Just another WordPress.com site

Archiv für September, 2012

SEROK MESUT BARZANI‘ NIN AK-P Kongresindeki konusmasi


Advertisements

Öcalan, Oslo ve Kürt sorununun çözümü


von PD Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

21/09/2012 tarihin’de Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin’e içeriği iki sayfadan oluşan bir dilekçeyle başvurarak, halen ülkede tutuklu bulunan Kürd politikacı Sayın Abdullah Öcalan’la görüşmek için müsade istediğimi belirttim.

Kürt meselesinin, demokratik bir ortamda, kan akıtılmadan çözümü konusunda ve bu bağlamda PKK’ye eylemsizlik çağrısında bulunması için Sayın Abdullah Öcalan’ı ikna edebileceğimi düşünüyorum. Görüşme talebimin bir süretini aynı gün Sayın Başbakan Erdoğan’a ve Sayın Cumhurbaşkanı Doç. Dr. Abdullah Gül’e de gönderdim. Hükümetin ve Adalet Bakanlığı’nın bu konuda bir fırsat tanıyacağını ümit ediyorum. Zira insan haklarına saygılı devlet”, değeri, üstünlüğü, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla insan haklarına karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranan devlet demektir. Dolayısıyla müracatıma cevap bekliyorum, ğelişmelerden tabidirki siz okurlarımı haberdar edeceğim. Sayın Öcalan’la görüştükten sonra gerektiğinde Kandil’e de gidebilirim. Hükümet bu konuda yardımcı olursa akan kanın durdurulabileceğine inanıyorum. Bu bağlamda herkesi sağduyuyla hareket etmeye davet ediyorum.

Kürt meselesinin barışçıl çözümü, Türkiye’de toplumsal barışın ve demokratik siyasetin en önemli meselelerinden biridir. Dolayısıyla MİT ve PKK arasında Norveç’in başkenti Oslo’da gerçekleştirilen görüşmelere yeniden başlamasını ğerekir, çünkü Oslo ğörüşmeleri amacı itibarıyla meşru, hedefi itibarıyla hukukidir. Kürt sorununun çözümüne çok faydalı ve ülkenin içerisine düşmüş olduğu iç savaşı durdurmak için yapılan barış müzakerelerdir. Savaşlar ise, kaynakları, hammaddeleri ve pazarları ele ğeçirmek için, yapılan uluslar veya aynı ülkelerdeki iki teşkilatın (iç savaş) arasında, başka bir yolla elde edemediği şeyi kuvvet zoruyla almak, istediklerini kabul ettirmek ve başkasının isteklerine boyun eğmemek amacıyla girişilen kuvvet denemesidir. Fakat hiç bir savaşın kazananı olmamıştır.

Anadoluda barışın ğerçekleştirilebilmesi için benim düşüncem ve sözüm var diyen insanlarımızın, bilimadamlarının, siyasetçilerin, medya mensuplarının, STK temsilcilerinin, siyaset ve demagoji yapmadan, doğru zeminde sorunun barışcıl çözülmesi, akan kanın durdurulabilmesi için, konuşması ğerekir. Soruna kalıcı çözüm ancak diyaloğ yoluyla elde edilebileçek bir anlaşmayla sağlana bilir. Bu nedenle Oslo ğörüşmeleri önemlidir. Ğörüşmelerin protokolleri parlamentoda tarışılabilir. Oslo görüşmeleri hukuken, PKK’yi doğrudan siyasi muhatap kabul etmiştir. Şimdiden sonra bu realiteyi inkar etmek mümkün değildir. Yukarda da belirttiğim ğibi, Oslo ğörüşmeleri amacı itibarıyla meşru olduğu gibi, hedefi itibarıyla hukukidir ve PKK yi Kürt sorununun çözümünde hukuken taraf olarak kabul etmiştir.

Kürtlerin bütün hakları verilmelidir başlıklı makalemde de belirttiğim gibi, PKK hadisesi, bir Kürt isyanıdır, öyle algılanmalıdır, cumhuriyet tarihinin en uzun, en derin, en yaygın, en dayanıklı Kürt isyanıdır. Dolayısıyla Kürt sorununu sadece silahlı bir isyan hareketi olarak tanımlarsak, bu isyanı başlatan, yöneten ve Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getiren kişi Sayın Öcalan’dır. Bu realiteyi inkar etmek mümkün değildir.

O zaman ana dilde eğitim dâhil, Kürtlerin bütün kimlik haklarını tanıyın, demokratik özerkliği, eyalet meclislerini kurun, Öcalan ve dağdakiler ne olacak sorularına cevap getirmedikçe Kürt sorununu çözemezsiniz. Dolayısıyla herkesi kaplayan bir genel affın çıkarılması zaruridir, düşüncesindeyim. Yani PKK dağdan inecekse, Kürt sorunu çözülecekse, Kürtler ve Sayın Öcalan dikkate alınmalıdır, onların bakışı ve beklentilerine çözüm getirilmelidir. Böyle bir gelişme Türk ve Kürt kardeşliğine hizmet eder ve sürdürülebilir ve kalıcı bir istikrar yolunu açar.

Kürt sorununun çözümünü gönülden isteyenler bilmelidirler ki, sorunun çözümü için benim tezlerim yorum götürmez derecede açıktır. Bu sütunlarda yazılarımı okuyan herkes düşüncelerimi bilmektedir. Özet olarak görüşlerimi tekrarlamak ğerekirse,

Kürd meselesi gibi büyük olan sorunlarımızı çözmek ve toplumun geleceğini ülkede tanzim etmek, anayasada yapılmak istenen demokratik değişiklilkerle mümkündür. Anayasada yapılacak değişikliklerle başkanlıkla idare edilen on iki bölge belediye başkanlığından oluşan, idari yapıya geçilmesi ülkede zaruridir, kanaatindeyim.

Anayasanın toplumsal bir sözleşme olduğu düşünüldüğünde, bu sözleşmenin toplumsal uzlaşma ile düzenlenmesi gerektiği açıktır. Anayasa değişikliği sürecinde siyasi partilerin, sivil toplum örgütleri ve meslek birliklerinin katılımının sağlanması son derece önemlidir. Bilakis toplumun tüm kesimlerinin hazırlanmasına katıldığı bir anayasa toplumun ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Yapılacak olan böyle bir anayasada insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve Kürtlere idari-siyasi status anaysal hak olarak garanti altına alınmalıdır.

12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan 1982 Anayasası’nı bütünüyle değiştirilerek eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasanın yapılması. Ve yapılması şart olan bu yeni anayasada Kürt realitesi, Kürt kimliği ve dili hızla kabul edilerek Kürdistan coğrafyasında yaşayan Kürtlere idari-siyasi statü verilmelidir. Böyle bir statü ülkeyi bölmez, Türk ve Kürt kardeşliğine hizmet eder.

Devlet idaresinin modernleştirilmesiyle birlikte Başkanlık sistemine en kısa süre içerisinde geçiş yapılarak, büyük şehir belediye başkanlıkları birleştirilerek, Bölge belediye başkanlıklarının en kısa süre içerisinde yerel yönetimler yasasında yapılacak değişiklikler sonucu kurulması zaruridir.

Yönetimde istikrarın ve temsilde adaletin sağlanması için en kestirme ve en pratik yol bugün yüzde 10’luk olan seçim barajının acilen yüzde beşe çekilmesi zaruridir, düşüncesindeyim.

Dertlerden başını alamayan bizler, gündelik sorunları artan bir ivme ile çoğalan toplum olduk. Bence “insan haklarına saygılı devlet”, değeri, üstünlüğü, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla insan haklarına karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranan devlet demektir. İstediğimiz´de bunları savunan Kürt sorununu Kürdlere anayasada idari-siyasi statü tanıyarak çözen bir anayasa olmalıdır.

Nuri Dersimi (Kendi Sesi)


Vor 20 Jahren erschütterten die Mykonos-Morde Deutschland


Berlin, 17. September 1992.
In dem griechischen Restaurant „Mykonos“ treffen sich Dr. Sadegh Scharafkandi und seine Begleiter und Freunde nach dem Kongress „Sozialistische Internationale“ mit Exiliranern zum politischen Gedankenaustausch. Gegen 23 Uhr stürmen zwei von Iran beauftragte Maskierte das Restaurant und schießen auf die Männer. Scharafkandi und seine Begleiter, der Europavertreter der Demokratischen Partei Kurdistan/Iran (DPKI) Abdoli, der Deutschlandvertreter Ardalan sowie der kurdische Dolmetscher Nouri Dehkordi, werden mit insgesamt 28 Schüssen ermordet. Zwei weitere Personen, der Wirt und ein Gast, werden schwer verletzt.

Scharafkandi und Dehkordi waren zwei von 500 Namen auf einer aus dem Jahr 1980 stammenden Liste des Ayatollahs Khomenei, die den Tod von den „Feinden des Islam“ forderte. Anlass für den Deutschland-Aufenthalt des Chefs der DPKI, Scharafkandi, sowie der zwei weiteren Repräsentanten der Partei war eine Einladung der SPD zur Sozialistischen Nationale im September in Berlin. Die sozialdemokratische DPKI kämpft für ein autonomes Gebiet innerhalb des Iran, besonders für eine eigene Verwaltung, eigene Schulen und eine eigene Polizei. Die DPKI-Führer erhofften sich von der Berliner Tagung politische Unterstützung für ihr Autonomiebestreben.

Die Täter. Kazem Darabi galt als Drahtzieher des Anschlags auf die kurdisch-iranischen Oppositionellen. Seit Anfang der 80er Jahre lebte er in Deutschland und war Leiter der Hisbollah in Berlin. Vier libanesische Komplizen wurden ebenfalls verurteilt. Bei dem Verfahren gegen die Mykonos-Mörder wurden nicht nur Darabi, sondern auch die iranische Staatsführung als Auftraggeber angeklagt.

Der Prozess. Schon vor Prozessbeginn 1993 versuchte der Iran, Einfluss auf das Verfahren zu nehmen. Beispielsweise besuchte der damalige Geheimdienstminister Ali Fallahian auf Einladung des Staatsministers des Kanzleramtes, Bernd Schmidbauer, drei Wochen vor Beginn des Mykonos-Prozesses, Deutschland. Es stellte sich heraus, dass das Treffen ohne Vorwissen von Bundeskanzler Helmut Kohl stattfand. Nicht nur die Bundesanwaltschaft hatte keinen Zweifel daran, dass Fallahian die Mykonos-Morde in Auftrag gegeben hatte, auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt sahen in ihm einen Hauptverantwortlichen des iranischen Terrorapparates. Laut Anklage war das Attentat die „…konsequente Fortsetzung der vom iranischen Minister für Nachrichtendienste … beschriebenen …Verfolgungsstrategie gegen die iranische Opposition.“ Wie sich herausstellte, war der Besuch Fallahians in Deutschland ein Versuch, mit dem Staatsminister Schmidbauer über den Mykonos-Prozess zu verhandeln. Schmidbauer hatte dies erst wiederholt abgestritten. Des Weiteren wurden mehrere Zeugen und Verteidiger massiv unter Druck gesetzt und erpresst. Sie bekamen Drohungen gegen das Leben ihrer Familien und gegen ihr eigenes.

Die Bundesanwaltschaft ging davon aus, dass von iranischen Stellen Druck ausgeübt wurde. Doch die Bundesanwälte ließen sich nicht beirren, denn allein die Gefahr weiterer Straftaten der Mullahs gegen Deutsche reiche als Einstellungsgrund nicht aus. Sie beantragten nicht nur gegen Geheimdienstchef Fallahian einen Haftbefehl, sondern teilten der Bundesregierung noch kurzerhand mit, dass sie die Einleitung von Ermittlungsverfahren gegen Khomenei und Rafsandschani prüften. Bei beiden bestehe ein Anfangsverdacht, das Massaker im Mykonos Lokal angeordnet zu haben. Nach Udo Steinbach, damaliger Chef des Hamburger Orientinstituts, führte das iranische Regime seit der Machtübernahme Khomeneis einen Heiligen Krieg gegen die nach Autonomie strebenden iranischen Kurden und betrachtete diese als vogelfrei. Ein weiterer erschwerender Punkt bei den Ermittlungen und dem Gerichtsverfahren war die Informationsblockade der Bundesregierung gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit sowie gegenüber dem Untersuchungsausschuss. Dies war ein Grund zur Annahme, dass die Bundesregierung mehr über die Verwicklung des Iran in den Mykonos-Prozess wusste und diese nicht preisgeben wollte.

Das Urteil. Viereinhalb Jahre nach dem Mord an den vier Exiliranern verurteilte das Berliner Kammergericht Kazem Darabi und den Libanesen Abbas Rhyael im April 1997 zu lebenslanger Haft. Die drei weiteren libanesischen Komplizen bekamen fünf bis elf Jahre Haft. Außerdem bezichtigten die Richter bei der Urteilsverkündung den Iran des Staatsterrorismus und das Teheraner Mullah-Regime der Anstiftung zu dem Attentat.

Nach dem Prozess. April 2004 wurde eine Gedenktafel für die Opfer der Mykonos-Morde am Anschlagsort in Berlin errichtet. Dies sorgte für Proteste im Iran. Der damalige Bürgermeister Teherans und spätere Präsident Mahmud Ahmadinedschad schrieb in einem Brief an Klaus Wowereit, dass er die Gedenktafel als Beleidigung für den Iran ansieht. Im Oktober 2007 entschied der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, dass Darabi nach 15 Jahren Haft freigelassen wird. Die Abschiebung Darabis in den Iran folgte im Dezember des gleichen Jahres.

20 Jahre nach dem Attentat erinnert sich heute kaum noch jemand an das schreckliche Ereignis in Berlin. Doch das Thema Iran mit der Verknüpfung zur schiitisch-islamistischen Hisbollah ist in Deutschland aktuell. Nicht zuletzt auf Grund der Angst vor einer Atombombe. Die jüdische Iranerin Roya Hakakian thematisiert in ihrem Politthriller „Assassins of the turquoise palace“ den Ablauf des Terroranschlags und den jahrelangen Prozess gegen die Drahtzieher und die „Islamische Republik Iran“.

Möchten auch Sie etwas gegen die Brutalität des Iran gegen Kurden und andere Minderheiten unternehmen? Dann helfen Sie!
Text: Deborah Zocher

Dr. Nebi Kesen için Taziye mesajıTanıdığım günden beri ilmi ve faziletiyle ekonomi camiasının mümtaz simaları arasında yer alan. Vergi Danışmanı olarak Hamburg’da uzun yıllar halkımıza hizmet eden.

Gönül dili ve hizmet heyecanı ile Kürt halkı için koşturan, ayrıca bir dönem (2005-2008) de doktora öğrencim olan, değerli yazar Dr. Nebi Kesen Beyefendi’nin, Hamburg’da 11. Eylül 2012 tarihinde akşam kalp krizi geçirmesi sonrası saat 22:00 sıralarında St. Georg Hastanesinde nekahet dönemini atlatamayarak Hakk’a yürüdüğünü üzüntüyle bugün öğrenmiş bulunmaktayım.

Kendilerine Yezdâ-yı Müteal’den rahmet niyaz eder; başta ailesi Bayan Irmgard Schaefer-Kesen olmak üzere, dostlarına, yakınlarına ve yüce Kürt milletine sabr-ı cemil niyaz ederim. Ez ji bona malbata wî, hevalên wî, miletê kurd ser saxî dixwazim. Allen Leidtragenden in seiner Familie spreche ich meine herzliche Teilnahme aus.

RUHUNA EL FATİHA

PD Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu
Berlin 14.09.2012

Neonazi-Trio NSU-Sprengstofflieferant war V-Mann der Berliner Polizei


Neonazi-Trio
NSU-Sprengstofflieferant war V-Mann der Berliner Polizei

Von Matthias Gebauer, Sven Roebel und Holger Stark


SPIEGEL TV
LKA-Berlin: Thomas S. wurde mehr als zehn Jahre lang als „Vertrauensperson“ geführt
Erneut geraten die Sicherheitsbehörden in der NSU-Affäre in Erklärungsnot: Nach SPIEGEL-Informationen war Thomas S., einer der 13 Beschuldigten im Verfahren, über zehn Jahre für das Berliner Landeskriminalamt als Informant tätig. Die brisanten Details hielt das LKA sehr lange zurück.

Hamburg/Berlin – Der Mann, der die Ermittlungspannen zum „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) zur Staatsaffäre machen könnte, lebt zurückgezogen in einer Mehrfamilienhauswohnung in einer verkehrsberuhigten Seitenstraße in Sachsen. Im Garten stehen Tannen, auf dem Sportplatz gegenüber spielen Kinder Fußball. Mit Journalisten will er nicht sprechen: Als der SPIEGEL ihn im August befragen wollte, rief er nur „ich sage nichts“, in die Gegensprechanlage.

Dabei hätte Thomas S. Brisantes zu berichten: Der 44-Jährige ist einer von derzeit 13 Beschuldigten, gegen die der Generalbundesanwalt im Zusammenhang mit dem NSU-Terror ermittelt. Von BKA-Ermittlern ließ sich S. inzwischen mehrfach vernehmen und gestand unter anderem, in den neunziger Jahren Sprengstoff an die Terrorzelle um Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe geliefert zu haben.
Ein zentrales Detail seiner bewegten Vergangenheit findet sich jedoch nicht in den Aussage-Protokollen: Nach SPIEGEL-Informationen wurde Thomas S. mehr als zehn Jahre lang als „Vertrauensperson“ (VP) des Berliner Landeskriminalamts (LKA) geführt: Von Ende 2000 bis Anfang 2011.

Fünf Treffen mit V-Mann-Führern

Der Kontakt des LKA zur Quelle S. war offenbar intensiv. Doch erst in diesem Jahr, genauer gesagt im März 2012, informierten die Berliner den Generalbundesanwalt: Zwischen 2001 und 2005 habe S. bei insgesamt fünf Treffen mit seinen V-Mann-Führern Hinweise auf die NSU-Mitglieder geliefert.

Auch wenn die Ermittler mittlerweile recherchiert haben, dass die meisten Tipps von S. nur auf Hörensagen basierten, stellt sich die Frage, ob und warum die Berliner Behörden nicht schon viel früher die Landesbehörden in Thüringen oder auch den Bundesverfassungsschutz informierten. Schließlich wurde das Trio seit 1998 steckbrieflich gesucht.

Von den jahrelangen Verbindungen eines engen Vertrauten des Terror-Trios zu den Behörden erfuhr der Untersuchungsausschuss des Bundestags erst am Donnerstagmorgen – allerdings nicht etwa vom Land Berlin, sondern von der Bundesanwaltschaft, die den Ausschussbeauftragten im Juli abstrakt über die Causa S. in Kenntnis gesetzt hatte.

Einigen im Ausschuss platzt langsam der Kragen nach der schier endlosen Reihe von nicht bereitgestellten Akten. „Es ist unbegreiflich, dass Berlins Innensenator uns nicht über die V-Mann-Tätigkeit von Thomas S. informiert hat“, sagt Eva Högl von der SPD, „das ist ein Skandal, den Herr Henkel nun erklären muss“.

Ein eilig zusammengestelltes Geheim-Fax von Innensenator Frank Henkel beruhigte da wenig. Bis auf die zehnjährige Kooperation mit S. konnte Henkels Apparat auf die Schnelle auch noch nicht viele Details zu dem Fall nennen – zum Beispiel, was S. tatsächlich lieferte und an wen Berlin die Infos damals weitergab.

„Techtelmechtel“ mit Beate Zschäpe

Ein mutmaßlicher Terrorhelfer in Staatsdiensten – die Nachricht markiert den vorläufigen Tiefpunkt in einer Affäre, die das Vertrauen in den deutschen Sicherheitsapparat in der Öffentlichkeit inzwischen gegen null sinken lässt. Immer neue Enthüllungen um verschwundene, zurückgehaltene oder eilig vernichtete Akten zum Umfeld der Neonazi-Zelle kosteten bereits den Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Heinz Fromm, sowie seine Länderkollegen aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt das Amt.

Der heute Beschuldigte und Ex-Informant Thomas S. war einst eine Größe in der sächsischen Neonazi-Szene. Er gehörte den sogenannten „88ern“ an, einem gewaltbereiten Skinhead-Trupp, der in den neunziger Jahren Chemnitz terrorisierte. S. stieg in die Spitze der sächsischen Sektion des militanten Neonazi-Netzes „Blood & Honour“ (B&H) auf. Er war außerdem verstrickt in Produktion und Vertrieb von Neonazi-Rock und frequentierte illegale Skin-Konzerte.

Bei einem Auftritt der Band „Oithanasie“, so erinnerte er sich in einer Vernehmung im Januar, habe er wohl auch Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe kennengelernt, bevor er wegen Körperverletzung in Haft kam. Nach seiner Entlassung sei er von Ende 1996 bis April 1997 mit Beate Zschäpe liiert gewesen, in seinen Vernehmungen sprach er von einem „Techtelmechtel“.

Erstaunlich zugänglich

Etwa in dieser Zeit, so räumte Thomas S. im Januar 2012 gegenüber dem BKA ein, habe er Mundlos auf dessen Wunsch rund ein Kilo TNT-Sprengstoff beschafft. Das „Päckchen in der Größe eines kleinen Schuhkartons“ will er dem Rechtsterroristen in einem Keller übergeben haben. Wenig später flog in einer Garage in Jena die Bombenwerkstatt von Mundlos, Zschäpe und Böhnhardt auf; nach dem Fund der 1392 Gramm TNT flüchtete das Trio und ging in den Untergrund.

Dort, in Chemnitz, half Thomas S. nach eigenen Angaben den Kameraden bei der Suche nach einem Versteck. Er habe herumtelefoniert und das Trio zunächst für ein paar Wochen in der Wohnung des B&H-Sympathisanten Thomas R. untergebracht.

Danach, so S., habe er gehört, dass die drei bei Max-Florian B. wohnten, aber keinen Kontakt mehr zu ihm wünschten. Da er ein Verhältnis mit Zschäpe gehabt habe, würde die Polizei bei ihm als erstes suchen. Seit 1998, so S. in seinen Vernehmungen, habe er das Trio nicht mehr gesehen.

Dem Berliner LKA fiel Thomas S. erstmals auf, als er für die Neonazi-Band „Landser“ CDs vertrieb und dabei half, die Hass-Musik konspirativ herzustellen. Als die Polizisten ihn ansprachen, war S. erstaunlich zugänglich – und willigte schließlich ein, den Beamten Informationen aus der rechten Szene zu liefern.

„Vertrauensperson“ heißen solche Leute bei der Polizei. Es ist allerdings oft nicht ganz klar, wer wem dabei vertraut. Jedenfalls versprach die Behörde, S.‘ Identität zu schützen. Auf dieser Zusage soll S. noch im Frühjahr 2012, bei seinen Vernehmungen beharrt haben.

Abgeschaltet im Jahr 2011

Die Berliner verpflichteten S. im November 2000 formal als VP. Zu diesem Zeitpunkt hatten die drei Rechtsterroristen zwar ihre ersten Verstecke verlassen, hielten sich offenbar aber immer noch in Chemnitz auf. Laut Akten berichtete S. das erste Mal 2001 über das Trio. Was genau, ist bislang noch unbekannt. Seine Rolle bei der Sprengstoffbeschaffung und der Organisation konspirativer Wohnungen verschwieg er dem LKA jedoch offenbar.

2002 schließlich gab er den Berliner Polizisten immerhin den Hinweis, wer Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe suche, müsse sich auf den „Landser“-Produzenten Jan W. konzentrieren. Der war bereits von einem V-Mann des brandenburgischen Verfassungsschutzes als möglicher Waffenlieferant des Trios genannt worden. Mit den Informationen aus Berlin hätte sich der Verdacht verdichtet, die Zielfahnder hätten W. noch intensiver als ohnehin schon überwachen können. Bis heute ist unklar, was mit den Angaben, die S. in Berlin machte, geschah.

So ging es weiter. Offenbar drei weitere Male lieferte Thomas S. den Berliner LKA-Beamten Informationen über die untergetauchten Neonazis, zuletzt 2005. Für die Beamten blieb er auch danach noch eine ergiebige Quelle: Er wurde laut den Akten erst im Januar 2011 abgeschaltet – ein dreiviertel Jahr vor dem Auffliegen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“. Es sollte aber bis zum 20. März 2012 dauern, bis die Berliner ihre Erkenntnisse aus den Jahren 2001 bis 2005 mit dem Generalbundesanwalt in Karlsruhe teilten.

Berlins CDU-Innensenator Frank Henkel, seit Dezember 2011 im Amt, muss nun erklären, wieso er und seine Polizei die brisanten Informationen nicht meldeten. Denn der Untersuchungsausschuss des Bundestages kennt den Vorgang nur mittelbar, über die Karlsruher Bundesanwaltschaft. Der hatte dem Berliner LKA ein Behördengutachten geschickt, in dem abstrakt über S.s Angaben berichtet wird.
Henkel wird auch aufklären müssen, an wen die Erkenntnisse damals gegangen sind. In Thüringen, so viel hat der dortige Ausschuss bisher herausgefunden, findet sich in den Akten der Zielfahnder, die dem Terror-Trio auf den Fersen waren, jedenfalls nichts.

Dass Thomas S., der wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung beschuldigt wird, verurteilt wird, gilt als unwahrscheinlich. Die Vorwürfe sind wohl verjährt.

Enttäuschte Hoffnung – verweigerte Rettung


Corry Guttstadt über die wechselhafte Geschichte der Juden in der Türkei

Mit ihrem Buch «Die Türkei, die Juden und der Holocaust » (Verlag Assoziation A 2008. 520 Seiten, 26 Euro) hat die Hamburger Turkologin Corry Guttstadt die erste umfassende Studie zur Haltung der türkischen Regierung gegenüber ihren jüdischen Bürgern während des Holocaust vorgelegt. Sie hat damit ein Thema aufgegriffen, das bislang von der internationalen Holocaust-Forschung stiefmütterlich behandelt wurde.


Türkisch-jüdische Migration nach Europa: Die Teppichreparaturwerkstatt der
Familie Esther und Nessim Sephiha in Brüssel. Foto: dpa

Frau Guttstadt, rund 20.000 Juden leben heute in der Türkei, was gerne auf die tolerante Haltung gegenüber der jüdischen Minderheit zurückgeführt wird. Den Auftakt dieser Erfolgsgeschichte macht in vielen Darstellungen die Aufnahme verfolgter sephardischer Juden im Osmanischen Reich, in dessen Fußstapfen später die Türkei trat…

Zunächst: Auch im Iran leben heute etwas mehr als 20.000 Juden. Eine Zahl allein taugt nur bedingt als Indikator einer gesicherten, antisemitismusfreien Situation. Für die Türkei muss unterstrichen werden, dass dort heute nur noch 20.000 Juden leben – im Vergleich zu den geschätzten 120.000 bis 150.000, die nach Ende des Ersten Weltkriegs in diesem Gebiet lebten. Sowohl vor als auch nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem nach der Gründung Israels 1948, verließ die überwiegende Mehrheit der Juden die Türkei. Dies war in den Jahrhunderten zuvor anders. Das Osmanische Reich war über Jahrhunderte ein Immigrationsziel für Juden, die etwa vor der Reconquista in Spanien als auch vor Pogromen in Osteuropa auf osmanisches Gebiet flohen. Eine Verklärung als «multikulturelles Paradies» ist allerdings absurd und ahistorisch. Juden unterlagen als Nichtmuslime zahlreichen Beschränkungen. Sie mussten, wie auch Christen, eine Kopfsteuer zahlen und sich den Muslimen gegenüber demütig zeigen. Zum anderen gab es in der Situation der Juden in der 600-jährigen osmanischen Geschichte zahlreiche Schwankungen. Die Zeit der Judenverfolgung auf der Iberischen Halbinsel fiel in die Expansionsphase des Reiches, dessen Herrscher ein Interesse daran hatten, die urbane Bevölkerung zu vergrößern, und die Sepharden auch deshalb gern aufnahmen, weil sie wichtige berufliche Kenntnisse mitbrachten. Juden, die bereits vor der osmanischen Eroberung in Anatolien und auf dem Balkan gesiedelt hatten, wurden hingegen – ebenfalls aus bevölkerungspolitischem Interesse – zwangsumgesiedelt und unterlagen erheblichen Beschränkungen.

Wie erging es den Juden zur Zeit der türkischen Staatsgründung?

Die Gründung der Republik Türkei 1923 bildete den Schlusspunkt unter den langen Zerfallsprozess des Osmanischen Reiches, das in einer ganzen Reihe von Kriegen gegen die christlich-europäischen Großmächte den Großteil seines Territoriums verloren hatte. Die Situation der Juden zu dieser Zeit war widersprüchlich, denn im Gegensatz zu den christlichen Balkanvölkern verfolgten sie keine separatistischen Ziele. Sie wurden schon von den osmanischen Herrschern gegenüber europäischen Protesten bezüglich der Armeniermassaker gern als «Vorzeigeminderheit» benutzt. Juden ihrerseits waren zur gleichen Zeit häufig antisemitischen Angriffen der christlichen Minderheiten ausgesetzt und daher auf den Schutz des Staates angewiesen. So betrachteten die Juden sich zunächst mehrheitlich als Verbündete der kemalistischen Bewegung und hatten überwiegend positive Erwartungen an die neue Republik. Diese Hoffnungen wurden schnell enttäuscht, da sich der rigide Nationalismus der jungen Republik, trotz Anpassungsversuchen und Treubekundungen von jüdischer Seite, schnell auch gegen Juden richtete. Maßgeblich für die Politik der frühen Republik war das Projekt der «Türkisierung» von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. So betrachtete die kemalistische Führung die Rechte, die den nichtmuslimischen Minderheiten im Vertrag von Lausanne zugesichert worden waren, als Fortsetzung der Einmischung der imperialistischen Großmächte. Sie setzte nichtmuslimische Religionsgemeinschaften unter Druck, «freiwillig» auf diese Rechte zu verzichten. Auch Juden wurden sukzessive aus zahlreichen Berufen und Wirtschaftszweigen verdrängt. Dies alles veranlasste viele Juden zur Emigration, vor allem nach Frankreich, aber auch in die USA, nach Italien oder Deutschland. Die sephardischtürkische Gemeinde Berlin zählte in jenen Jahren etwa 500 Mitglieder. Verglichen mit heutigen Immigrationszahlen ist das marginal, aber damals bildeten Juden die Mehrheit der Immigranten aus der Türkei.

Wie verhielt sich der türkische Staat, dem es bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges gelang, seine «Neutralität» zu bewahren, ab Kriegsbeginn gegenüber Juden im eigenen Land?

Ich denke, wir müssen hier zwischen Antisemitismus und dem minderheitenfeindlichen Nationalismus, der sich neben anderen Gruppen auch gegen Juden richtete, unterscheiden: Zum einen gelangten während der 30-er Jahre antisemitische Schriften wie die «Protokolle der Weisen von Zion» in die Türkei und wurden übersetzt. Cevat Rıfat Atilhan, den man als Ziehvater des islamistischen Antisemitismus in der Türkei bezeichnen kann, gab nach einem Besuch in Deutschland in Istanbul die antisemitische Zeitung «Millî İnkîlâp» (Nationale Revolution) heraus, die Hetzkarikaturen aus dem «Stürmer» direkt übernahm. Diese Zeitschrift und andere Schriften wurden zwar für eine

Cevat Rifat Atilhan (1892-1967)
gewisse Zeit verboten, dennoch markiert dies den Einzug des modernen Antisemitismus in die Türkei. Die «Protokolle » wie auch «Mein Kampf» erlebten bis heute zahlreiche Neuauflagen. Zu den nationalistischen Maßnahmen, die neben Juden auch Kurden, Armenier und Griechen trafen, gehörten Zwangsumsiedlungen, die so genannte Vermögenssteuer, verbunden mit der Beschlagnahme des Besitzes derjenigen, die nicht in der Lage waren, die willkürlichen und häufig astronomischen Summen aufzubringen, sowie die Verschleppung zur Zwangsarbeit in ostanatolische Lager. Auch wenn sich diese Maßnahmen in keiner Weise mit der nationalsozialistischen Judenverfolgung vergleichen lassen, erschütterten sie das Vertrauen der Juden in die Republik so grundlegend, dass 1947/48 die Mehrheit der verbliebenen Juden die Türkei verließ.

Und wie erging es den in Europa verstreut lebenden jüdischen Bürgern türkischer Herkunft?
Zu Kriegsbeginn lebten etwa 25.000 bis 30.000 Juden türkischer Herkunft in Europa, die meisten von ihnen in Frankreich. Nur etwa 10.000 von ihnen hatten noch die türkische Staatsbürgerschaft, die während des Holocausts dann lebensentscheidend wurde. So gab es viele Menschen, die zwar als «osmanische Staatsbürger» nach Europa gekommen waren, deren Geburtsorte aber in der Folgezeit an andere Staaten gefallen waren. Auch gab es in Frankreich die Möglichkeit, relativ unkompliziert die französische Staatsangehörigkeit zu erwerben. Die kemalistische Republik begann bereits ab Beginn der 30-er Jahre, die Staatsangehörigkeit von im Ausland lebenden Bürgern zu überprüfen und vor allem Nichtmuslimen zu entziehen. Diese Ausbürgerungspolitik, die sich anfänglich als normale Konsequenz der staatspolitischen Neuordnung bezeichnen ließe, richtete sich während des Holocausts dann ganz überwiegend gegen Juden. Im Oktober 1942 stellte Deutschland der türkischen Regierung ein Ultimatum zur Repatriierung ihrer jüdischen Staatsbürger aus den deutsch besetzten Staaten. Doch die Regierung in Ankara war vor allem darum besorgt, eine massenweise Rückkehr türkischer Juden zu verhindern und bediente sich der Massenausbürgerung. Als besonders fatal erwies sich, dass nach türkischem Recht Personen, die entweder von sich aus die Staatsangehörigkeit gewechselt hatten oder ausgebürgert worden waren, nie wieder türkischen Boden betreten durften, auch nicht als Tourist oder Flüchtling. Außerdem hatte die Türkei 1938 einen geheimen Erlass verabschiedet, der «ausländischen Juden, die in ihren Heimatländern Restriktionen unterworfen sind», «unabhängig davon, welcher Religion sie aktuell angehören», die Einreise in die Türkei untersagte. Damit übernahm die Türkei die Kriterien der antijüdischen deutschen Gesetzgebung und der mit Deutschland verbündeten Staaten.

Was wusste die türkische Regierung zum damaligen Zeitpunkt über die Ereignisse im deutschen Machtbereich und über das Schicksal der dort lebenden türkischstämmigen Juden?

Die Deutschen haben den türkischen Behörden natürlich nicht gesagt, dass die nicht repatriierten Juden deportiert und ermordet würden, sondern haben dies als «Unterwerfung unter die allgemeinen Judenmaßnahmen » verklausuliert. Allerdings war die Türkei ein Ort, an dem es konkrete Informationen über die Massenvernichtung gab, denn zahlreiche jüdische Hilfsorganisationen hatten Vertreter in Istanbul. Journalisten berichteten von dort aus über die systematische Ermordung von Juden. Juden, die aus KZs oder Ghettos entkommen waren und nach Istanbul gelangten, wurden von Hilfskomitees befragt und versorgt. Ihre Berichte wurden aus Istanbul an andere Stellen überall auf der Welt weitergeleitet. Sowohl die Journalisten als auch die jüdischen Aktivisten wurden mit Sicherheit vom türkischen Geheimdienst überwacht. Im März 1943 berichtete die türkische Regierungszeitung «Ayın Tarihi » über den Massenmord der Deutschen an den Juden. Mehrere der in Europa lebenden türkischen Juden wandten sich mit Hilferufen an die türkische Regierung.

Wie gelang dennoch die Repatriierung von 850 bis 900 türkischen Juden?

Im März 1943, folgend auf das deutsche Ultimatum und nachdem die deutschen Stellen in Paris der dortigen türkischen Vertretung mehr als 3.000 Namen türkischer Juden vorgelegt hatten, organisierte der türkische Konsul in Paris eine Rückreise von 114 türkischen Juden nach Istanbul. Soweit der damalige türkische Botschafter in Frankreich, Behiç Erkin, in seinen Memoiren schreibt, handelte der Konsul offenbar aus eigener Initiative. Erkin erwähnt, er habe Anfang 1943, aus Ankara Weisung erhalten, Juden «nicht waggonweise» in die Türkei zurückzuschicken. Nachdem die deutschen Stellen das Ultimatum mehrfach verlängert hatten, entschied die türkische Regierung im September 1943 eine gewisse Anzahl türkischer Juden zu repatriieren, was sehr lange Zeit in Anspruch nahm. Ab Winter 1943/44 bedrängten jüdische Persönlichkeiten, wie Weizmann und Einstein, und Organisationen wie der JOINT oder die Jewish Agency sowie ausländische Diplomaten türkische Stellen, endlich die zumindest vorläufige Rückreise türkischer Juden zuzulassen. Schließlich wurden im Frühjahr 1944 rund 400 Juden aus Frankreich repatriiert. Im Sommer 1944 erreichten nach unterschiedlichen Angaben 100 bis 200 türkische Juden aus Griechenland die Türkei, wobei die türkischen Konsuln in Athen sowie auf Rhodos eine sehr positive Rolle spielten. Beides geschah allerdings zu einem Zeitpunkt, als die Niederlage Deutschlands besiegelt war und die Türkei unter permanentem Druck endlich auch die Durchreise von jüdischen Flüchtlingen erleichterte. Dass es den türkischen Stellen selbst gegen Ende des Krieges noch vor allem darum ging, eine Einreise von Juden zu verhindern, zeigte sich, als im April 1945 128 türkische Juden im Rahmen eines deutsch-türkischen Zivilistenaustausches per Schiff nach Istanbul gelangten. Die türkischen Stellen verweigerten der Mehrheit der aus Bergen-Belsen und Ravensbrück befreiten Häftlinge die Einreise. Erst nach tagelangen Verhandlungen erreichten die Jewish Agency und amerikanische Stellen, dass diese Personen unter der Bedingung von Bord gelassen wurden, dass sie auf Kosten jüdischer Hilfsorganisationen in Pensionen interniert wurden.

Rund 3.000 Juden türkischer Abstammung wurden während der Schoa in deutsche Konzentrationslager deportiert. Inwiefern ist die Türkei für ihr Schicksal verantwortlich zu nennen?

Verantwortlich für die Entrechtung, Verfolgung und Ermordung dieser Menschen sind die Deutschen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Versuche in Deutschland, die Geschichte erneut umzuschreiben und dem deutschen «Opfer»-Diskurs, verwahre ich mich gegen jede Relativierung der deutschen Schuld. Die Türkei hätte weit mehr Juden repatriieren können und ihre Grenzen für Flüchtlinge öffnen können. Trotz der Angebote von Hilfsorganisationen, die entstehenden Kosten zu übernehmen, lehnte die türkische Regierung meist ab. Allerdings war die Türkei bei weitem nicht das einzige Land, das sich passiv verhielt. Auch über innertürkische Diskussionen und Kritik an der offiziellen Politik gegenüber den Juden können wir nur spekulieren, solange die türkischen Archive verschlossen sind. Man muss sich vergegenwärtigen, dass das damalige türkische Regime diktatorisch war, es gab ein Einparteiensystem, die Presse war gleichgeschaltet und unterlag strenger Zensur. Die jüdische Gemeinde war durch die Maßnahmen der 40-er Jahre ebenfalls völlig eingeschüchtert und verarmt.

In der offiziellen türkischen Selbstdarstellung dominiert das Bild von der Türkei als rettendem Hafen europäischen Judentums.
Aufgrund der engen Beziehungen zu Deutschland hatte die Türkei eigentlich sehr weitgehende Möglichkeiten, ihre im Ausland lebenden Juden zu retten. Einzelne türkische Diplomaten haben davon zum Teil sehr engagiert Gebrauch gemacht. In Paris erreichten türkische Konsuln mehrfach die Freilassung bereits inhaftierter türkischer Juden. Auch die damaligen Konsuln in Mailand und in Wien schützten einzelne Juden. Auch wenn diese Akte nicht immer aus

Necdet Kent (1911-2002)
humanitären Motiven erfolgten, sondern einige Konsuln daran verdient haben mögen, zeigt es, welch großer Handlungsspielraum vorhanden war. Häufigreichte es, die türkische Staatsangehörigkeit jüdischer Personen zu bestätigen, um sie vor der Deportation zu bewahren. Der türkische Konsul auf Rhodos rettete das Leben von 46 Personen allein dadurch, dass er sie gegenüber den Deutschen als türkische Staatsbürger ausgab, obwohl etwa ein Drittel dieser Personen ihre Staatsangehörigkeit verloren hatten. Heldengeschichten, wie die hunderte Male veröffentlichte Story des damaligen Hilfskonsuls in Marseille, Necdet Kent, der von sich selbst behauptet, er sei in einen Deportationszug gestiegen und habe dadurch 80 türkische Juden gerettet, sind indes durch nichts belegt, sondern vermutlich erfunden.

Auch die Aufnahme deutsch-jüdischer Wissenschaftler an türkischen Universitäten wird gerne als humanitärer Akt erwähnt. Wie bewerten Sie diese Ereignisse?
In der Tat fand ab Herbst 1933 eine beachtliche Zahl deutsch-jüdischer Wissenschaftler und Künstler Anstellungen in der Türkei, wo sie eine herausragende Rolle beim Neuaufbau von Universitäten, Krankenhäusern oder Theatern spielten. Auch wenn die Aufnahme dieser hochkarätigen Personen nicht aus humanitären, sondern aus Nützlichkeitserwägungen erfolgte, gab die türkische Regierung diesen Menschen Arbeit, gestattete in den meisten Fällen den Nachzug von Familienangehörigen und bewahrte sie vor der Verfolgung des NS-Regimes. Dennoch hat es sich bei der Türkei nie um ein wichtiges Exilland für verfolgte Juden gehandelt. Zahlenmäßig tauchen die wenigen Flüchtlinge, denen die Türkei Einlass gewährte, in keiner einschlägigen Statistik auch nur auf.

Wie fielen die Reaktionen auf Ihre Forschung in der Türkei aus?

Von überlebenden türkischen Juden bzw. ihren Nachfahren habe ich sehr bewegende Nachrichten erhalten, die sagen: «Endlich schreibt jemand über uns». Was die «offizielle » Version von der Türkei als Judenretter angeht, habe ich bereits während meiner Recherchen widersprüchliche Erfahrungen gemacht. 2007 erschien in der Türkei das Buch «Der Botschafter», dessen Autor ein Großneffe des türkischen Botschafters in Frankreich in den Jahren bis 1943 ist und behauptet, sein Großonkel habe 20.000 türkische Juden aus Frankreich gerettet. Dabei handelt es sich um den von mir zitierten Botschafter, der selbst schreibt, er habe Anweisung gehabt, keine Juden zu repatriieren. Obwohl das Buch keinerlei wissenschaftlichen Ansprüchen standhält, stellten türkische Regierungsmitglieder den Autor Shimon Peres vor. Ziel war es, unter Mobilisierung dieses Mythos’ die Unterstützung jüdischer Politiker für die Leugnung des Armeniergenozids zu erreichen. Auch die offiziellen Repräsentanten der jüdischen Gemeinde in der Türkei lassen sich für diese Version einspannen. Dabei wissen die meisten, dass diese Darstellung nicht mit der Realität übereinstimmt. Fast alle haben oder hatten Verwandte im Ausland, die die ablehnende Politik der Türkei während der Jahre der Verfolgung selbst erlebt haben.
Das Gespräch führte Sonja Galler.

Schlagwörter-Wolke