„Joachim Gauck als neuen Präsident? von PD Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

7.6.2013 tarihinde Tekman’ın sorunları başlıklı bu sütunlarda kaleme almış olduğum makaleme çeşitli yorumlar geldi. Küfür ve tehdit kokusu gelmeyen yorumları yayınlattım. Tekman’ın sorunlarıyla ilgili birkaç makale yazmamdaki maksadım, ilçemizin sorunlarını kategorik olarak düzenli bir biçimde dile getirmek. Daha doğrusu bu güne kadar ilçemizin sorunları nelerdir, ilçemizin daha ileri gitmesi ve kalkınması için ne gerekiyor. Bu gerekçeyle yapmış olduğum bir ön çalışmadır. Teferruatı otuz sekiz sayfadan ibaret olup, on dokuz ana başlık altında kaleme alınarak, bizzat rapor halinde direk olarak başbakana sunulmuştur.

Kısaca açıklamak gerekirse,

İlçemizin Ekonomik sorunları ne ilçe Kaymakamı, ne İlçe Belediye başkanı, ne ilçenin seçilmiş olan il Encümenleri ve nede Erzurum valiliği öncülüğünde masaya yatırılmamıştır. Halkımızın iradesini boş vaatlerle kırarak belli makamlara sözde secimle gelenler, günün birinde hak ettikleri dersi Tekman’da alacaklardır kanaatindeyim. Eğer ilçemizin problemlerini yukarda belirttiğim yetkililer masaya yatırmış olsalardı, bende bu makaleyi yazmak zaruriye tinde kalmazdım. İnandığım bir gerçeği de sizinle bu arada paylaşmak isterim: Nefretine yenilen ve halkına hizmet etmeyen her zaman kaybeder.

Tekman Belediyesi eleman, parasızlık ve ödenek yetersizliği nedeniyle hizmet üretmekten yoksundur. Özel İdarelere gelen kaynağın %70’inin il merkezine bırakılması Erzurum’un ilçelere yapılan büyük bir haksızlıktır. Özel İdarelere gelen kaynağın %30’unun ilçelere dağılımında ise Tekman’a Erzurum il merkezi tarafından büyük bir haksızlık yapılmaktadır. Dolayısıyla ilçede kaliteli kamu hizmeti verilmemektedir.

Tekman’da petrol var mı yok mu? , sorusu ilçede en çok tartışılan konuların başında gelir. Tekman’ın Katranlı ve Mamam köylerinde zengin petrol yataklarının olduğu sabittir. Halen bu iki köyde halk petrolü akıntıdan toplayıp yakıt olarak kullanmaktadır. Yerin altında petrol olup olmadığını öğrenmek için tek yol var. O da bir kuyu delmek. Bir balon düşünün. Nasıl balonu deldiğiniz zaman içindeki basınçlı hava o delikten çıkarsa, petrol de kuyu açıldığı zaman yerden yukarı fışkırır. Hükümetten talebimiz bu bahsini ettiğim Köylerde petrol araştırması yapılmasıdır. Var olan petrolün çıkarılmasını istemeyenler, Tekman’ın kötüye gitmesini isteyenlerdir. Petrolü çıkardığımızda Tekman zenginleşecektir.

İlçemizin merkez, belde, mahalle ve köylerinin altyapı sorunları çözülmemiştir, çünkü ilçemizde kanalizasyon için gerekli olan arıtma tesisi bulunmadığı gibi köy ve mahallelerin su, yol, kanalizasyon gibi altyapısı ’da bulunmamaktadır. Lağım suları direk olarak Aras Nehrine akmakta, bu durum çevrenin kirlenmesine sebep olduğu gibi, ilçede çeşitli hastalıkların doğmasında neden olmaktadır. İlgili merciler ise sorunu çözeceklerine ilçede pineklemektedirler. Halbuki kanalizasyon sularının arıtılması için ilçemizde atık su arıtma tesislerine acilen ihtiyaç vardır?, çünkü Tekman’da su, temas ettiği ortamlarda ortamda bulunan maddeleri kendi içine alma, çözme yeteneğine sahip olduğu için kolayca kirlenebilmektedir. İkametgâhlarda veya sanayide kullandığımız su, çıkış değerleri alıcı ortam standartlarına göre yetkili kurumlarca ülkemizde limitlendirilmiştir. Bu limite uymayanların ise atık su arıtma tesisi yaparak deşarj limitlerini bu değerlerin altına indirmesi gerekmektedir. İşte atık su arıtma tesislerine bu noktada Tekman’da ihtiyaç duyulmaktadır.

Tekman’da tarıma dayalı organize sanayi bölgesi bulunmamaktadır. Hâlbuki ilçenin ekonomik sorunlarının giderilebilmesi için ilçemizde tarıma dayalı organize sanayi bölgesinin kurulması şarttır, çünkü sanayi bölgesi açılmadığı sürece sanayi ilçede gelişemeyecektir.

Tekman’da arazi ıslah çalışmalarının projelendirilmesi, tarımda ve hayvancılıkta ileri teknolojinin kullanılması, doğrudan gelir, yem bitkileri ve sanayi bitkilerinin ekimlerinin desteklenmesi, hayvan cinslerinin ıslahı ve cins değişikliğine gidilmesi, bölünmüş parçalanmış arazilerin birleştirilmesi, bağ bahçecilik ve seracılığın geliştirilmesi, dağlık bölgelerdeki yayla yollarının ve aynı zamanda Palandöken-Tekman arasında yapılması gerekli olan Palandöken-Tekman yolunun kış mevsiminde ulaşıma açık olabilmesi için bu güzergâhta iki tünelin açılması, ulusal ve uluslararası kredilerin ilçemize gelmesi için fizibilite oluşturacak bir birimin kurulması şarttır.

Tekman’da hayvancılığın mutlaka devlet tarafından desteklenmesi gerekir. Hayvancılıkla sağlanan, iplik yün gibi hammaddelerin küçük esnaf için bir iş alanı olduğunu unutmamak gerekir.

Tekman’da mevcut olan okullarda öğretmen açığı giderek büyümektedir. Başta Tekman Hasta hanesinde çocuk doktoru ihtiyacı olmak üzere, aynı zamanda Sağlık Ocağında doktor ve sağlık personeli ihtiyacı olmak üzere, halen faaliyette bulunan kamu kuruluşlarında personel yetersizliği nedeniyle halk ihtiyacı olan sağlık ve idari hizmeti yeterli derecede alamamaktadır.
Yağlı bitkilerin korunması, arıcılık, hayvanlardan elde edilen ürünlerin değerlendirilmesi, hayvan kaçakçılığının durdurulması, fundalık envalinin yakacak olarak kullanılmasının engellenmesi, toprak, su, yaprak, bitki ve hayvanla ilgili tüm verilerin laboratuvar ortamında analiz edilmesi için koşulların oluşturulması, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için faydalı neşriyatın köylere ulaştırılması, madenciliğin incelenerek hammaddeden mamule kadar bir fizibilitenin hazırlanması gibi konular, çözüme bağlanmalıdır.

Kış turizmi, Tekman’ın Palandöken Dağları çerçevesinde değerlendirildiğinde ülke düzeyinde kitle sporu turizminin birlikte geliştirilebileceği doğal kaynak özelliği Tekman’da mevcuttur. Tekman ilçemiz ‘in kış turizminin gelişmesine fırsat veren çok uygun yöreleri olmasına rağmen bu özellik son yıllara kadar yeterli ilgiyi görmemiş ve değer kazanmamıştır.
Tekman’da görev yapan hem idari ve hem de belde yetkilileri ve hem de seçilmiş olan hali hazırdaki Tekman il encümen azaları, ilçenin zengin su kaynaklarını siyasi arenada dile getirmemekte ve değerlendirmemektedirler. İlçeye bağlı Meman ve Hamzanlar köylerinde çıkan şifalı su kaynaklarından ve kaplıcalarından yararlanılmamaktadır. Meselenin üzerine gidilerek, bu kaplıcaların turizme acık bir hale getirilmesi ve ilçenin zengin su kaynaklarından yeterince faydalanılması gerekir. Aras nehrinden kimse sulama konusunda faydalanmıyor, hep boşuna akıyor.

Memleketim olan Tekman’ın sorunları o kadar çok ki, münhasıran bu sorunları bir kaç makalede dile getirmek mümkün değil, Amerika’dan 30.6.2013 tarihinde geri dönüşümde ilçemizin, diğer sorunlarını dile getireceğim selam ve saygılarımla.

Advertisements

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Google+ Foto

Du kommentierst mit Deinem Google+-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

w

Verbinde mit %s