Abdulbaki Yazıcıoğlu


ABDULBAKİ YAZICIOĞLU’NUN
ÖZGEÇMİŞİ

Abdulbaki Yazıcıoğlu kibariulema ve fukeha’dan Yazıcızade hoca Ömer Efendinin oğludur.Annesi ise fukaha-i nisa’dan müğriye hatundur.

Abdulbaki Yazıcıoğlu 1929 dogumludur. Küçük yaşta babasını kaybetmiş,annesinin yanında akaidi islamiyye itikad ve ibadet öğrenimini yapmiş bil-ahere norşin medresesinde eğitime devam etmiştir.Orta yaşlarında onu çekemeyenlere karşı cevap olsun diye imam hatiplik sınavına girmiş “97“ puan almış bu konuda imamlık belgesini alırken kaymakamlığa dilekçe vererek imamlıktan vazgeçtiğini amacının imamlık olmayıp cekemeyenlere cevap,ayrıca : İslami bilgilerden varsa noksanlarının giderilmesine yardımcı olmuştur.

Abdulbaki Yazıcıoğlu : Köken itibariyle Ahmediye ile muhammediyeyi yazan Yazar kardeşlerin ahfadındandır.Bu konu hakkında Erzincan Vali ’si Ali Kemali’nin “Erzincan Tarihi “ adlı eserinde ve doğuilleri varto tarihi adlı M.şerif fırat’ın eserinde söz konusu aileden bahsetmekle beraber ,diğer bazı eserlerdede aile kökeni hakkında bu tip açıklamalar vardır.

Abdulbaki Yazıcıoğlu : Hayati mücadele ile geçmiştir. Hiçbir zaman karşıtlarına karşı duygusal hareket etmemiştir.Daima bilimi ,adaleti, aklı-selimi kendisine rehber ederek bu meziyetleri sayesinde kendisini çekemeyenlerin tuzaklarının üstesinden inayeti ilahi ile galip geleblmiştir. Centilmen kişiliğiyle karşısındakileri mağlup ve mahçup eylemiştir.Dört defa kendisine süikast hazırlanmış isede alınan önlemler, yaradanın lütfüyle sonuçsuz kalmış,faillerinin hiçbirisi hakkında da davacı bile olmamıştır.

Abdulbaki Yazıcıoğlu : Etikete asla önem vermemekte ona göre ilmi ihtisasi birikimi yanında, iman ve islam yolunda hareket etmenin dünya ve ahiret mutluluğuna başarıya kafi olduğu inanışını her vesile ile beyan ederek ve toplumun güven ve saygısına mazhar olmuştur.

Abdulbaki Yazıcıoğlu : Mektepte okuma imkanı bulamamış Erzurum ismetpaşa ilkokulunda mezun olmuş. Daha sonra oratave lise sınavlarını haricen vererek mezun olmuştur.Soyal durumu ise THK İlçe Başkanlığı ,Orta okul ve lise yaptırma ve yaşatma derneginin kuruculuğu ve başkanlığı yaparak katkıları ile bu eğitim yuvalarını yapmayı bu katkıları nedeniyle halkın beğenisine mazhar olmuştur.

Abdulbaki Yazıcıoğlu: 24 yıl Tekman,Hınıs,Karayazı,Karaçoban,Çat,Pasinler gibi yelerdehukuk dava vekilliği icrasında bulunmuştur.

Abdulbaki Yazıcıoğlu : 2 haziran 1968 ile 29 aralık 1977 aralığında Tekman belediye reisli görevini layıkıyla icra etmiştir.Bu dönemde Tekman’da imar planı, yol ve istikamet planları hatta bir tek hela bile yok iken ,çatılı bir tek binaya sahip değilken bunları aşama aşama hepsinin vucuda getirilmesini başarmıştır. Örneğin; Yatıkı bölge okulunun yapılmasına muvaffak olmuş inşaata başlarken koalisyon hükümeti değişmesi nedeniyle milli selamet partisinin Bakanı olan fehmi adak beyefendi inşaatı durdurmuş Yazıcıoğlu durdurmaması için kendilerine ricacı olmuş, bu kez aralarında şöyle bir söyleti olmuş bakan“kominist yuvasıdır yapmayız“ ,Yazıcıoğlu sayın bakana “Bu okulu imam kalesi haline getirmek mümkündür.“ ,bakan “nasıl iman kalesi haline getirekcekmişiz bu kominist yuvalarını“ diye sorunca Yazıcıoğlu “sayın bakanım bu okula bir küçük cami tip projesi eklersiniz işet bu iman kalesi haline gelir.“ Bu söze karşı bakan muhatabına “bu sözün çok hoşuma gitti“ diyerek bir cami projesini ekleyerek okul inşaatının devamına müsaade etmişitir.Bilindiği gibi Türkiyede tüm yatılı bölge okullarının hiçbirinde cami mevcut değilken Tekman Yatılı İlokuluna böyle bir ayrıcalık gelerek hizmete girmiştir.

Abdulbaki Yazıcıoğlu ; Evli ve 8 çocuk babasıdır. Yaşamı boyunca ; Yalan,tezvir,riya,hile,çekememezlik gibi ayrımcılıgadaima karşı adeta birleşmeye ,karşılıklı sevgi ve saygıya ,başka bir ifadeyle ağır şartlar altında fazilet mücadelesi vermiştir. Kendisi ciddiyeti ,açık sözlülüğü ile toplumda adeta rağbet almıştır.

Abdulbaki Yazıcıoğlu ; 1972 ‚de Belediye başkanıyken 12 avrupa devleti ve 1974 yılında ise ABD ve kanada gezilerine her belediye başkanlarına nasip omayan gezilere katılma şansını yakalamıştır.
Abdulbaki Yazıcıoğlu ;Belediye başkanlığı döneminde yaptığı hizmetlerin bir kaçından söz etmek gerekirse ; hamam yapımı,belediye hizmet binası,bununla yetinmeyerek ,ikinci kez belediye binası yapması,oto garajı ,şehir imar planı,yeraltı tuvalet,ilçenin gelişmesi için 4 adet tarlayı kamulaştırmış olması bir blok 8 daire ebadındaki halk konutunu,diğer taraftan köprüye giden caddenin kuzeyinde 12 aileyi barındıracak konutlar yapıp halkın hizmetine sunmuştur.

Abdulbaki Yazıcıoğlu ;Belediye başkanlığı döneminde Türk elektrik kurumu yok iken Erzurumun nefsinden başka dogu ve güneydoğuda hiçbir yerleşim biriminde hidroelektrik santrali yok iken Tortum şelalesinden getirdiği ve halende Tekman merkezi tüm yerleşim birimlerini aydınlatan enerji getirmeyi başarmış ,Tedaş ortaya çıkınca Hınıs ilçesine ,Karaçoban’a bizim enerji hattından yararlanmak üzere bizden nasiplenmişlerdir.Bu kez Yazıcıoğlu; Hattımızdan enerji verilebilmesi için yapılan masrafların yarısını belediyeye ödenmesini istemiş , Erzurum Valisi Sabri Turan ,dönemin Enerji bakanı Kamuran İnan,Devlet bakanı Hıyasettin karaca baskı yapmalarıyla zorla Hınısa,Karaçobana cebren enerji bağlamaları üzerine Yazıcıoğlu; idari işlemin iptali, yürütmenin durdurulması için danıştaya başvurarak aldığı karar sonucunda masraf ödemediğinde belediye görevi sürecinde enerji vermemiştir.

Abdulbaki Yazıcıoğlu; 1979 yılında Cumhuriyet Halk Partisi kurultayında Bülent Ecevit‘ e karşı aday olmuştur.Seneler sonrası Merve Kavakçının milletvekili seçilmesinden bu kadının hakkından gelin şeklindeki ecevitin beyanı yazıcıoğlunun görüşünün isabetini ortaya koymuştur.Adaylığı sırasında bir Amerikan gazetecinin kendisine sorduğu “ecevitin eğitimi ile sizin eğitiminiz arasında farklılık olduğu“beyanına karşı “sayın ecevit kolej mezunudur ben haricen verdiğim sınavlalise mezunuyum kolej de lise seviyesindedir bundan bir fark görmüyorum fakat bununla beraber herkes gibi bilim ve ihtisasa sonsuz saygım vardır. Ancak bunları yeterli görmüyorum aslında bununla beraber halk üniversitesinin hayat fakültesinden haberdar olmak lazımdır .“cavabını vermiştir.

Abdulbaki Yazıcıoğlu; 3 eylül 1967 tarihinde Amed de ‚Diyarbakırda‘ ilkyapılan kürt mitinginde 18 kişiden biri olarak daha sonra savcılığın koğuşturmasında diğer 18 kişiyle baraber tevkif edildiğide anılarımın arasındadır.

yazıcıoğlu abdulbaki

Advertisements