nicht für einen anderen eine Leistung aus, für die er ein Entgelt erhalte. Damit sei er kein Arbeitnehmer i. S. d. EU-Rechts.

Zudem stelle die Tätigkeit eines Studienreferendars eine Tätigkeit in der öffentlichen Verwaltung i. S. d. Art. 48 Abs. 4 EGV dar, welche vom Schutz des Art. 48 EGV ausgeschlossen sei. Zur öffentlichen Verwaltung zählt eine Tätigkeit, die eine Ausübung hoheitlicher Befugnisse mit sich bringt oder die Wahrnehmung von Aufgaben, die auf die Wahrung der allgemeinen Belange des Staates gerichtet sind.

Nach dem EuGH ist demgegenüber für die Bejahung des Arbeitnehmerbegriffs der Austausch von Leistung und Gegenleistung, also der wirtschaftliche Wert der Tätigkeit entscheidend. Nach nunmehr festgelegter Rechtsprechung erbringen Studienreferendare unabhängig von der Rechtsnatur des Beschäftigungsverhältnisses während einer bestimmten Zeit für einen anderen nach dessen Weisung Leistungen, indem sie Unterricht erteilen. Dafür erhalten sie als Gegenleistung eine Vergütung. Zudem hat die Entscheidung in der Rechtssache Lawrie- Blum klargestellt, dass die Aufgabenwahrnehmung im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses nicht zur öffentlichen Verwaltung gehört. Auf den Studienreferendar ist Art. 48 EGV nach ständiger EuGH- Rechtsprechung somit anwendbar.

Fraglich ist, ob die obigen Ausführungen auch auf den Rechtsreferendar zutreffen. Der EuGH hat sich hierzu noch nicht klar geaüssert. Dies wird jedoch nach allgemeiner Ansicht bejaht. Danach übt der Rechtsreferendar während seines Vorbereitungsdienstes weder hoheitliche Befugnisse aus noch wird er mit der Wahrung allgemeiner Belange des Staates vertraut. Vielmehr wird er während der praktischen Ausbildung auf Weisung seiner Ausbilder tätig und diese zeichnen sich verantwortlich für das Handeln. Zudem ist der Rechtsreferendar im Vorbereitungsdienst Arbeitnehmer i. S. d. Art. 48 EGV, weil er gegen ein nicht geringfügiges Entgelt in der jeweiligen Station arbeitet. Auch auf den Rechtsreferendar ist somit Art. 48 EGV nach h. M. anwendbar.

2. Familienangehörige
In den Schutzbereich des Art. 48 EGV fallen auch die Familienangehörigen der Arbeitnehmer. Dazu gehören gemäß Art. 10 Abs. 1 VO 1612/68 der Ehegatte, die Verwandten in absteigender Linie, die noch nicht 21 Jahre alt sind oder denen er tatsächlich Unterhalt gewährt und seine und seines Ehegatten Eltern, denen er tatsächlich unterhalt gewährt. Dabei kann es sich auch um Staatsangehörige von Drittstaaten handeln.

In Frage steht, ob die Familienangehörigen dem Arbeitnehmer in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft ohne weiteres folgen dürfen und welche Rechte ihnen dort zur Verfügung stehen. Nach der Rechtsprechung des EuGH sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, zur Integration der Arbeitnehmer und ihrer Familien beizutragen. Allerdings ist dabei zu beachten, dass die Familienangehörigen grundsätzlich nur über Rechte verfügen, die von der Rechtsstellung des Arbeitnehmers abgeleitet sind. Zu diesen Rechten gehören u. a. ein Aufenthaltsrecht und ein Verbleibrecht auch nach dem Tod des Ehegatten.

Allerdings hat der EuGH im Laufe seiner Rechtsprechung den Arbeitnehmerangehörigen immer mehr Rechte zuerkannt. Zum einen hat er die Erweiterung des Aufenthaltsrechts auf Familienangehörige grosszügig ausgelegt. Er steht z.B. nicht nur den in Scheidung lebenden Ehegatten , sondern auch dem Partner einer eheähnlichen Beziehung ein vom Arbeitnehmer abgeleitetes Aufenthaltsrecht zu. Im letzteren Fall aber nur, wenn der betreffende Mitgliedstaat ei solches den ausländischen Partnern einer vergleichbaren Beziehung seiner eigenen Staatsangehörigen gewährt. In der Rechtssache Casagrande nahm der EuGH erstmals zum Umfang von Bildungsrechten Stellung. Dem Verfahren lag die klage des Italieners Donato Casagrande zugrunde, der als Kind eines italienischen Arbeitnehmers in Deutschland lebte. Er begehrte bei der Zahlung von Leistungen für Schüler nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz mit den deutschen Schülern gleichbehandelt zu werden. Nach den einschlägigen deutschen Bestimmungen bestand jedoch aufgrund seiner Eigenschaft als Ausländer kein Zahlungsanspruch.

Der EuGH wandte in seiner Entscheidung Art. 12 VO 1612/68 an. Dieser besagt, dass die Kinder des Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates, der in einem anderen Mitgliedstaat beschäftigt ist, unter den gleichen Bedingungen wie die Staatsangehörigen dieses Mitgliedstaates am allgemeinen Unterricht teilnehmen können. Nach Ansicht des Gerichts hat Art. 12 VO 1612/68 die Integration der Familie des Arbeitnehmers zum ziel, so dass die dort enthaltenen Gleichbehandlungsvorschriften folglich weit auszulegen sind.

Diese Beispiel verdeutlicht zwar, dass das Freizügigkeitsrecht sich auch in sozialer Hinsicht weiterentwickelt hat. Allerdings darf man hieraus nicht schlussfolgern, dass nunmehr alle Schüler und auch Studenten aus anderen Mitgliedstaaten in den Genuss von Unterhaltsleistungen kommen, die der Aufenthaltsstaat seinen eigenen Schülern und Studenten gewährt . Vielmehr ist das Gegenteil der Fall. Für Studenten ist bnunmehr seit Erlass der RL 93/96/EWG klar festgestellt, dass diese keine Unterrichtsbeihilfe im Aufenthaltsstaat gewährt bekommen.

3. Studenten
Als eine besondere Personengruppe im Rahmen des Freizügigkeitsrechts sind die bereits erwähnten Studenten zu nennen. Studenten sind keine Arbeitnehmer , da sie weder eine Vergütung erhalten noch Leistungen für einen anderen auf dessen Weisungen ausführen. Sie können sich deshalb grundsätzlich nicht auf Art. 48 EGV berufen.

Übt der Student jedoch gleichzeitig eine Erwerbstätigkeit aus, so ist er auch Arbeitnehmer im Sinne des Gemeinschaftsrechts. Ebenso kann ihm aufrund einer früheren Beschäftigung ein Verbleibrecht zustehen oder, wenn er als ehemaliger Arbeitnehmer nach Aufgabe seines Berufs ein Hochschulstudium aufnimmt. Voraussetzung ist aber immer, dass ein sachlicher Zusammenhang zwischen beruflicher Tätigkeit und aufgenommenem Studium besteht , oder dass der Student unfreiwillig arbeitslos geworden ist.

Nach der Rechtsprechung des EuGH werden also die mit dem Status des Arbeitnehmers verbundenen Rechte perpetuiert, der Arbeitnehmerbegriff als solcher wird hingegen nicht erweitert. Studenten, die nicht erwerbstätig sind oder waren, die sich nicht als Angehörige eines Arbeitnehmers in einem anderen Mitgliedstaat aufhalten, habe folglich kein Aufenthaltsrecht aus Art. 48 EGV. Allerdings können sie seit der Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Gravier ein Aufenthaltsrecht aus Art.7 i. V. m. 128 EGW für sich herleiten. Die französische Staatsangehörige Francoise Gravier setzte sich gegen eine belgische Studiengebühr, die nur von ausländischen Studenten Verlangt wurde zur Wehr. In seinen Entscheidungsgründen betonte der EuGH den Zusammenhang zwischen Berufsausbildung und Freizügigkeit, indem er ausführte, der Zugang zur Berufsausbildung sei geeignet, die Freizügigkeit zu fördern. Daher fielen die Voraussetzungen für den Zugang zur Berufsausbildung in den Anwendungsbereich des EGV . In diesem Urteil wurde somit erstmals klar die Anwendung des Freizügigkeitsrechts über den engen wirtschaftlichen Arbeitnehmerbegriff hinaus auf Gemeinschaftsbürger ohne Arbeitnehmer- oder Arbeitnehmerangehörigenstatus ausgedehnt.

4. Unionsbürger
Unionsbürger ist nach Art. 8 EGV, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates besitzt. Nach Art. 8a EGV hat jeder Unionsbürger das Recht, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten vorbehaltlich der in diesem Vertrag und in den Durchführungsvorschriften vorgesehenen Beschränkungen und Bedingungen frei zu bewegen und aufzuhalten.

Damit haben die Gemeinschaftsangehörigen nunmehr ein allgemeines Aufenthaltsrecht auf Ebene des gemeinschaftlichen Primärrechts. Personengruppen wie z. B. Studenten, die sich nicht auf ein spezielles Freizügigkeitsrecht berufen können, haben danach die Möglichkeit, ein allgemeines Aufenthaltsrecht aus Art. 8a EGV herzuleiten.
Zudem wurde der bisherigen wirtschaftlichen Ausrichtung der Freizügigkeit eine neue politische Dimension hinzugefügt.

Letztere wird durch die Zuerkennung gleicher politischer Rechte für Angehörige der Mitgliedstaaten innerhalb der Gemeinschaft anerkannt. Diese findet ihren Ausdruck in Art. 8b EGV, der das aktive und passive Kommunalwahlrecht für alle Unionsbürger regelt. Damit dient die gemeinschaftliche Freizügigkeit nicht mehr lediglich der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit, sondern schützt die persönliche Bewegungsfreiheit als solche.
Im Gegensatz zu Art. 48 Abs. 3 EGV ist Art. 8a EGV eindeutig als Beschränkungsverbot formuliert. Dieses bietet einen umfassenden Schutz gegen Freiheitsbeeinträchtigungen, das auch Diskriminierungen mit einschliesst.

IV. Schlussbemerkung
Insgesamt kann man festhalten, dass sich das Freizügigkeitsrecht des Art. 48 EGV von einem Ordnungsrecht des Ausländerrechts in ein Grundrecht auf wirtschaftliche Mobilität entwickelt hat. Demgegenüber ist der Art. 8a EGV das Ergebnis eines äusserst langwierigen Bemühens um die Schaffung einer allgemeinen Personenfreizügigkeit im Rahmen eines Europas der Bürger über eine rein wirtschaftliche Sicht hinaus.

Ali Sait Fırat, Tekman başkan adayı


ümit 22

Von PD Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

Şeyh Mehmet Sait Fırat efendinin değerli evladı kardeşim Ali Sait Fırat BDP’den Tekman belediye başkan adayı oldu. Zatı alileri Kürt özgürlük hareketinin içinde yer alan ve bu nedenle yıllardır sıkıntı çeken değerli bir ailenin evladır. Tekman’a belediye başkanlığı yapabilecek birikim, bilgi, siyasi tecrübe ve yüksek tahsile ’de sahip olduğu için desteklenmesi gerekir.

Kürdoloji Egitimi ve Kültürel mozağiyi ve zenginliği korumak ve geliştirmek için; Tekman aslında Kürdistan’ın ve Türkiye’nin gözbebeğidir. Bu kültürel zenginliği korumak ve geliştirmek için Tatosu kültür, sanat ve dünya çapında merkez yapmak, Tekman’da Kürdoloji eğitimi veren bir Kürt Halk Üniversitesi kurmak Ali Sait Fırat efendinin görevlerinden biri olmalıdır, kanaatindeyim. Kendileri Demokratik özerklik teorisini Tekman’da pratiğe geçirmeye çalışan bir iradeye sahip. ‘’Demokratik özerklik, Kürt halkının temel ulusal demokratik haklarının, Türkiye’nin demokratikleşmesi çerçevesinde gerçekleşmesidir’’. Yani devlet çatısı altında siyasal egemenliğin değil ama yönetim yetkilerinin bir bölümünün yerel seçilmiş-temsili yapılara devredilmesi anlamına gelen ilerici ve otonom yönetim modelidir. Ülkeyi bölme projesi değildir. Bilakis bir arada yaşamamızı mümkün kılacak, ortak bir yaşam projesidir.

Ali Sait Fırat Efendi Tekman’da tüm ezilenlerin ve tabi ki tüm alanlarda fazilet ve değerlere önem verenlerin sesi olarak, yereli güçlendirme, halkı söz ve karar sahibi kılma felsefesiyle hareket ediyor. Amacı halkımıza hizmet etmektir. Tekman‘da belli gruplara ve kabilelere hizmet eden anlayışları Allah’ın izniyle değiştirecektir. Demokratik, katılımcı ve özerk bir yerel yönetim yasalarla birlikte Tekman’da anlayışların da değişmesini gerektirmektedir, çünkü Demokratik özerklik modeli Ortadoğu’da tarihin en büyük barış ve en önemli çağdaşlaşma projesidir.

Halklarımızın bütünleşmesi açısından Demokratik özerklik modeli Tekman için vazgeçilmez nitelik taşıyor. Demokratik özerklik, bir devlet çatısı altında siyasal egemenliğin değil ama yönetim yetkilerinin bir bölümünün yerel seçilmiş-temsili yapılara devredilmesidir. Ali Sait Fırat efendi tekman’da hiç bir grubun, takımın, fraksiyonun adayı değildir. Gayeleri Tekmanda halkımızın yararına, sosyal kültürel ekonomik alanlarda Tekman’ı kalkındırmak ve kadim Kürt halkının yaşadığı topraklarda Demokratik Konfederasyonun kurulmasını sağlamaktır. Dolayısıyla ben kendilerinin Tekman için çalışan, iş yapan, iş yeri isteyen, işsiz insanlara istihdam yaratacak bir belediye başkanı olabileceğine inanıyorum.

Memleketimizde Demokrasi ve özgürlüklerin yerleşmesi için artık yeni bir siyaset anlayışının hâkim olması gerekiyor. Özgürlüklerden, insanların mutluluğundan, barıştan, fırsat eşitliğinden, adaletten yana olmak, yönetimin giderek merkezileşmesine ve otoriterleşmesi’ne karşı somut adımlar atmak gerekiyor. Yerel yönetimlerde bu siyasetin yaşama geçmesini sağlamak üzere Tekman Belediye başkanlığına Ali Sait Fırat efendinin seçilmesi doğrudur kanaatindeyim.

İlçemiz Tekman Palandöken ve Bingöl Dağları arasında yüzyıllardır kendi halinde yaşam sürdüren bir Kürt beldesidir. Tatos Kürt beldesi olduğu için Devlet Planlama Teşkilatının 2013 verilerine göre Türkiye’nin Sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından sondan dördüncü, bağlı bulunduğu Erzurum ili içerisindeki ilçeler arasında ise sonuncu ilçedir. 1946 yılına kadar bir köy statüsünde iken aynı yıl ilçe yapılmıştır. İlçemiz Tekman’ın 129 Mahallesi bulunmaktadır. Bu mahallerden beşi ilçe merkezde diğer geri kalan yüz yirmi dört mahallede ilçemizi oluşturan köy ve mezraların yerel yönetimler yasasında yapılan yeni değişikliklerle mahalle statüsüne geçmemiştir. Çünkü demokratik ve özerk yerel yönetim ilkeleri, pek çok ülkeyi ve bu arada ülkemizi, yasal-kurumsal yeniden yapılanmaya zorlamıştır. Bu bağlamda Avrupa Birliği uyum sürecine paralel olarak, kamu yönetimi, kamu mali yönetimi ve yerel yönetimlerde köklü yasal değişiklik çabaları yoğunlaşmış, Belediye, Büyükşehir Belediyesi ve İl Özel İdaresi kanunları büyük ölçüde değiştirilmiştir.

Bu bağlamda tekrar belirtmekte yarar var Yıllardır ilerlemesi-gelişmesi gereken Tekman ise gittikçe gerileyerek adeta“ büyük bir köye dönüşmüştür.
dyb-29-01-14-erzurum-tekman-adayi-ali-sait-firat1-610x406
Tekman’ı 1983 den 2002 yılına kadar ANAP’lı İhsan GÖK ve 2002 yılından itibarende AKPli Yakup Doğan belediye başkanı olarak idare etmektedirler. Bu iki Belediye başkanı döneminde Tekman’a yeterli hizmet getirilmediği gibi, TEKMAN belediyesi bugün iflas etmiştir. İlçenin esnaflarından Demir Kanarya icra yollarıyla Tekman belediyesinin bütün mal varlığına haciz koymuş, belediye işçi ve memurlarının bu an için maşlarını ödeyemez bir duruma gelmiştir. Bunun yanında ilçede çeşitli Naylon Faturalarla 1983 den bugüne kadar Belediye servetinin çarçur edildiği halk tarafından iddia edilmektedir. Dolayasıyla 30. Mart 2013 de Tekman Belediye Başkanı seçilecek olan Ali Sait Fırat efendi görevi teslim alır almaz, Ankara’dan bir müfettişler ekibi çağırıp 1983 den bugüne kadar Tekman Belediyesinin girdi çıktısını inceletmesi gerekir düşüncesindeyim.