Just another WordPress.com site

Archiv für März, 2013

Kürt ve Türk halkı barış istiyor


von PD Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

yazicioglu1 Türkiye’de her türlü güvenlikçi yöntemler başarısız olduğu için, ülke’nin en öncelikli projelerinden biri, içine düşmüş olduğumuz kardeş kavgasını sona erdirmektir. İşte böyle bir ortamda MHP kalkıp ölmeye/öldürmeye çanak tutan bir siyasi güzergâh izliyor. Kimse “Yahu siz MHP olarak ne yapıyorsunuz?”, diyemiyor. Medya, üniversiteler, sendikalar, aydın, bilim adamları en ufak bir tepki göstermiyor. Kısacası ülke’de yaprak bile kımıldamıyor.

‚Vur de vuralım, öl de ölelim“ diye slogan atan gençlere „onun da zamanı gelecek“ diyen MHP lideri Dr. Devlet Bahçeli ne yapmaya çalışıyor?

MHP yanlış olan bu siyasi düşüncesinden vazgeçmelidir. Dr. Devlet Bahçeli halkın içine girip, barış çığlıklarını duyabilmelidir. Kürt ve Türk halkı barış istiyor. Kürtler aldatılmış olmaktan da gına gelmiş. Bu nedenden dolayıda oldukça kaygılı ve temkinli. Böyle bir ortamda ‘‘ölmeye/öldürmeye çanak tutan bir siyasi güzergâh izlemenin ne MHPye ve nede anadolu halkına bir faydası yoktur.

Kimden gelirse gelsin bu ortamda , çatışma, çekişme ve hizip iklimi oluşturmaya teşebbüs edenlere fırsat verilmemelidir. Ortalığı karıştırmaya ve milliyetçi duyguları kışkırtarak taşkınlık çıkarmayada gerek yoktur.

Kürt özgürlük mücadelesi en sıcak ve içselleşmiş haliyle ayağa kalkmış, sokağa dökülmüş. Geri dönüşü olmayan bir Kürthalk mücadelesi ortada var. Ayrıca PKK önderliği büyük ölçüde meşrulaşan taraf olma doğrultusunda devlete adımlar attırmış bir dururmda. Böyle bir ortamda kalkıp ‘‘ölmeye/öldürmeye‘‘ çanak tutan bir siyasi güzergâh izlemenin ne MHPye, nede Türk milletine bir faydası yoktur. Zaten böyle bir tavır Dr. Devlet Bahçeli ğibi bir siyasi lidere, bir bilim adamınada yakışmaz. Halklaşan Kürt özgürlük mücadelesini bundan sonra yok etmekde mümkün değildir. Kürt sorunu hukuka uyğun bir şekilde çözlüyor, sorununun çözümü için MHP ve CHPnin hükümete yardımcı olması ğerekir.

Türk ve Kürt halkının kaderi artık ölüm olmamalıdır. Türk ve Kürt annesinin ağlamasını istemiyor insanlar. Bunun için de barış olmalıdır. Bu bağlamda hükümet ve Öcalan arasında devam eden görüşmeler, 21 Mart 2013 Newroz Günü Öcalan’ın geniş bir kitleye yaptığı açıklama ile yeni bir noktaya geldi.

Biz kürtler türk halkıyla birlikte eşitlik, özgürlük ve kendi topraklarımızda insan gibi yaşamak istiyoruz. Toplumsal bir mutabakata dayalı sivil demokratik bir anayasa istiyoruz. Bu ülkenin bütünlüğü içinde biz Kürdler olarak kendi kendimizi yönetmek istiyoruz.

Başbakan Erdoğan Kürt meselesini çözerse, son on yıla değil, yakın geçmişe damgasını vuran ve Kürt meselesini çözen, bir lider olarak tarihe geçeçek. Bu ğelişmeyi kıskanmaya gerek yok.

Dolayısıyla Kürdistan Halk Önderi Abdullah Öcalan`ın 21. Mart 2013 Newruz Bayramı`na gönderdiği mesajı şimdi tekrar aklı sükünet içerisinde okumakda yarar var, kanaatindeyim:

“MAZLUMLARIN ÖZGÜRLÜK NEWROZU KUTLU OLSUN
Selam olsun bu uyanış, canlanış ve diriliş günü olan Newrozu en geniş katılım ve ittifakla kutlayan Ortadoğu ve Orta Asya halklarına…
Selam olsun yeni bir dönemin miladı ve gün ışığı olan Newrozu büyük bir coşkuyla ve demokratik bir hoşgörüyle kutlayan kardeş halklara…
Selam olsun demokratik hakları özgürlük ve eşitliği rehber edinen bu büyük yolun yolcularına…
Zağros ve Toros dağ eteklerinden, Fırat ve Dicle nehir vadilerine; kutsal Mezopotamya ve Anadolu topraklarından tarım, köy ve şehir uygarlıklarına ANAlık eden halkların en eskilerinden olan Kürtler sizlere selam olsun…
Binlerce yıllık bu büyük medeniyeti farklı ırklarla, dinlerle, mezheplerle kardeşçe ve dostça birlikte yaşayan, birlikte inşa eden Kürtler için Dicle ile Fırat, Sakarya ve Meriç’in kardeşidir. Ağrı ve Cudi Dağı, Kaçkar ve Erciyes’in dostudur. Halay ve Delilo, Horon ve Zeybek’le hısım-akrabadır.
Bu büyük medeniyet bu kardeş topluluklar, siyasi baskılarla harici müdahalelerle grupsal çıkarlarla birbirlerine düşürülmeye çalışılmış hakkı, hukuku, eşitliği ve özgürlüğü esas almayan düzenler inşa edilmeye çalışılmıştır.
Son iki yüz yıllık fetih savaşları batılı emperyalist müdahaleler baskıcı ve inkarcı anlayışlar, Arabi, Türki, Farisi, Kürdi toplulukları ulus devletçiklere, sanal sınırlara suni problemlere gark etmeye çalışmıştır.
Sömürü rejimleri, baskıcı ve inkarcı anlayışlar artık miadını doldurmuştur. Ortadoğu ve Orta Asya halkları artık uyanıyor. Kendine ve aslına dönüyor. Birbirlerine karşı kışkırtıcı ve köreltici savaşlara ve çatışmalara dur diyor.
Newroz ateşiyle yüreği tutuşan, meydanları hınca hınç dolduran yüz binler, milyonlar artık barış diyor, kardeşlik diyor, çözüm istiyor.
İçinde doğduğumuz çaresizliğe, bilgisizliğe, köleliğe karşı bireysel isyanımla başlayan bu mücadele her türlü dayatmaya karşı bir bilinci, bir anlayışı, bir ruhu oluşturmayı amaçlıyordu.
Bugün görüyorum ki, bu haykırış bir noktaya ulaşmıştır.
Bizim kavgamız hiçbir ırka, dine, mezhebe veya gruba karşı olmamıştır, olamaz. Bizim kavgamız ezilmişliğe, bilgisizliğe, haksızlığa, geri bırakılmışlığa her türlü baskı ve ezilmeye karşı olmuştur.
Bugün artık yeni bir Türkiye’ye, yeni bir Ortadoğu’ya ve yeni bir geleceğe uyanıyoruz.
Çağrımı bağrına basan gençler, mesajımı yüreğine katan yüce kadınlar, söylemlerimi baş-göz üstüne diyerek kabul eden dostlar, sesime kulak kesilen insanlar;
Bugün yeni bir dönem başlıyor.
Silahlı direniş sürecinden, demokratik siyaset sürecine kapı açılıyor.
Siyasi, sosyal ve ekonomik yanı ağır basan bir süreç başlıyor; demokratik hakları, özgürlükleri, eşitliği esas alan bir anlayış gelişiyor.
Biz, onlarca yılımızı bu halk için feda ettik, büyük bedeller ödedik. Bu fedakarlıkların, bu mücadelelerin hiçbiri boşa gitmedi. Kürtler özbenliğini, aslını ve kimliğini yeniden kazandı.
“Artık silahlar sussun, fikirler ve siyasetler konuşsun” noktasına geldik. Yok sayan, inkar eden, dışlayan modernist paradigma yerle bir oldu. Akan kan Türküne, Kürdüne, Lazına, Çerkezine bakmadan insandan, bu coğrafyanın bağrından akıyor.
Ben, bu çağrıma kulak veren milyonların şahitliğinde diyorum ki; artık yeni bir dönem başlıyor, silah değil, siyaset öne çıkıyor. Artık silahlı unsurlarımızın sınır ötesine çekilmesi aşamasına gelinmiştir.
Yüreğini bana açan, bu davaya inanan herkesin sürecin hassasiyetlerini sonuna kadar gözeteceğine inanıyorum.
Bu bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Bu mücadeleyi bırakma değil, daha farklı bir mücadeleyi başlatmadır.
Etnik ve tek uluslu coğrafyalar oluşturmak, bizim aslımızı ve özümüzü inkar eden modernitenin hedeflediği insanlık dışı bir imalattır.
Kürdistan ve Anadolu tarihine yaraşır şekilde tüm halkların ve Kültürlerin eşit, özgür ve demokratik ülkesinin oluşması için herkese büyük sorumluluk düşüyor. Bu Newroz münasebetiyle en az Kürtler kadar Ermenileri, Türkmenleri,
Asurları, Arapları ve diğer halk topluluklarını da yakılan ateşten kaynaklı özgürlük ve eşitlik ışıklarını, kendi öz eşitlik ve özgürlük ışıkları olarak görmeye ve yaşamaya çağırıyorum.
Saygı değer Türkiye halkı;
Bugün kadim Anadolu’yu Türkiye olarak yaşayan Türk halkı bilmeli ki Kürtlerle bin yıla yakın İslam bayrağı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır.
Gerçek anlamında, bu kardeşlik hukukunda fetih, inkar, red, zorla asimilasyon ve imha yoktur, olmamalıdır.
Kapitalist Moderniteye dayalı son yüzyılın baskı, imha ve asimilasyon politikaları; halkı bağlamayan dar bir seçkinci iktidar elitinin, tüm tarihi ve de kardeşlik hukukunu inkar eden çabalarını ifade etmektedir. Günümüzde artık tarihe ve kardeşlik hukukuna ters düştüğü iyice açığa çıkan bu zulüm cenderesinden ortaklaşa çıkış yapmak için hepimizin Ortadoğu’nun temel iki stratejik gücü olarak kendi öz kültür ve uygarlıklarına uygun şekilde demokratik modernitemizi inşa etmeye çağırıyorum.
Zaman ihtilafın, çatışmanın, birbirlerini horlamanın değil, ittifakın, birlikteliğin, kucaklaşma ve helalleşmenin zamanıdır.
Çanakkale’de omuz omuza şehit düşen Türkler ve Kürtler; Kurtuluş Savaşı’nı birlikte yapmışlar, 1920 meclisini birlikte açmışlardır.
Ortak geçmişimizin önümüze koyduğu gerçek; ortak geleceğimizi de birlikte kurmamız gerektiğidir. TBMM’nin kuruluşundaki ruh, bugün de yeni dönemi aydınlatmaktadır.
Tüm ezilen halkları, sınıf ve kültür temsilcilerini; en eski sömürge ve ezilen sınıf olan kadınları, ezilen mezhepleri, tarikatları ve diğer kültürel varlık sahiplerini, işçi sınıfının temsilcilerini ve sistemden dıştalanan herkesi çıkışın yeni seçeneği olan Demokratik Modernite Sistemi’nde yer tutmaya, zihniyet ve formunu kazanmaya çağırıyorum.
Ortadoğu ve Orta Asya kendi öz tarihine uygun, bir çağdaş modernite ve demokratik düzen aramaktadır. Herkesin özgürce ve kardeşçe bir arada yaşayacağı yeni bir model arayışı, ekmek ve su kadar nesnel bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Bu modele yine Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının, ondaki kültür ve zamanın öncülük etmesi, onu inşa etmesi kaçınılmazdır.
Tıpkı yakın tarihte Misak-i Milli çerçevesinde Türklerin ve Kürtlerin öncülüğünde gerçekleşen Milli Kurtuluş Savaşı’nın daha güncel, karmaşık ve derinleşmiş bir türevini yaşıyoruz.
Son doksan yılın tüm hata, eksiklik ve yanlışlıklarına rağmen bir kez daha yanımıza, mağdur edilmiş, büyük felaketlere uğramış halkları, sınıfları ve kültürleri de alarak bir model inşa etmeye çalışıyoruz. Tüm bu kesimleri; eşitlikçi, özgür ve demokratik ifade tarzının örgütlenmesini gerçekleştirmeye çağırıyorum.
Misak-i Milli’ye aykırı olarak parçalanmış ve bugün Suriye ve Irak Arap Cumhuriyeti’nde ağır sorunlar ve çatışmalar içinde yaşamaya mahkum edilen Kürtleri, Türkmenleri, Asurileri ve Arapları birleşik bir “Milli Dayanışma ve Barış Konferansı” temelinde kendi gerçeklerini tartışmaya, bilinçlenmeye ve kararlaşmaya çağırıyorum.
Bu toprakların tarihselliğinde önemli bir yer tutan “BİZ” kavramının genişliği ve kapsayıcılığı dar, seçkinci iktidar elitleri eliyle “TEK”e indirgenmiştir. “BİZ” kavramına eski ruhunu ve pratiğini vermenin zamanıdır.
Bizi bölmek ve çatıştırmak isteyenlere karşı bütünleşeceğiz. Ayrıştırmak isteyenlere karşı birleşeceğiz.
Zamanın ruhunu okuyamayanlar, tarihin çöp sepetine giderler. Suyun akışına direnenler, uçuruma sürüklenirler.
Bölge halkları yeni şafakların doğuşuna şahitlik etmektedir. Savaşlardan, çatışmalardan, bölünmelerden yorgun düşen Ortadoğu halkları artık kökleri üzerinden yeniden doğmak, omuz omuza ağaya kalkmak istiyor.
Bu Newroz hepimize yeni bir müjdedir.
Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed’in mesajlarındaki hakikatler, bugün yeni müjdelerle hayata geçiyor, insanoğlu kaybettiklerini geri kazanmaya çalışıyor.
Batının çağdaş uygarlık değerlerini toptan inkar etmiyoruz.
Ondaki aydınlanmacı, eşit, özgür ve demokratik değerleri alıyor kendi varlık değerlerimizle, evrensel yaşam forumlarımızla sentezleyerek yaşamlaştırıyoruz.
Yeni mücadelenin zemini fikir, ideoloji ve demokratik siyasettir, büyük bir demokratik hamle başlatmaktır.
Selam olsun bu sürece güç verenlere, demokratik-barış çözümünü destekleyenlere!
Selam olsun halkların kardeşliği, eşitliği ve demokratik özgürlüğü için sorumluluk üstlenenlere!
,Yaşasın Newroz, yaşasın halkların kardeşliği!
İmralı Cezaevi 21 Mart 2013
Abdullah ÖCALAN.”

Bu uzun ve önemli dipnotun analizi değerli okurlarım geleçek yazımın konusu olaçak, hepinize selam ve saygılarımımı sunuyorum..

Advertisements

Deutschland ist kein Rechtsstaat


İBRAHİM KARAGÜL

Oldu mu bu şimdi?

i_k_buyuk9057a4ed Almanya’da gerçekten tuhaf şeyler oluyor. Özellikle Türkiye’yi, Türkleri, Almanya’da yaşayan gurbetçileri ilgilendiren konularda adalet, siyaset, ekonomi başka bir hal alıyor.

En küçük, en sıradan gelişmelerde bile ‚devlet müdahalesi‘ anında harekete geçiyor. Siyasi teamüller de, hukukun temel prensipleri de kolayca çiğneniyor, bu anormallikler kimsenin umurunda olmuyor.

Devlet bunu yaparken Alman medyası ya da bağımsız kuruluşları hiç ses çıkarmıyor, tam tersine bir nevi ulusal dayanışma ya da cephe görüntüsü veriyor.

Uzunca bir süredir, Almanya’daki bu garipliklere dikkat çeken yazılar yazıyorum. Yabancıları ilgilendiren her gelişmede devlet müdahalesinin anlamını sorguluyorum. Kundaklanan, yakılan evleri veya Türkiye’ye dönen cenazeleri, bunlarla bağlantılı tartışmaları izlerken bu müdahalenin nasıl acımasızca yapıldığını, Almanya’nın müthiş bir savunma refleksine girdiğini, bütün bunlara karşı bir tür örtülü operasyon yürüttüğünü savunuyorum.

Türkiye’de Ergenekon operasyonları başladığı anda Almanya’da ev kundaklamaları başladı. Hemen her şehirde, Viyana’ya kadar uzanan Almanca konuşulan hatta onlarca ev kundaklandı. Hiçbir kanıt bulunamadı, hiçbir hukuki süreçten sonuç alınamadı. Bunların hiçbiri bize göre sıradan olaylar değildi. Hepsinde Alman derin devletinin karartma operasyonları vardı. Sanıldığı gibi bunların hepsi Neonazi saldırıları değildi. Olsa bile her aşırı sağcı örgütün devlet içinde sağlam bağlantıları vardı.

Bu yüzden öteden beri ‚Alman Ergenekonu‘ tanımlaması yapıyorum. Saldırılar ve karartma operasyonları sıradan olaylar değil. Alman devletinin ya da sisteminin içinde bir iktidar odağı hem bu saldırıları organize ediyor hem de karartma operasyonlarını yürütüyor.

Yeni bir örnekle karşı karşıyayız. Sekizi Türk, on kişinin ölümüyle ilgili Neonazi davasında aynı tavrı görüyoruz. Münih Yüksek Mahkemesi’nde görülecek davayı izleyecek medya kuruluşları arasına Türk medyasının alınmamasına karar verilmiş. Güya kura çekilmiş, elli kişilik listeye Türkiye kökenli hiçbir yayın organı girememiş.

Gerçekten bir tiyatro oynanıyor.

Acaba Türkiye’de böyle bir dava görülürken, Almanların mağdur olduğu bir suça ilişkin yargılama esnasında, Alman çevrelerinin bu davaları takip etmesi engellense nasıl bir durum çıkar ortaya? Kıyameti koparırlar. Bırakın Almanya’yı, Avrupa Birliği’nin bütün kurumlarını harekete geçirirler, Türkiye’ye heyet üstüne heyet gönderirler, Türk medyasındaki yandaşlarına talimat verirler. Hem Avrupa medyası hem de Türk medyası üzerinden linç kampanyaları başlatırlar.

Şimdi gelelim bu yargılamaya…

Daha önce bu saldırılarla ilgili birçok detay çıktı ortaya ve buradan aktardık. O zaman saldırı ve dava sürecini tekrar hatırlatalım da ‚Alman Ergenekonu‘ ya da derin devletinin suç haritası bir kez daha bizi hayretler içinde bıraksın.

Sekizi Türk, on yabancı esnafı öldüren Neo-Nazi terör örgütünün üç üyesinden biri itirafçı olup cinayetleri anlatmıştı. Ne çıktı ortaya? Organizasyonun bir derin devlet yapılanması olduğu, dönerci cinayetlerini neo-naziler üzerinden Alman istihbaratının yaptığı… Cinayetleri işleyenler de ajanmış! Alman istihbaratının muhbirleriymiş.

Almanya’nın bu örgütlerin istihbarat bağlantıları ile ilgili soruşturma açtığı zamanlarda, ‚Bu soruşturmanın sonucu da, yakılan evlerle ilgili soruşturmanın sonucu gibi mi olacak? Şimdiden not edeyim, hiçbir şey çıkmayacak. Alman hükümeti bir süre sonra dosyayı kapatacak, olayları unutturacak. Türkiye’de kimse de bu olayların üzerine gidemeyecek, soruşturmanın takipçisi olamayacak‘ diye yazmıştım.

Şimdi yargılama başlıyor ve daha başlamadan Türkiye’den hiçbir yayın organının duruşmayı izlemesine izin verilmedi.

Açıkça söyleyelim: Bu duruşmalarda adalet tesis edilmez. Duruşmalarda Almanya’nın gizli günahları kamufle edilir, suç dosyaları kapatılır, belki sembolik cezalar verilir ve olayın üstü örtülür.

Daha önce de öyle olmadı mı?

2 Şubat 2008’de Ludwigshafen’da bir evin kundaklanması sonucu beşi çocuk dokuz kişi hayatını kaybetti. Ardından Almanya’nın hemen bütün bölgelerinde hatta Avusturya’da yüzün üzerinde kundaklama olayı oldu. Saldırılara ilişkin hiçbir kanıt bulunamadı! Kameralarla donatılan şehirlerde bir kare görüntü ya da bir görgü tanığı tespit edilemedi. En sonunda Alman Federal Savcılığı soruşturmayı tamamladı. Ne mi oldu? Savcı ‚Kanıt bulunamamıştır‘ dedi ve dosya kapatıldı.

Çünkü Alman adaleti böyle işliyordu.

Daha ne diyelim…

Pablo Neruda


Das Brot der Dichtung für die Massen
Pablo Neruda

Sterbliche Überreste von Pablo Neruda werden exhumiert
Santiago de Chile (AFP) Zur Überprüfung einer Mordtheorie hat die chilenische Justiz die Exhumierung der sterblichen Überreste des Literaturnobelpreisträgers Pablo Neruda angeordnet. Dies werde hoffentlich die Zweifel hinsichtlich der Todesursache ausräumen, erklärte am Freitag die Pablo-Neruda-Stiftung, die den Nachlass des Schriftstellers in Chile verwaltet. Neruda liegt bei seinem Haus im Küstenort Isla Negra, rund 120 Kilometer westlich von Santiago de Chile, begraben.
====================================================================================================================
Berlin, III. Weltfestspiele, Vorbereitung

Der Neruda-Übersetzer und -Herausgeber Fritz Rudolf Fries im Gespräch über mögliche Lesarten eines Weltveranschaulichers

Schon 1949, im Jahr der Gründung der DDR, gaben Anna Seghers und Stephan Hermlin den ersten Gedichtband von Pablo Neruda heraus, und es folgten rasch viele weitere Neruda-Übersetzungen. Wie erklären Sie dieses frühe und große Interesse der DDR an ihm?

In der Zeit, als Neruda populär wurde, fehlte in der sozialistischen Welt ein Dichter wie Majakowski. Majakowski war in den zwanziger Jahren der große Barde gewesen, und für ihn gab es keinen Ersatz. Die deutschen Lyriker der Emigration, die nach dem Krieg in die spätere DDR zurückkamen, die hatten nicht dieses Format. Hermlin hatte kein großes Werk anzubieten, Johannes R. Becher war ausgelaugt und hat sich dann als DDR-Kulturminister verausgabt. Es fehlte eine Integrationsfigur, die die richtige politische Botschaft massenwirksam unters Volk brachte. Dafür hat sich Neruda gut geeignet. Was ihn zum Volksdichter machte, war das Hymnische. Wenn Sie sich eine Aufnahme von ihm anhören – er trug seine Gedichte fast wie ein Priester vor, der das Brot der Dichtung an die Massen verteilt. Das hatte er mit Majakowski gemein, oder später noch einmal mit Jewgeni Jewtuschenko – ganz im Gegensatz etwa zu Brecht, der ein sehr cooler Interpret seiner eigenen Dichtung war.

Neruda ist ein vielseitiger Lyriker, vor allem thematisch. Mit der politischen Indienstnahme hat das aber wahrscheinlich nicht zusammengepasst.

Zuerst standen Nerudas Texte seit dem Spanien-Krieg im Vordergrund, das heißt, das große antifaschistische und proletarische Element, das Neruda im Dienste der sowjetischen Politik weltweit vertreten hat. Es ist folgerichtig, dass die ersten übersetzten Bücher Der Große Gesang, die Elementaren Oden und Die Trauben und der Wind waren. Da man den großen Neruda nicht nur auszugsweise veröffentlichen kann, gerät man schon bald in Zugzwang mit den Gedichten, die einen eher surrealistischen Ton anschlagen: Aufenthalt auf Erden, darin Gedichte wie „Der Tango des Witwers“ oder „Walking around“. Hier geht Neruda zurück auf die spanischen Traditionen, auf Góngora, auf die französischen Surrealisten, und das zu einer Zeit, wo die DDR-Kulturoffiziellen weit davon entfernt waren, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Das galt ja als Dekadenz! Insofern war Neruda für uns nicht nur die Fahne, die uns voranwehte, sondern auch jemand, der sich enorm gewandelt hat in seiner Zeit und der einer der ersten war, der die Bürokratie und das Langweilige und Rituelle des sozialistischen Alltags erkannt hat. Ich denke da an die wunderbaren Zeilen in Memorial von Isla Negra, wo er beschließt, angesichts der öden Erste-Mai-Feiern nur noch den 2. Mai zu feiern. Er war uns immer wieder einen Schritt voraus.

Zunächst einmal hat Neruda aber den Ersten Mai – sozusagen – kräftig mitgefeiert. Zumindest verbal war er bis zur berühmten Chruschtschow-Rede 1956 Anhänger Stalins. Wie erklären Sie sich, dass er sich – trotz seiner guten Kontakte zu höchsten politischen Kreisen — so spät vom Stalinismus abgewandt hat?

Ich denke, es dauerte so lange, bis er einen zweiten Mann gefunden hatte, den er verehren konnte – und das war Fidel Castro. Den Kult um Stalin verlagerte er auf die kubanischen Genossen, später dann auf Salvador Allende. Er brauchte wohl einen Politiker, der ihn auf dieser Bühne vertrat. Dass Neruda selbst gerne eine direkt politische Rolle gespielt hätte, hatte sich ja schon 1945 gezeigt, als er für die Kommunistische Partei in den chilenischen Senat ging, und dann noch einmal 1969, als er sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen ließ und zugunsten von Allende zurücktrat.

Dennoch: Zu seiner Stalin-verehrenden Phase hat sich Neruda doch reichlich verharmlosend geäußert, zum Beispiel in seiner Autobiographie Ich bekenne, ich habe gelebt. Kann man diesen Neruda verehren?

Ja, selbstverständlich kann man das. Warum haben so viele Menschen, die wussten, was Stalin für ein Schwein war, ihn gelobt und unterstützt? Weil sie wussten, dass nur diese Kraft etwas gegen Hitler und den Faschismus ausrichten kann. Das war bei Neruda nicht anders. Zudem war er vorübergehend Stalinist, nicht bis zum Ende. Die Frage lässt sich verlängern auf Brecht, auf Hermlin, auf eine ganze Reihe von Dichtern, die ja auch in dem Sinne Stalinisten waren.

Gerade Der Große Gesang, das erste umfangreiche Neruda-Buch, das in der DDR erschien, ist inhaltlich ziemlich veraltet: Die Welt wird eingeteilt in Gut und Böse, und die Lösung liegt bei der Kommunistischen Partei und bei Stalin. Wie gehen Sie mit diesen Gedichten um?

Vieles davon lässt sich heute nur noch literaturgeschichtlich lesen. Aber: Neruda hat ein großes, vielfältiges Werk geschrieben, und bei meiner Gedicht-Auswahl für den gerade bei Luchterhand erschienenen Band habe ich keinen besonders weiten Bogen schlagen müssen. Die Stalin-Gedichte haben mich einfach nicht interessiert, und ich habe diese drei, vier Gedichte, in denen das so direkt ausgedrückt wird, einfach überlesen.

Was ist Ihnen statt dessen an Neruda wichtig?

Ein Dichter, der im Namen des Proletariats, der Weltrevolution durch die Welt fährt – der entdeckt plötzlich die Welt, und zwar die Welt, die er selbst mitgebracht hat, die lateinamerikanische! Er ist ein gesamtamerikanischer Erbe von Walt Whitman – historisch gesehen, aber auch, wenn Sie sich die Natur, den Urwald, die ganze Kosmographie dieses Kontinents bei Neruda anschauen. Daraus geht der Sammler Neruda hervor, der alles, was das Meer so anschwemmt, in seinen Häusern versammelt hat. Und schließlich der große Liebende Neruda. Es ist der Neruda der Elementaren Oden, des Extravaganzenbreviers, der mich fasziniert, der Neruda, der versucht hat, die ganze Welt in einer Person zu versammeln. Es gibt für mich keinen Dichter, der so total Welt veranschaulicht, spiegelt, wie Neruda.

Im Westen wurde Neruda zwar schon in den 60er Jahren verlegt, aber erst in der Allende-Zeit und nach dem Pinochet-Putsch wirklich bekannt. Und vor allem die westliche Linke hat ihn gelesen, er war auch dort – in anderem Sinne als in der DDR – ein Parteidichter. Gilt es, Neruda heute neu zu entdecken? Brauchen wir heute eine neue Neruda-Lektüre, und was könnte die bringen?

Natürlich wird jede Generation ihren eigenen Neruda lesen, insofern braucht es immer wieder eine neue Neruda-Lektüre. Die agitatorischen Gedichte, sowohl die für Stalin und China als auch die für die Unidad Popular unter Allende, müssen heute nicht mehr im Vordergrund stehen. Aber wenn Sie ein Gedicht nehmen wie die „Ode auf die Seeaalsuppe“ – das ist ein ganz aktuelles, unvergängliches Stück Literatur. Weder haben andere lateinamerikanische Schriftsteller Neruda überrundet, noch gibt es in der deutschsprachigen Literatur viel Vergleichbares zwischen Enzensberger und Durs Grünbein. Wenn wir behaupten, dass Lyrik vor allem begeistern soll, dann ist Neruda unschlagbar. Bewältigt oder erledigt wird er jedenfalls auch nach seinem hundertsten Geburtstag nicht sein.

Text: Valentin Schönherr
Ausgabe: Nummer 361/362 – Juli/August 2004

Alman Derin Devleti BND, Ergenekon ve Bir Taşla Birçok Kuş…


von Bilgin Türk

Ergün Poyraz; Musa’nın Gülü kitabını yazmasıyla gündeme oturmuş ve AKP’lilerin saldırılarına maruz kalmış, Erdoğan ve Gül’ün açtığı davalardan beraat etmiş, sonrada bir soruşturma kapsamında cezaevine girmişti. O günlerde kimse Ergenekon’un adını bilmiyordu ve duymamıştı. Ulusalcı kesim tarafından kulak kabartılarak takip ediliyordu. Ben dahil birçok kişi tarafından AKP’nin kendine muhalifleri tasfiyesi olarak görülüyordu ya da o amaçla başlatılmıştı. Sonraki süreçleri burada anlatmaya gerek yok, hepimiz biliyoruz. 14 Mart’ta İlhan Selçuk’ların sabaha karşı evlerinden cn-RAF-wegener-DW-Politik-Mogadischualınması sonraki süreçte, Mustafa Balbay’lardan Sinan Aygün’lere kadar Türkiye’nin tanınan birçok ismi Ergenekon’la bağdaşlaştırıldı. Sokaktaki adam bile bende mi Ergenekoncuyum? diye sordu. Toplumun üzerine korku ve kin sarıldı. Artık hemen hemen herkes Ergenekon’u konuşmaya başladı.

İslamcı kesim kalemşorları Ergenekon’u o kadar büyüttüler ki Cumhuriyet döneminin en önemli davası haline getirdiler. Ahmet Taner Kışlaların, Bahriye Üçokların, Abdi İpekçilerin hatta ve hatta Başbakan Erdoğan’ın bile bu ülke Hablemitoğlu cinayeti yaşamış, sonrada her şeyi örtbas etmiş bir ülke dediği Hablemitoğlu cinayetlerini bir tarafa bırakarak en önemli davayı Ergenekon yaptılar. Tabii bu Ergenekon safsatasını çıkaranların Hablemitoğlu cinayetiyle de ilişkileri var. Bunu da yazımın ilerleyen kısımlarında açıklayacağım; ama öncelikle BND, BFV, GSG9 Alman istihbarat birimleri hakkında kısaca bilgi sahibi olalım. Alman istihbarat birimleri ve vakıflarının Hablemitoğlu cinayetiyle ilişkisi üzerinde kısaca durmak istiyorum. Böylece Ergenekon’da ele geçirilen silah ve bombaların bu birimlerle bir ilişkisi olup olmadığını sorgulayalım…

BND, 1948’de Federal Almanya Başbakanı Kondrad Adenauer’un isteği ve ABD’nin izniyle Nazi Almanyası’nın SS istihbaratının ünlü Gehlen grubunun oluşturduğu kadrolarla 1956’da Alman dış istihbarat servisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2. Dünya Savaşı sonrası güçlenen Sovyetler’e karşı CIA’nin bizzat içinde yer alan ve NATO’ya üye ülkelerde kurulan istihbarat servisleri arasında en ünlü iki isimden birisidir. Diğeri de meşhur İngiliz istihbaratı MI6’dır. 1952 yılında Korgeneral Daniş Karebelen tarafından kurulan Seferberlik Tetkik Kurulu’nun, gayriresmi adı olarak Ergenekon kullanılmıştır. 2. Dünya Savaşı sonrasında, güçlenen Sovyetler Birliği’ne karşı, Paramiliter bu yapılanmanın en bilindik isimleri; İtalya’da “Gladio”, Belçika’da “Rüzgar Gülü”, Almanya’da “Gehlen Harekatı” olarak ortaya çıktı. Avrupa’da NATO’ya üye olan her ülkede 1950’lerin başında yapılandırılan bu güçler, diğer Avrupa ülkelerinde deşifre edilip ya tasfiye edildi ya da değişik görevlerde kullanılmaya başlandı.

BND, özellikle Sovyet ve Doğu bloğuna karşı en etkili ve başarılı istihbarat birimi olarak bilinirdi. Sovyetler’in dağılmasıyla artık önemini yitiren BND, 90’lı yıllardan sonra uyuşturucu işi ile uğraştı ve Almanya için iç ve dış istihbarat toplamaya başladı. BND, özellikle emperyalist devletlerin sanayi devriminden sonra hammadde gereksinimden dolayı dünyada kendilerine uydu devletlerin daha yararlı olacağını keşfetmesinden sonra, Almanya’nın uydu devlet olarak gördüğü ülkelerde köstebek ve işbirlikçi bulmak için çalışmaya başladı. Almanya, büyüyen ve görev alanı genişleyen BND alt kolları olarak iç istihbarat BFV’yi (Anayasayı koruma Teşkilatı), operasyon timi olarak da GSG9 timini kurmuştur. GSG9 timi 1972 yılında Filistinli ‘Kara Eylül’ adlı grubun Münih olimpiyatlarından kaçırdığı İsrailli sporcuların ve teröristlerin ölmesi üzerine vurucu güç olarak kurulur. Alman Hava Yolları Lufthansa uçağı, Filistinli teröristler tarafından Somali’ye kaçırılır ve GSG9 timinin operasyonuyla tüm rehineler kurtarılır. Almanya’da sonraki birçok terörist eylemlerde kullanılan ve başarılı olan GSG9, Almanya’nın içerde ve dışarıda kullandığı en güçlü vurucu timi olmuştur.

GSG9 adı, özellikle Hablemitoğlu’nun katledilmesinde en çok adı geçen timdir. 21. Dönem DSP İstanbul Milletvekili olan Zafer Güler’in Alman Derin Devleti kitabında belgeleriyle ortaya konuluyor. Bu konu üzerinde çok fazla durmayacağım; ancak şunu da belirtmek isterim ki bu yazımın en büyük kaynaklarından birisi de Zafer Güler’in “Alman Derin Devleti” kitabıdır. Zafer Güler’in kitabındaki Hablemitoğlu’yla ilgili kısımları Rauf Atilla Polat’ın kaleminden size kısaca aktaracağım. Bu ufak alıntımdan umarım rahatsızlık duymazlar. İşte Hablemitoğlu cinayetindeki Alman parmağı:

“Hablemitoğlu, öldürülmeden 6 ay önce Alman istihbaratları BND ve BKA çalışanlarının hazırlamış olduğu raporda, Hablemitoğlu’nun Alman vakıflarını ve şirketlerini araştırdığını ve çıkan kitabının raflardan indirilmesi gerektiğini yazıyorlar. Bu konuda başarılı olamayınca sıcak teknik takibe alınıyor. Yine cinayetten 3 gün önce Alman BND bağlantılı 9 kişilik GSG9 timi İstanbul’a geliyor. Ancak bu tim Havaalanı’ndan diplomatik pasaportlarla giriş yapıyor. Bu grubun çeşitli eğitimlerden geçmiş anti-terör birimi olması da ayrı bir ilginçlik taşımaktadır. Tabii bu grubun Türkiye’ye niçin geldiğini ne MİT, ne TSK, nede Emniyet biliyor. İşin garip tarafı Hablemitoğlu öldürüldükten iki gün sonra gizli bir şekilde Türkiye’den ayrılmaları. Hablemitoğlu öldürülmeden üç saat önce bölgedeki baz istasyonlarının bozuluyor olması da ayrı bir soru işareti taşıyor. Cinayetten 2 gün sonra da Türkiye’de görev yapan diplomatların ve vakıflarda çalışan yetkililerin Türkiye’ye geri dönmesi de çok dikkat çekici bir husus. Çünkü onlar geldikten sonra basın yavaş yavaş, cinayetin üzerine gitmemeye başlıyor. Emniyet birimlerinin ipuçları yok oluyor, istihbaratçılardan artık ses çıkmamaya başlıyor ve cinayet Başbakanı’nda dediği gibi örtbas ediliyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren Alman vakıflarının, son on beş yılda AKP-MHP-DSP dışındaki partilere 300 milyon Euro’ya yakın para yardımı yapmış olması, Emniyet güçlerimizin de son yirmi yılda 200 milyon Euro’ya yakın yardım alması çok riskli ve tehlikeli bir yol olmuştur. Ayrıca Alman emniyetinin her yıl açmış olduğu kurslara Türk emniyetinin katılması ve onlardan eğitim alması, Alman emniyeti ile Türk emniyetinin iç içe olması bizim açımızdan büyük bir problemdir. Bu iç içe bulunmanın vesilesiyle Alman narkotiği bizim bütün içyapımızı öğrenme şansı yakalamış oluyor. Türk polisi Alman vakıfları üzerinde iz toplayıp ve bazı yerleri basmaya başladıktan sonra; Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı’na şöyle bir yazı gönderiyor; Alman Hükümeti soruşturmadan rahatsız olmaktadır. “Vakıflara yönelik soruşturmadan vazgeçilsin” deniyor.

Ne yazık ki Emniyetimiz olayı çözmeye başlarken, 2001 yılında ki Dışişlerimiz geliyor, buna engel oluyor.
Hiçbir demokratik hukuk devletinde olmayacak bir acziyeti bizim ülkemizde yaşamak zorunda kalıyoruz.”

Burada bir de kısa bir not aktarmak istiyorum: Hablemitoğlu’nun katledişinden sonra çıkan “Köstebek” kitabında Hablemitoğlu DSP koalisyonu döneminde Dışişleri ve İçişleri Bakanı olarak görev yapan Sadettin Tantan ve İsmail Cem’in Alman vakıflarına üye olduğunu yazmıştır. Sanırım o dönemde Sadettin Tantan’ın ve İsmail Cem’in tehditlerin ve koruma istenmesi olaylarının üzerine gidilmesini istememesini çok da yadırgamamak gerekir; çünkü Hablemitoğlu’nun aldığı tehditlere rağmen dönemin İçişleri Bakanlığı tarafından bir polis koruması verilmemesi ve bir nevi Hablemitoğlu’nun cinayetine davetiye çıkarılması Hablemitoğlu’nun Tantan’la Cem’in Alman vakıflarıyla ilişkisi olduğunu doğrular görünüyor.

1952’de Daniş Karebelen Seferberlik Tetkik Kurulu’nun gayriresmi adı olarak ortaya çıkan Ergenekon, 1970’lerde Ermeni Terör Örgütü Asala’nın 42 diplomatımızı katletmesi üzerine yine CIA odaklı olarak Asala’yı çökertme planında kullanıldı. 1990’larda özellikle Özal döneminde kullanılmaya ve palazlanmaya devam etmiştir. NATO’nun özel harp stratejisi kapsamında kurulan istihbarati vurucu güçler, Özal sonrasında görevi bitince hem konumu hem de düşmanının fazla olması bakımından Türkiye’de saklı iç güç olarak Özel Harp Dairesi’ne aktarılan ve gereksinim duyulmayan kişilerin tasfiye edilmesiyle CIA odaklı bu NATO planı son bulmuştur. Ancak Mesut Yılmaz’ın Can Dündar’ın programında söylediği gibi, bu planın enstrümanı olarak kullanılan kişiler, zaman içinde kendi çıkarları için çalışmaya başladığından dolayı devletin başına bela oldular. Kendi çıkar çetelerini kuran bu kişilerin; Susurluk, Ömer Lütfi Topal gibi olaylara karışması sonunca toplumda yanlış bir “derin devlet” anlayışı doğurdu. NATO’nun bu özel harp stratejisi; İtalya, Belçika, Türkiye gibi ülkelerde sarpa sararken İngiltere Almanya gibi ülkelerde ülke çıkarlarını koruyan çok etkin istihbarati güçler haline geldi.

Sovyetlere karşı istihbarati güçler olarak ortaya çıkan Ergenekon’u, bugün tamamen AKP muhalifi olanların, AKP’nin kendisine karşı olanları tasfiye etmesi olarak görürken… AKP yandaşı ve Türk Silahları Kuvvetleri karşıtlarının da ulusalcı ve TSK’nin işi olarak birbirlerini suçladığı bir soruşturmaya döndü. İşte bu da tam emperyalist devletlerin istediği planın gerçekleşmesi demektir. İçeride büyük bir kaos ortamı ve karmaşayla herkes birbirine düşman. Dünya’nın herhangi bir yerinde yola bomba döşeyip 5 kişinin ölümüne sebep oluyorsanız Almanya’dan siyasi irtica talep edebiliyorsunuz. Dünyadaki birçok köktendinci gruplar ve birçok terör örgütü, Almanya’da elini kollunu salla sallaya dolaşıyor. Birçoğu, Alman derin devleti olan BND, BFV, BKA ve GSG9 ile içli dışlılardır. Tabii ki 11 Eylül sonrası süreçte ABD’nin bastırması ve Alman halkının korkması üzerine bu ikili ilişkiler yeraltına indi. Almanya, kendine uydu yapmayı düşündüğü bütün ülkelerin bu aşırı örgütleriyle bağlantılar kurarak o devletlerde sürekli iç karışıklıkların mimarlarından oldu. Dünya altın piyasasının iki liderinden biri olan Almanya’nın, özellikle altın rezervlerine sahip ülkelerde daha çok iç karışıklıklar yaratmaya çalıştığı, bilinen bir konudur. Ancak Almanya’nın gücü yetmeyeceği ABD, Kanada, Güney Afrika, Avustralya, İtalya, Fransa, İspanya, Yunanistan, Finlandiya, İsveç gibi ülkeler vardır. Ancak bu ülkelerde milli ve ekonomik çıkarlarına ters düşen altın üretimine karşı, Almanya, gözüne dört ülke kestirmiştir. Bu ülkeler; Türkiye, Hindistan, Peru, Gana’dır. İşte Ergenekon soruşturmasıyla biz de tam bir kaosun içine girmiş durumdayız ve birçok noktayı gözümüzden kaçırıyoruz…

Burada sorulması gereken en önemli soruları işte bu yüzden kaçırıyoruz:

1- Ergenekon savcılarına bu istihbaratları kim veriyor? (Bu sadece Tuncay Güney’in söyledikleri veya bir kişinin fal bakarmış gibi bakıp da tutması olayı değildir.)

2- Ergenekon savcılarının yurtdışındaki istihbarat birimleriyle veya içerdeki dış istihbaratlara bağlı kurumlarla herhangi bir bağlantıları var mıdır?

3- Dünyadaki neredeyse bütün köktendinci gruplarla ilişkisi olan Alman derin devletinin, Ümraniye’de bulunan ve eşlerinin çoğu köktendinci gruplarca kullanılan bombalarla bir ilişkisi var mıdır?

4- Kendi ekonomik çıkarlarına ters olduğu için sürekli olarak düşman gördüğü Türkiye’de Alman vakıfları ve derin devleti (BND, BKA,GSG9), Türkiye’yi neredeyse kaosa sokmayı amaç eden Ergenekon soruşturmasının neresinde yer alıyor?

5- Osman Pamukoğlu’nun da belirttiği gibi, Ankara Sincan’da yeraltından çıkan silah ve bombaların çok yakın bir zamanda gömüldüğü belli oluyor. Alman derin devletinin o silah ve bombaların gömülmesiyle herhangi bir ilişkisi var mıdır?

6- Ergenekon soruşturması daha çok bugün BND, Mİ6, CİA gibi hem istihbarat hem de gizli vurucu güçlerin Türkiye’deki şekli olan Özel Harp Dairesi’ni yıpratıp, çökertme amacında mı ilerletilmek isteniliyor?

7- Ergenekon soruşturmasında dış güçlerin parmağı var mıdır?

8- Hablemitoğlu cinayetini Ergenekon soruşturma kapsamına alan savcılar bu cinayette parmağı olduğu bilinen Alman vakıflarını da soruşturma kapsamına alacak mıdır?

9- Yeniden Ergenekon kapsamında görülecek Hablemitoğlu cinayetinde Türkiye’deki Alman vakıfları başkanları ve yöneticileri sorgulanacak mıdır?

10- Hablemitoğlu cinayetinde parmağı olduğunu düşünülen Alman Gizli İstihbarat Servisinin bu olayla ilgili arşivleri Almanya’dan istenilecek midir?

11- Türkiye’yi bölmeyi amaç edilen Alman gizli istihbaratının ve vakıflarının Ergenekon soruşturmasıyla ilişkisi olup olmadığı araştırılacak mıdır?

Bugün sorulması gereken bu sorular büyük bir deformasyona uğratılarak hasıraltı ediliyor. Herkes birbirini suçluyor, birbirine suç atıyor ve 1970’li yıllar gibi “bizden” ve “bizden değil” diye keskin kamplara ayrılıyoruz. Kuşkusuz ki bu işten sadece ve sadece biz, yani TSK ve Türk halkı zararlı çıkıyor. Türkiye’nin ekmek gibi parçalanıp ufalmasını isteyenlerse bütün emellerine ulaşmış oluyor. Burada suçlular, devlet çıkarını değil kendi çıkarlarını düşünüp bir de devletimizi alet ediyorlarsa tabii ki üzerine gidilip gerekli cezası verilmelidir. Ancak safsatalarla, ne olduğu belirsiz kişilerin sözleriyle suçsuz insanları yok yere cezalandırmak, en önemlisi siyasi çıkarlar için ülkemizi ileride çok büyük bir kaosa sürükleyecek adımlardan kaçınılmalı, ülkemizi bölmeyi amaçlayanların ekmeğine yağ sürülmemelidir

Şubat 9, 2009 Gönderen: Bilgin TÜRK

Yazar: Bilgin Türk

Heimathaft vor NSU-Prozess


Die angeklagte Beate Zschäpe und ihre gestorbenen, mutmaßlichen NSU-Komplizen Uwe Mundlos (l) und Uwe Böhnhardt (Bild: Mutmaßliche Mitglieder des NSUdpa / Bundeskriminalamt)

Mutmaßlicher Terroristin Zschäpe wird Besuch gewährt
Die Rechtsextremistin Beate Zschäpe wird vorübergehend nach Thüringen verlegt, bevor ihre Mittäterschaft bei der NSU-Mordserie ab April vor Gericht geklärt wird. Mit der Verlegung soll der Angeklagten ein Besuch ihrer schwer kranken Großmutter ermöglicht werden. Der Thüringer NSU-Ausschuss zieht morgen eine Zwischenbilanz.
Beate Zschäpe ist die einzige Überlebende des Terrortrios Nationalsozialistischer Untergrund (NSU), dem rassistisch motivierte Morde an neun Kleinunternehmern mit Wurzeln in der Türkei und in Griechenland zur Last gelegt werden. Die Bundesanwaltschaft verdächtigt Zschäpe der Mittäterschaft und der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Der Prozess gegen sie und vier mutmaßlich Helfer beginnt am 17. April vor dem Oberlandesgericht München. Bis Mitte Januar sind 85 Verhandlungstermine im Strafjustizzentrum anberaumt.

Bevor der Prozessmarathon beginnt, gab das Oberlandesgericht einem Antrag der Verteidiger Zschäpes statt, die aus Jena stammende Angeklagte vorübergehend von der Justizvollzugsanstalt Köln nach Gera zu verlegen. Dort soll ihr ein einzelner Besuch ihrer schwer kranken Großmutter ermöglicht werden, die als engste Bezugsperson der 38-Jährigen gilt. Die Anwälte erklärten laut einem „Focus“-Bericht, ihre Mandantin habe das „dringende, letztlich einzige persönliche Bedürfnis“, ihre Großmutter noch einmal zu sehen. Die 89-Jährige wurde vor wenigen Wochen am Herzen operiert.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hatte die Verlegung Zschäpes wegen angeblicher Fluchtgefahr stets abgelehnt. Im vergangenen Juni war Zschäpe ein streng überwachter Kurzbesuch in der Justizvollzugsanstalt Gera genehmigt worden, damit sie ihre Familie treffen kann.

Die bayerische Justiz und der türkische Botschafter

NSU-Prozess im Strafjustizzentrum München, nicht im Oberlandesgericht (Bild: dpa / Marc Müller)
Das Oberlandesgericht München wurde schon im Vorfeld des Prozesses lautstark kritisiert, weil der Vorsitzende des Staatsschutzsenats die Bitte des türkischen Botschafters nach einem reservierten Sitz im Gerichtssaal ablehnte. Die Entscheidung sorgte auch auf der Deutschlandfunk-Facebook-Seite-Seite für Diskussionen. Die Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linkspartei) sprach von einem „Konflikt mit Anlauf, vorhersehbar, unnötig, peinlich“. Der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag, Sebastian Edathy (SPD), forderte die Richter im Deutschlandfunk zum Umdenken auf. „Umsichtige Entscheidungen sind besser als Borniertheit.“

Inzwischen versucht das Oberlandesgericht laut Medienberichten eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung zu finden, sagte ein Gerichtssprecher. Es seien „Bemühungen im Gange“. Das Gericht habe Verständnis für die Empörung und sei ebenfalls nicht sonderlich glücklich über die Angelegenheit.

Die Thüringer Zwischenbilanz
Der Neonazi-Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag legt morgen seinen Zwischenbericht vor. Das Gremium untersuchte bisher die rechtsextreme Szene in den 1990er Jahren und den Zustand der Thüringer Sicherheitsbehörden. Von nun an will der Ausschuss das Untertauchen der drei Jeaner Neonazis Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe Anfang 1998 aufarbeiten.

Die Linkspartei kritisierte den Zwischenbericht und will eine abweichendes Positionspapier vorlegen. Der Zusammenhang zwischen dem gesellschaftlichen Klima der 1990er Jahre und dem Erstarken der rechten Szene werde in dem Zwischenbericht nicht deutlich genug herausgearbeitet.

Letzte Änderung: 21:51 Uhr

THÜRINGEN U-AUSSCHUSS: AUS DEM AUSSCHUSS – 11. MÄRZ 2013


THÜRINGEN U-AUSSCHUSS: AUS DEM AUSSCHUSS – 11. MÄRZ 2013

11. März 2013 · von (LB)LutzBucklitsch · in Antisemitismus, Dokumente, Extremismus, Medien, NSU, Politik, Rechtsextremismus, Untersuchungsausschuß, Veröffentlichungen
Rate This

Heute findet in Erfurt erneut eine Unterschungsausschusssitzung zu NSU & Behördenversagen statt, aus der wir tickern. Nach einer zunächst nichtöffentlichen Befragung des damaligen Leiters vom “Mobilen Einsatzkommando” des LKA, folgt ab 12 Uhr ein öffentlicher Teil zur Befragung von zwei weiteren MEK-Beamten. Es geht um die Observation von Beate Zschäpes Garage bzw. deren Durchsuchung im Februar 1998, nach der das Trio aus Jena flüchtete. Am Nachmittag folgt die (bislang noch öffentliche) Befragung des damaligen Leiters des Verfassungsschutz-Observationsteams, welches im Vorfeld der Razzia 1998 zum Einsatz kam. Möglicherweise wird diese letzte Befragung noch kurzfristig in einen nichtöffentlichen Teil umgestuft.

18.07

Der öffentliche Teil der Befragung von Herrn Aschenbrenner ist nun beendet, es gibt jetzt nochmal einen vertraulichen Teil mit ihm, da aus vertraulichen Dokumenten vorgelesen werden soll. Wir beenden an der Stelle auch den Ticker.

18.05

Die öffentliche Befragung des Zeugen neigt sich dem Ende zu. Im Vorfeld erklärte der Untersuchungsausschuss, dass der Zeuge aus Schutzgründen nicht fotografiert werden solle, nur so könne die Befragung im öffentlichen Teil realisiert werden. Um sich zumindest eine Vorstellung zu machen: Herr Aschenbrenner hat eine normale Statur, spricht leichten hessischen Dialekt, trägt eine Halbglatze bzw. lichtes Haar, etwas Bart und eine schwarze Brille mit eckigen Gläsern. Dazu dunkelgraue Hose, schwarzer Pullover und schwarze Halbschuhe, mit denen er meist nervös unter dem Tisch wippt – besonders dann, wenn er Fragen als besonders kritisch wahrnimmt und für einen kurzen Augenblick verstummt.

17.53

“Können sie ausschließen, dass es eine Quelle in Jena gibt, die auf die Garage aufmerksam gemacht hat?” fragt Katharina König. Der Zeuge antwortet: “Nein”. Auf Nachfrage, ob Aschenbrenner im Bereich Jena auch Treffen von V-Leuten mit V-Mannführern im Bereich Rechts damals abgesichert hätte, verstummt er ein letztes mal für einen kurzen Augenblick in dieser öffentlichen Sitzung und räumt schließlich erneut leise ein: “Ja”.

17.49

Auf Nachfrage, ob es normal sei, dass ein Ermittlungsauftrag die Einstufung “Nur für den Dienstgebrauch” und ein Observationsauftrag die Einstufung “VS-Vertraulich” hätte, antwortet Aschenbrenner, dass er dies nicht wüsste. Wer vom VS-Observationstrupp die betroffene Garage lokalisiert habe, möchte Katharina König wissen: Es habe sich um den Kollegen Sascha Finn (phon.) gehandelt, antwortet der Zeuge.

17.43

Der Zeuge erklärt auf Nachfrage, dass die personelle Unterstützung des BfV u.a. in Form der Entsendung eines Observationstrupp vom Bundesamt nach Thüringen geschah. Diese Truppe hätte aus einem Leiter und 10 Observanten bestanden, welche 3-4 Wochen lang im Jahr 1998 observiert hätten im Zusammenhang mit Böhnhardt/Mundlos/Zschäpe. Dies geschah im Rahmen der Amtshilfe, so Aschenbrenner. Derartige Unterstützung der Bundesbehörde gab es damals nur selten bzw. könne er sich nur an zwei Fälle erinnern. Heute sei das anders, da tausche man sich öfters mit dem BfV und anderen Behörden aus, wenn es personelle Engpässe gäbe.

17.39

Auf Nachfrage von Katharina König, ob das Bundesamt für Verfassungsschutz hinzugezogen wurde bestätigt der Zeuge Aschenbrenner die Unterstützung der Bundesbehörde. Zu technischen und personellen Zwecken. U.a. wenn das BfV über “Techniken verfügt, die dem Landesamt zum damaligen Zeitpunkt nicht zur Verfügung standen”. Es habe sich dabei u.a. um Spurfolgetechnik gehandelt. Auf Nachfrage ergänzt er, dass das Auto mit einem Peilsender ausgestattet wird. Auf Nachfrage bestätigt der Zeuge, dass es sich dabei u.a. um ein Fahrzeug von Tino Brandt handelte, wass nach Köln zum Verwanzen gebracht wurde und dann wohl an den Neonazi Andre Kapke ging.

17.32

Katharina König befragt den Zeugen nach einer Äußerung von Helmut Roewer zu dessen Buchvorstellung, wonach eine menschliche Quelle mit der Meldung Sprengstoffbezug von Nazis in Jena/Thüringen zu tun gehabt hätte, der Zeuge könne dazu nichts sagen, man solle da Helmut Roewer fragen.

17.28

Katharina König ist irritiert über den sonst so hochgehaltenen Quellenschutz und fragt nochmal nach ob es damals nicht eine Trennung nach Referaten gab. Der Zeuge bestätigt das, erklärt aber, dass diese Trennung für den Observationsbereich quasi aufgehoben wurde, da die Observanten aus den verschiedenen Referaten zu einem Observationstrupp zusammengezogen wurden.

17.26

Katharina König fragt nochmal irritiert beim Zeugen nach, ob es zutrifft, dass er damals im Referat 21, “Observation Linksextremismus” zugeteilt war und gleichzeitig zuständig für die Quellenüberprüfung bzw. Observation von Quellen im Bereich Rechts war. Der Zeuge bestätigt diese Darstellung. Auf Nachfrage ob er auch Treffen von V-Leuten & V-Mannführern begleietet habe bzw. abgesichert habe (Bereich Rechts), verstummt der Zeuge erneut für einige Sekunden und antwortet erneut leise: Ja.

17.19

“War ihnen damals bekannt, das Tino Brandt V-Mann war?” fragt die Vorsitzende und spielt auf seine Äußerung an, wonach er ja auch Tino Brandt für den Thüringer Verfassungsschutz observiert hätte. Der Zeuge verstummt. Nach einigen Sekunden nachdenken kommt dann die leise Antwort “Ja”. Man hätte ja auch die eigenen Informanten kontrollieren können.

17.16

“Jedes Klientel hat ein andere Bewegungsbild” sagt Aschenbrenner, der in verschiedenen Bereichen observierte. Während es bei Rechts/Links oft von Arbeitszeiten abhängig sei, würde man im Bereich der organisierten Kriminalität vor allem zu Nachtzeiten observieren, so der Zeuge.

17.14

Man teile sich auch manchmal eine Observation, mit dem MEK habe er zwar nicht in einem Auto gesessen, mit der Zielfahndung hingegen schon. Er erinnere sich an eine Observation von Erfurt nach Jena, bei dem Ihlig und Wunderlich mit ihm in einem Auto saßen. Für den Fall, dass man sich mit einer anderen Behörde unerwartet bei einer Observation begegnet, antwortet Aschenbrenner: “Man fragt sich ggf. was macht ihr, wass machen wir, wenn da Berührungspunkt sind, dann zieht sich ein Team zurück“.

17.14

Er war auch in Observationen von Andre Kapke oder von Tino Brandt involviert. Mit der Zielfahndung sei er mal zusammen in Chemnitz gewesen mit Herrn Ihlig und Herrn Wunderlich, außerdem bei einem Gartengrundstück in Rothenstein. Dabei sei auch Abteilungsleiter Schrader und noch zwei weibliche Mitglieder des Zielfahndungskommandos.

17.09

Auf Nachfrage zu seinem Werdegang, antwortet der Zeuge, dass er seit 1992 beim Thüringer Verfassungsschutz tätig sei. Vorher war er gelernter Zollbeamter und kommt aus Hessen.

17.08

Eine größere Observation war mit 5 Observanten nicht möglich, deswegen hätte man Observanten aus den anderen Referaten dazugeholt. Aschenbrenner hatte vor 97 bereits mit Böhnhardt zu tun gehabt, wann das genau war könne er jedoch nicht sagen: “Wir wickeln in der Regel jedes Jahr bis zu 80 Observationsaufträge ab” hält Aschenbrenner entgegen.

17.05

Martina Renner fragt nach, wie es denn kommt, dass er als Leiter eingeteilt wurde für die Garagenrazzia, wenn er doch für den Bereich “Observation Linksextremismus” zuständig war. Er antwortet, dass der Referatsleiter den Einsatzleiter festlege.

17.01

Auf Nachfrage vom Abg. Adams, wie das konspirative Verhalten genau aussah, antwortet der Zeuge, dass man in dem Garagenkomplex die Möglichkeit hatte, mit dem Auto reinzufahren, Böhnhardt und Mundlos hätten aber keinen Schritt zu Fuß hineinsetzten, auch waren sie stets wieder zeitnah verschwunden und hätten die Garage nach dem Eintritt direkt verschlossen. Die beiden hätten sich ansonsten in der ganzen Woche benommen wie jeder andere Mensch auch. Auf Nachfrage, wer damals die zuständigen Beamten der Abteilung Auswertung waren, meint Aschenbrenner, Herr Elsner von der Auswertung und Herr Nocken, damaliger Abteilungsleiter.

16.52

“Ich habe nicht im Referat rechts gearbeitet, ich war zum damaligen Zeitpunkt im Referat links”, sagt Aschenbrenner, Leiter der damaligen Observationsgruppe im Thüringer Verfassungsschutz.

16.51

Damals seien Observanten beim Thüringer Verfassungsschutz in ihre Referate eingeteilt gewesen, sie hätten auch selbst Ermittlungen durch geführt. “Die Observation war geviertelt”, so Aschenbrenner. “Rechts, Links; Ausländer, Spionage” ergänzt er. Jeweils für diese Referate haben die Observanten gearbeitet, bei größeren Lagen, habe man aus den Referaten Observanten zusammengeführt und daraus Gruppen gebildet. Aschenbrenner habe im Anschluss einen Bericht zur Böhnhardt-Observation bei der Auswertungsabteilung abgegeben.

16.48

Mit dem LKA habe es einen Austausch gegeben, meint Aschenbrenner. Auch habe es eine Zusammenarbeit mit dem MEK gegeben. Aschenbrenner habe Kontakt zur Thüringer Zielfahndung gehabt, u.a. zu Herrn Wunderlich und zu Herrn Ihlig. 3 Fälle einer Zusammenarbeit seien ihm noch bekannt. Es hätte einen kollegialen Umgang gegeben, wenn sich zwei Behörden bei einer Observation begegnet wären.

16.42

“Sofort, nach dem sie die Garage betreten haben, haben sie das Tor verschlossen”,beschreibt Aschenbrenner eine Feststellung, die zur Einstufung von “konspirativen Verhalten” und zur Lokalisierung der Garage führte.

16.41

Die Observation von Böhnhardt sei zeitlich auf eine Woche begrenzt gewesen, der Zeuge Aschenbrenner hätte den Observationsbericht angefertigt. Auf Nachfrage zur eingesetzten Fototechnik antwortet er: “Zum damaligen Zeitpunkt verfügte noch nicht jeder der eingeteilten Observanten [über Technik, um] verdeckte Fotoaufnahmen zu machen”. “Damals hatten wir nur eine, vielleicht zwei Möglichkeiten konspirativ zu fotografieren”,das habe sich dann später geändert.

16.38

Nach Angaben des Zeugen hätten Böhnhardt und Mundlos den Spiritus und die Gummiringe in der Garage gelassen, die seien dann auch bei der Durchsuchung wiedergefunden worden. Dass man den genauen Standort der Garage, die von Böhnhardt und Mundlos genutzt wurde nicht beim ersten mal lokalisieren konnte, lag vielleicht daran, dass man “zu langsam oder zu vorsichtig” vorging, antwortet der Zeuge auf Nachfrage des Abg. Hey. “Deckung geht vor Wirkung” sei der Grundsatz.

16.28

Der Zeuge Aschenbrenner erklärt, dass er schon damals eine Anmerkung im Bericht verfasst hätte, wonach Böhnhardt und Mundlos sich beim ausschließlich betreten der Garage konspirativ verhalten hätten, ansonsten jedoch nicht. Er hätte damals auch angeregt, eine weitere Observation durchzuführen, die sich auf die ganze Gruppe (Böhnhardt/Mundlos/Zschäpe) erstreckt hätte.

16.24

Der Zeuge berichtet, dass Böhnhardt im Observations-Zeitraum zusammen mit Uwe Mundlos eine Wohnung renoviert oder ausgebaut hat, aus der Wohnung sei Material raus- und reingetragen worden und beide hätten Zugang zu einer Garage gehabt. Beim ersten mal sei die Garage im Komplex noch nicht identifiziert worden, beim zweiten mal dann schon.Auch hätte die Observationsgruppe das Kaufen von Spiritus und Gummiringen beobachtet, jedoch keinen Transport von direkt sprengfähigen Material. Böhnhardt und Mundlos seien jedoch hoch konspirativ vorgegangen.

16.19

Michael Aschenbrenner, 56, verheiratet, Beamter. Er hatte mit der VS-Observationsgruppe den Auftrag erhalten, Uwe Böhnhardt zu observieren. Er war als Einsatzleiter selbst bei der Observation dabei gewesen. Dabei seien ca. 10 bis 12 andere Observanten des Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz anwesend gewesen.

16.15

Die nächste Zeugenbefragung startet mit Herr Aschenbrenner vom Thüringer Verfassungsschutz. Er war der damalige Leiter des Verfassungsschutz-Observationsteams, welches im Vorfeld der Razzia 1998 zum Einsatz kam.

16.11

Keine weiteren Fragen an den Zeugen. Er wird jetzt entlassen.

16.10

Nach dem vorhin bereits ein Aktenvorhalt eines LKA Beamten zur Dauer der MEK-Razzia gemacht wurde, wird dem Zeugen erneut ein Vorhalt gemacht und ihm ein unterschriebenes Dokument vorgehalten, aus dem hervorgeht, dass die Observation des MEK am 16.10.1997 für einen Tag abgebrochen wurde, Gründe könne der Zeuge nicht nennen, er könne darüber nur spekulieren und wolle dies nicht tun.

16.08

Auf Nachfrage, wie nach dem Auffliegen von einem Observanten bzw. dessen Auto weiter verfahren werde, weigert sich der Zeuge darauf zu antworten. Dies würde taktische Maßnahmen des MEK verraten. Er sei nicht befugt, dazu auszusagen, so der zeuge. Er wird erneut belehrt, dass er dazu hier aussagen muss. Er antwortet dann, dass innerhalb der Observation Fahrzeuge ausgetauscht werden.

16.04

Was sind Gründe, wenn man einen Einsatz abbrechen muss, fragt Martina Renner. Der Zeuge antwortet: “Wenn die Zielperson ihnen einen Kaffee anbietet” [und man dadurch verbrannt sei].

16.02

Auf Nachfrage zu seiner Position innerhalb der Gruppe, meint er, dass er stellvertretender Einsatzgruppenleiter war, es habe zwei Einsatzgruppen im MEK gegeben. Auf Nachfrage zu einem weiteren hochrangigen MEK-Mitarbeiter äußert der Zeuge, dass er den Namen hier nicht nennen wolle. Er wird belehrt, dass er nur Namen zu geheimen Mitarbeitern nicht nennen dürfte, ansonsten aber Namen von Poliziebeamten nennen müsste. Er meint, dass die Person im Endeffekt ja schon ein geheimer Mitarbeiter sei. Das Innenmininisterium im Ausschuss wird befragt und bestätigt, dass der Zeuge den Namen nennen kann/muss. Der kommt der Frage dann nach und gibt den Namen preis: der Beamte hieße Bender und sei mittlerweile pensioniert.

15.55

Auf Nachfrage wer denn noch in der Observationsgruppe war, antwortet der Zeuge: “Bis auf den Namen den sie gesagt haben [Herr Dressler], kann ich ihnen keinen Namen nennen”. Auf Nachfrage ob er als Einsatzleiter von vornerein nur für den 9. Oktober eingeplant, bejaht er dies. Die Observation gegen Böhnhardt sei für 30 Tage angeordnet gewesen, nur 3 Tage der Observation wurden durchgeführt, jeweils mit verschiedenen Führungspersonen des MEK. Warum nur 3 Tage durchgeführt wurden, kann der Zeuge nicht mehr nachvollziehen.

15.50

Katharina König bohrt nochmal nach, was der Grund für den 20 Uhr Abbruch der Observation war, Schmidt hat keine Erinnerung mehr daran. Wie es mit Überstunden aussieht fragt sie weiter. Der Zeuge antwortet, dass das MEK bei Observationen “Überstunden machen dürfe”, sie fragt nach: “Dürfen oder sollen”, der Zeuge wiederholt: “Dürfen”. Mit der Feststellung der Zielperson bei einer Kontaktadresse bzw. möglichen Mittätern [Wohnung Zschäpe]hätte man ja schon einen Erfolg gehabt, meint der Zeuge. Damit Kräfte nicht verbrannt werden, würde man die Maßnahme auch erstmal unterbrechen. “Dann lässt man eher erstmal diese Person laufen” so Schmidt. “Steht dann gleichzeitig das komplette Observationsteam vor einer Adresse?” fragt Katharina, dass könne er nicht sagen, meint der Zeuge. Es folgt eine kurze Diskussion über den Observationsraum und den Einsatz von Observationsautos in Jena, Katharina König kritisert, dass man sich mit den Observations-Fahrzeugen bei Böhnhardt auch hätte abwechseln können um noch länger als 20 Uhr observieren zu können.

15.40

Der Zeuge erinnert sich auch an eine Maßnahme bei Tino Brandt, 1997/98 Coburg. Auf Nachfrage, wo er mit der MEK-Einheit überall im Einsatz war meint er, dass sowohl Organisierte Kriminalität, als auch die Bereiche rechts und links eine Rolle bei ihm spielten. MEK-Maßnahmen im Bereich Rechts habe er im den Jahren 1995 bis 2001 durchgeführt.

15.37

Zschäpe habe nicht unter Beobachtung gestanden und sie hätte auch keine Rolle gespielt so der Zeuge. “Von einer Frau Zschäpe war seitens der Sachbearbeitung keine Rede gewesen”. “Der Observationsauftrag selbst hat sich namentlich nur auf einen Uwe Böhnhardt bezogen”, so Schmidt.

15.35

“Was muss man denn da alles gemacht haben, um auf diese Liste zu kommen…” [MEK-Observationsliste] will Abg. Kellner wissen, “Das ist eine gute Frage” so der Zeuge. Er sei nicht in die Vorermittlung involviert gewesen, dass sei Problem der Sachbearbeitung, deren Einschätzung zähle. Es müssen aber Straftatsbestandsmerkmale vorliegen, da war mit der “Störung des öffentlichen Frieden durch Androhung von Straftaten” bei Böhnhardt schon eine Vorraussetzung gegeben. Außerdem sei er Mitglied der Kameradschaft Jena gewesen, “Straftaten von politischen Hintergrund” seien “laut Katalog” schon ausreichend.

15.31

Abg. Kellner stellt fest, dass die Observation an zwei Tagen um 20 Uhr abgebrochen wurde, er fragt den Zeugen, warum die Maßnahme denn um die Zeit schon abgebrochen wurde. Er erklärt, dass die Maßnahme auch der Vorbereitung von Durchsuchungsmaßnahmen und der Feststellung von möglichen Mittätern dienen sollte. Für den Zeugen sei die mögliche Mittäterfeststellung wohl schon erfüllt gewesen, als der Zeuge in der Wohnung der Zschäpe eincheckte. Abg. Kellner stellt fest, dass Böhnhardt eine halbe Stunde nach vorzeitigem Observationsende um 20 Uhr ja auch hätte losfahren können und zum nächsten potentiellen Mittäter fahren könne, dass hätte das MEK dann ja gar nicht mehr mitbekommen. “Dann hätten sie vielleicht eine Hundertprozentige Steigerung gehabt”, so Abg. Kellner.

15.21

“Mit wie viel Personen waren sie dort vor Ort?” fragt die Ausschussvorsitzende Marx. “Das kann ich ihnen nicht sagen. Auch wenn ich es wüsste, dann dürfte ich es nicht sagen” antwortet der Zeuge und verweist darauf, doch beim Innenministerium zu fragen. Die Vorsitzende belehrt ihn, dass er dies hier sagen müsse, wenn er es wüsste. Er windet sich um eine Antwort. Könne sich nicht mehr erinnern. Auf Nachfrage, dass er doch wissen müsse, ob er zu dritt oder zu zehnt dort war, meint Schmidt: “Eher 6 bis 8 Leute”.

15.18

Am 9.10 sei Schmidt im Zeitraum von 10.00 bis 20.00 bei der Observation von Böhnhardt im Einsatz gewesen. Nach Feststellung von Böhnhardt bei der Adresse der Zschäpe habe man die Maßnahme beendet. Dann “reicht dass dann erstmal, dass eine Feststellung getroffen wurde” sagt der Zeuge, “er hat sich ja auch bei der Polizei selbst gut ausgekannt” meint er über Böhnhardt. Auf Nachfrage ob der Abzug der Kräfte dann zum Schutz der Maßnahme (“Verbrennen”) erfolgte, meint der Zeuge, dass man das so verstehen kann.

15.15

Bis 2001 war Schmidt beim MEK, ab Januar 2001 habe er beim Spezialeinsatzkommando angefangen. Als Präzisionsschützenführer. 6 Jahre lang. 2007 sei er dann nach Meiningen ins Bildungszentrum gegangen.

15.13

Schmidt war bis 2001 beim MEK. Auch er erzählt davon, dass er durch die Akteneinsicht wieder Erinnerung an eine Observation im September/Oktober 1997 erlangte. Damals hätten sie Uwe Böhnhardt an der bekannten Wohnadresse seiner Eltern “aufgenommen” bzw. die Observation gestartet, Böhnhardt hätte sie dann zur Wohnung von Zschäpe geführt.

15.09

Nächster Zeuge: Axel Schmidt, geschieden, Kriminalbeamter. Damals MEK.

15.06

Die nächste Zeugenbefragung beginnt.

15.06

Keine weiteren Fragen an ihn. Der Zeuge wird entlassen.

15.05

Warum die Observation gegen Böhnhardt um 20 Uhr unterbrochen bzw. beendet wurde, will Martina Renner wissen. Huck, wisse das nicht mehr. Es könne eine Absprache mit der Sachbearbeitung gegeben haben, oder man konnte die Observation nicht mehr aufrecht erhalten. “Deckung geht vor Wirkung”, so der Leitsatz von Huck. Es könne von taktischem Wert sein, Kräfte abzuziehen um sie nicht zu verbrennen. Vielleicht gab es aber auch einen Einsatz am nächsten Tag, er wisse es nicht mehr.

15.02

Huck fehlen viele Erinnerung. “Wer zu dem Zeitraum bei mir in der Gruppe war, kann ich jetzt auch nicht mehr sagen.” Ob und wer denn der Herr Schmidt wäre wird gefragt, da antwortet Hack: “Kann sein dass er mein Stellvertreter war”.

14.58

Katharina König fragt nach, wie viele Personen es beim MEK braucht um erfolgreich eine Observation durchführen zu können. Huck überlegt und sagt dann 8-10 Personen. Autos wären dies dann ca. 3 bis 4, die alle samt mit Videos ausgestattet sind und sich in Teams aufteilen. Wie die Einteilung damals war, wisse er nicht mehr, dies entscheide der Gruppenführer. Auf den Hinweis, dass er doch selbst damals der Gruppenführer war, bejaht er dies, könne sich aber nicht mehr erinnern.

14.56

“Ich habe keine Erinnerung mehr daran”. “So lange her.” Auf die Frage, ob die Angaben zur Observation bei der EXPO in Hannover aus seiner Erinnerung stammen oder aus den Akten, meint Huck, diese stammen aus seiner Erinnerung. Huck antwortet deutlich, dass er sich daran selbst gut erinnern könnte und erklärt dies: “Erinnerung deswegen, weil wir Probleme hatten, da an dem Tag in Hannover irgendwo unterzukommen…und es gab nur eine Möglichkeit da unter zukommen, und zwar im 5 Sternehotel.”

14.52

Es geht u.a. um ein Haus in der Schomerusstraße 5 in Jena, welches die Zielperson Böhnhardt während der Observation betrat. Die Observationsmaßnahme wurde 20 Uhr abgebrochen, obwohl die ZP das Haus nicht verließ. Warum dass passierte, wisse er nicht mehr. Auf die Frage, ob sie damals wussten, dass dort Beate Zschäpe wohnte, kann er nicht klar antworten. In den Akten fände sich dazu nichts, es hätte aber auch nicht zwingend dort stehen müssen lautet der Tenor. Katharina König wirft ein, dass man doch auch mal zum Klingelschild hätte gehen können um zu schauen, wenn man da 2-3h rumsteht… sie fragt nach den Kompetenzen, um für das MEK zu arbeiten. Es gebe ein eigenes Auswahlverfahren und einen mehrwöchigen Grundlehrgang, so Huck.

14.42

Katharina König will wissen, wie eine Vorbereitung zur Observation verläuft. Der Zeuge fragt nach, was sie genau wissen möchte. Katharina: “Alles”. Huck zäht auf: Einsatzabsprache mit der Sachbearbeiterin, Gedanken, wie kann ich den Einsatz gestalten/durchführen, Aufklärung des Handlungsarmes, Einweisung der Kollegen, Ziel / Aufgabenstellung, Handlungsdurchführung bei besonderen Maßnahmen, “ja und dann, dann geht’s raus”. Auf Nachfrage, ob jeder Beamte damals einen Stadtplan und ein Portraitfoto in die Hand bekam, antwortet Huck erneut, dass er sich nicht erinnern könne: “In dem Fall kann ich ihnen nicht sagen, ob es so war, im Regelfall wird es aber so gemacht”.

14.36

Abg. Adams möchte wissen, wer bei der Polizei entscheidet, wie bei mehreren gleichrangig wichtigen Observationsaufträgen diese abgearbeitet werden. Der Zeuge könne sich an die Situation damals nicht mehr erinnern. Auf Nachfrage, wie das denn heute laufen würde, antwortet er, dass darüber der Dezernatsleiter bestimme. Es gäbe dann eine Prioritätenliste. Das MEK selber mache keine Entscheidung, wer wichtiger ist und wer unwichtiger, dass machen die Vorgesetzten. Abg. Adams will wissen, was passierte, wenn das Ziel der Observation nicht erreicht werden konnte, also ein Bewegungsprofil zu erstellen. Der Zeuge antwortet, dass er das zum konkreten Fall damals nicht mehr wisse. Normalerweise könne man die Maßnahme dann verlängern, oder eben auch nicht.

14.29

Auf Nachfrage von Abg. Adams zum Werdegang des Zeugen ergänzt Huck, dass er Gruppenführer seit der Gründung des LKA 1991 bis ca. 2000 war und dann in die Außenvertretung gegangen sei. 1999/2000 hätte es ein “Kommen und gehen” bei den Dezernatsleitern gegeben, Details dazu wisse er jedoch nicht, dazu solle man die Vorgesetzten fragen.

14.26

Huck erinnert sich auf Nachfrage vom Abg. Kellner, dass er auch mit Uwe Böhnhardt zu tun hatte. Im Jahr 2000 habe er die Eltern von Böhnhardt bis nach Hannover observiert, man wollte Uwe Böhnhardt bei einem Zusammentreffen festnehmen. Das MEK hätte die Eltern bis zur bzw. in die EXPO-Ausstellung begleitet.

14.23

Warum er nur an einem von drei Maßnahmentagen anwesend war und nicht bei den anderen, antwortet er erneut, dass er keine Erinnerung mehr habe. Vielleicht war er auch im Urlaub oder krank, so Huck.

14.20

“Was macht man im Führungsfahrzeug”?, “Erstmal führen und auch teilnehmen an der Observation”, so Huck. Ahja.

14.14

Martina Renner befragt den Zeugen weiter zur Größe der Einheit und zu Vorbereitungen. Huck antwortet, dass er sich nicht mehr genau erinnern kann, er könne nichts konkretes sagen. Auf Nachfrage zu einer Schätzung antwortet er, dass es 20 bis 25 Leute in der Einheit waren. Huck beschreibt, dass sie im Vorfeld Adressen abgeklärt hätten, wo Zielpersonen wohnen/sich aufhalten und selbstständig noch Aufklärungsmaßnahmen betrieben.

14.09

“Genaueres dazu sagen kann ich nicht, ist ja auch schon 15 Jahre her”, antwortet Huck auf die Frage nach Details zur Maßnahme. Im Regelfall hätte der Gruppenführer bei der Vorbereitung zur Maßnahme anwesend sein müssen. Ob er -ebenso Gruppenführer- damals am 2.10 zur Absprache anwesend war, weis er jedoch nicht.

14.04

Huck ist derzeit noch immer in der Spezialabteilung für SEK/MEK tätig und führt dort seit 2001 Fortbildungen durch.

14.03

Der Zeuge hat im Vorfeld, wie angeboten, eine Akteneinsicht in alte Dokumente vorgenommen und sich Notizen gemacht, er berichtet über die Observation gegen Uwe Böhnhardt, die vom 6.10 bis 3.11. laufen sollte. Huck schilderte wie er Böhnhardt bspw. beim einkaufen am 15. Oktober 1997 im Kaufland Jena beobachtete, die Observationsmaßnahme sei von 8 bis 20 Uhr geplant gewesen, wurde aber nur von 15.45 bis 20 Uhr durchgeführt.

13.58

Huck war damals Gruppenführer beim Mobilen Einsatzkommando Thüringen. Er hatte den Auftrag, ein Kontakt- und Bewegungsbild zur Person Böhnhardt zu erstellen.

13.55

Erste Zeugenbefragung startet: Harald Huck, 53, verheiratet, Kriminalhauptkommissar (ehm. MEK). Er soll zu folgendem Komplex sprechen: “Vorgehen der Sicherheitsbehörden bei der Durchsuchung der Wohnungen und der von Uwe B., Uwe M. und Beate Z. genutzten Garagen am 26. Januar 1998, in der Folge eingeleitete Fahndungsmaßnahmen zur Ermittlung des Aufenthaltsortes der Gesuchten und damit in Zusammenhang stehende bei den Sicherheitsbehörden Thüringens vorliegende Erkenntnisse”.

13.51

Der öffentliche Teil der Sitzung beginnt jetzt. Raum F101.

13.18

Die nichtöffentliche Befragung des früheren Leiters des MEK Thüringen im Raum F004 ist jetzt beendet. Nach einer 30minütigen Mittagspause wird die Ausschuss-Sitzung fortgesetzt.

12.02

Zur Zeit läuft noch immer die nichöffentliche Befragung vom Leiter des “Mobilen Einsatzkommando” -wieder im abgeschirmten Sitzungssaal- und wird vorraussichtlich etwas länger dauern als angedacht.

11.49

Der Zwischenbericht des Thüringer Untersuchungsausschusses zu NSU & Behördenversagen ist jetzt online und kann hier heruntergeladen werden: Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses 5/1 [PDF, 554 Seiten, 3 MB]

10.17

Pressekonferenz: Heute zieht der Thüringer NSU-Ausschuss seine Zwischenbilanz, siehe auch mdr und TA. Der Zwischenbericht enthält ein vorläufiges Resümee aus 31 Sitzungen des Untersuchungsausschusses, der bisher 55 Zeugen vernommen hat und dem von der Landesregierung bis dato etwa 5.000 Akten übergeben wurden. Der Bericht befasst sich mit der Zeit bis zum Untertauchen des NSU, also „der Zeit der ungeteilten Verantwortung Thüringens“, wie die Ausschussvorsitzende Dorothea Marx (SPD) betonte und zusammenfasste: „Die Gefahren wurden nicht gesehen und verharmlost.“ Die beiden Vertreter der Fraktion DIE LINKE im Untersuchungsausschuss, Martina Renner (stellvertretende Ausschussvorsitzende) und Katharina König, legten ein Sondervotum vor. Abweichungen zu den Einschätzungen im Zwischenbericht gebe es besonders in der Bewertung der gesellschaftlichen Situation und des behördlichen Handelns in den 90er Jahren in Thüringen. Martina Renner hob auf der Pressekonferenz die in der Gesellschaft verbreiteten rassistischen Ressentiments im Kontext von Asyldebatte, Extremismustheorie und Diskreditierung von Engagement gegen Rechts hervor. Dabei führte „die Rechts-Links-Gleichsetzung zur Verharmlosung der neonazistischen Gefahren – man hat bewusst den Blick nach Rechts verstellt und den Blick nach Links geschärft“, sagte die LINKE Politikerin. Sie betonte, dass „der Fehler im System Verfassungsschutz“ liege. Gerade Spitzel des Inlandsgeheimdienstes halfen dabei, dass sich die Neonazi-Szene festigen und vernetzen konnte. Martina Renner sagte mit Blick auf die weitere Arbeit des Untersuchungsausschusses: „Wir drängen darauf, dass Zeugen öffentlich vernommen und uns die Akten vollständig und ungeschwärzt vorgelegt werden.“

10.13

Der Ausschuss beginnt um 11 Uhr mit einem nichtöffentlichen Teil, um 12 Uhr wird mit dem öffentlichen Teil fortgesetzt. Raum F101.

Quelle: HASKALA

http://www.die-linke-thl.de/fileadmin/lv/nazi-terror/anfragen/Gro%C3%9Fe_Anfrage_1996.pdf

Anne Frank (1929-1945)


Geschrieben von: André Krajewski
Ein kurzes, tragisches Leben wird zur Weltliteratur

Anne Frank
Wer kennt es nicht, das Tagebuch der Anne Frank? Wer hat nicht voller Ergriffenheit, Trauer und Wut Anteil genommen an ihrem Schicksal, an ihrer ersten Liebe, an ihrem frühen und sinnlosen Tod? Ihre Niederschrift dokumentiert auf p_anne_frankeinzigartige Weise das jenseits aller Vorstellungskraft liegende Leid, welches die Nationalsozialisten über die Juden gebracht haben. Dieses Selbstzeugnis ist neben den Tagebüchern Victor Klemperers das wichtigste Zeitdokument, das wir aus dieser Zeit kennen. Es ist ein erschütterndes Symbol für den Genozid an den Juden in Deutschland.

Anne Frank – Ihr Leben
Geboren wird Anne (Annelies Marie) Frank am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main als zweites Kind der jüdischen Eheleute Edith Frank-Holländer und Otto Frank. Ihnen war bereits 1926 die Tochter Margot geboren worden. Bis zum Jahr 1933 lebt sie dort ein normales Leben, was sich nach der Machtübernahme der Nazis aber ändern soll. Da ihres Bleibens in Deutschland nicht mehr länger sein kann, flüchtet die Familie aus Deutschland. Der Vater geht, wenige Monate später gefolgt von seiner Ehefrau, als erster in die Niederlande. Anne und Ihre Schwester Margot bleiben zunächst bei der Großmutter in Aachen. In den neutralen Niederlanden, genauer in Amsterdam, finden sie Zuflucht Bis zu Ihrem elften Lebensjahr wächst sie dort sicher und unbeschwert auf. Ab dem Jahre 1940 brechen schwere Zeiten für die Familie Frank an. Diese beginnen mit dem Angriff der Wehrmacht auf die Niederlande am 10. Mai 1940. Durch die zahlreichen Gesetze wird das Leben für die jüdischen Bürgerinnen und Bürger zunehmend erschwert. Am 6. Juli versteckt sich die Familie Frank in einem Hinterhaus in Amsterdam. Durch die Besetzung war es ihnen unmöglich geworden, dass Land zu verlassen. Das Haus liegt an der Prinsengracht 263, dem Geschäftshaus, in welchem Annes Vater arbeitet. Ausser der Familie Frank verstecken sich noch vier weitere Personen in diesem Haus. Dabei handelt es sich um Hermann van Pels, Auguste van Pels und Peter van Pels, die im Tagebuch den Nachnamen van Daan tragen. Auguste van Pels bekommt den Vornamen Petronella. Dazu kommt ferner Fritz Pfeffer, der im Tagebuch Albert Dussel heißt. Getarnt wird die Eingangstür zur Wohnung durch ein drehbares Bücherregal. Anne beginnt mit intensiven Aufzeichnungen, die sowohl das Leben in diesem Versteck wiedergeben, als auch tagespolitische Ereignisse. Im Mai 1944 beginnt sie mit der Reinschrift ihres Tagebuches, um es nach Ende des Krieges veröffentlichen zu können. Das „Tagebuch der Anne Frank“ endet mit dem letzten Eintrag am 1. August 1944. Am 4. August hält am frühen Vormittag ein Fahrzeug mit SS-Oberscharführer Silberhauer und drei Helfern der „Grünen Polizei“ vor dem Haus. Alle acht Versteckten werden verhaftet, auch die beiden Helfer Viktor Kugler und Johannes Kleimann. Die jüdischen Gefangenen kommen in die Konzentrationslager im Osten. Am 3. September werden sie nach Auschwitz deportiert. Anne und ihre Schwester Margot kommen schliesslich nach Bergen-Belsen. Dort stirbt Anne Frank Ende Februar / Anfang März 1945, wenige Wochen vor der Befreiung des KZ, an Typhus. Ihr Todestag ist unbekannt.

Das Tagebuch der Anne Frank
Anne Franks Aufzeichnungen werden im Hinterhaus durch Mitarbeiter der dort ansässigen Firma gefunden. Otto Frank, Annes Vater der als einziger die Deportation überlebt hat, publiziert sie im Jahre 1947. Anne schildert hier sowohl das Leben im Versteck, als auch tagesaktuelle Ereignisse. „Kitty“ wird für sie eine Art Freundin, der sie offen auch sehr private Dinge erzählt. Ihre heimliche Liebe zu Peter van Pels gehört vielleicht zu den bewegendsten Abschnitten des Buches. Auch die Beziehung zu den Eltern wird thematisiert. Ihr Vater wird für sie zu einer großen Stütze im Alltag, der aufgrund der Enge des Hauses und der Vielzahl der Personen nicht konfliktfrei verläuft. Ihr Verhältnis zu den übrigen Erwachsenen ist schwierig. So glaubt Anne, von allen bevormundet zu werden. Wie unterschiedlich die Beziehungen zu den Eltern sind und wie differenziert und negativ sie das Verhältnis zur Mutter sieht, zeigt der Eintrag vom 3. Oktober 1942. […] Gestern gab es wieder einen Zusamenstoß, und Mutter hat sich schrecklich aufgespielt. Sie hat Papa all meine Sünden erzählt und heftig angefangen zu weinen. Ich natürlich auch, und ich hatte sowieso schon schreckliche Kopfschmerzen. Ich habe Papi endlich gesagt, daß ich „ihn“ viel lieber habe als Mutter. Daraufhin hat er gesagt, daß das schon wieder vorbeigehen würde, aber das glaube ich nicht. Mutter kann ich nun mal nicht ausstehen, und ich muß mich mit Gewalt zwingen, sie nicht anzuschnauzen und ruhig zu bleiben. Ich könnte ihr glatt ins Gesicht schlagen. Ich weiß nicht, wie es kommt, daß ich eine so schreckliche Abneigung gegen sie habe. […] Ich kann mir auch gut vorstellen, daß Mutter mal stirbt. Aber wenn Papa stirbt, das könnte ich, glaube ich, nicht aushalten. […] 1
Auch die äusseren Lebensumstände sind schwierig. Das Essen wird zunehmend schlechter, sogar Mahlzeiten müssen eingespart werden. Die Tagesabläufe werden zur Routine.Alles das geht zu Lasten der Stimmung im Hause. Dazu kommen auch Zustände der Angst. Alle Bewohner müssen sich so verhalten, dass sie für Nachbarn und Arbeiter des Betriebes unsichtbar bleiben. Lärmverursachende Tätigkeiten dürfen nur zu bestimmten Tageszeiten vorgenommen werden. Das Donnern von Kanonen und Bomben verursacht zusätzlich Angstzustände. Unter diesen schwierigen Lebensumständen schafft Anne Frank in jugendlichem Alter ein Zeitzeugnis, das seines Gleichen sucht.
Nachwort

Das Tagebuch der Anne Frank war lange Zeit nicht unumstritten. So wurde nicht selten an der Echtheit des Dokuments gezweifelt. Erst im Jahre 2001 erschien eine vollständige Ausgabe mit Teilen des Originalmanuskripts, die der Vater, Otto Frank, aus Diskretion zurückgehalten hatte. Hierbei handelte es sich um Details aus Annes Intimsphäre und um Schilderungen, die den Charakter von Annes Mutter betreffen. Die publizierenden Verlage nahmen vor der Veröffentlichung grammatikalische und stilistische Veränderungen am Manuskript vor. Somit erschien der Text in einer Weise verfremdet, dass dem Leser Zweifel an der Authentizität kommen mussten, da er reifer erschien, als von einem Mädchen in diesem Alter zu erwarten ist. Die zahlreichen Übersetzungen taten ein Übriges. Trotz allem ist und bleibt das Tagebuch der Anne Frank ein Werk von nahezu einzigartiger Relevanz. Ein junges Mädchen hatte ein Zeitzeugnis geschaffen, mit dem sich heute nur noch die Tagebücher des Viktor Klemperer vergleichen können.
Autor: André Krajewski

Literatur
Barnouw, David: Anne Frank. Vom Mädchen zum Mythos. Düsseldorf 1999.
Benz, Wolfgang / Hermann Graml /Hermann Weiß: Enzyklopädie des Nationalsozialismus, München 1997.
Bouhuys, Mies: Anne, Kitty und die beiden Paulas. Bilder aus dem Leben Anne Franks, München 1994.
Frank, Anne: Tagebuch; Frankfurt am Main 1992.
Gies, Miep: Meine Zeit mit Anne Frank. Der Bericht jener Frau,die Anne Frank und ihre Familie in ihrem Versteck versorgte,sie lange Zeit vor der Deportation bewahrte – und doch nicht retten konnte; Bern, München, Wien 1987.
Gutman, Israel / Eberhard Jäckel / Peter Longerich (Hrsg.): Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden.: 4 Bde. München 1998
Lee, Carol Ann: Anne Frank. Die Biographie, München 2000.
Lindwer, Willy: Anne Frank: Die letzten sieben Monate. Augenzeuginnen berichten. Frankfurt/Main 1993.
Schnabel, Ernst: Anne Frank. Spur eines Kindes. Ein Bericht. Frankfurt/Main 1996.

Schlagwörter-Wolke