Öcalan, Oslo ve Kürt sorununun çözümü


von PD Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu

21/09/2012 tarihin’de Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin’e içeriği iki sayfadan oluşan bir dilekçeyle başvurarak, halen ülkede tutuklu bulunan Kürd politikacı Sayın Abdullah Öcalan’la görüşmek için müsade istediğimi belirttim.

Kürt meselesinin, demokratik bir ortamda, kan akıtılmadan çözümü konusunda ve bu bağlamda PKK’ye eylemsizlik çağrısında bulunması için Sayın Abdullah Öcalan’ı ikna edebileceğimi düşünüyorum. Görüşme talebimin bir süretini aynı gün Sayın Başbakan Erdoğan’a ve Sayın Cumhurbaşkanı Doç. Dr. Abdullah Gül’e de gönderdim. Hükümetin ve Adalet Bakanlığı’nın bu konuda bir fırsat tanıyacağını ümit ediyorum. Zira insan haklarına saygılı devlet”, değeri, üstünlüğü, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla insan haklarına karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranan devlet demektir. Dolayısıyla müracatıma cevap bekliyorum, ğelişmelerden tabidirki siz okurlarımı haberdar edeceğim. Sayın Öcalan’la görüştükten sonra gerektiğinde Kandil’e de gidebilirim. Hükümet bu konuda yardımcı olursa akan kanın durdurulabileceğine inanıyorum. Bu bağlamda herkesi sağduyuyla hareket etmeye davet ediyorum.

Kürt meselesinin barışçıl çözümü, Türkiye’de toplumsal barışın ve demokratik siyasetin en önemli meselelerinden biridir. Dolayısıyla MİT ve PKK arasında Norveç’in başkenti Oslo’da gerçekleştirilen görüşmelere yeniden başlamasını ğerekir, çünkü Oslo ğörüşmeleri amacı itibarıyla meşru, hedefi itibarıyla hukukidir. Kürt sorununun çözümüne çok faydalı ve ülkenin içerisine düşmüş olduğu iç savaşı durdurmak için yapılan barış müzakerelerdir. Savaşlar ise, kaynakları, hammaddeleri ve pazarları ele ğeçirmek için, yapılan uluslar veya aynı ülkelerdeki iki teşkilatın (iç savaş) arasında, başka bir yolla elde edemediği şeyi kuvvet zoruyla almak, istediklerini kabul ettirmek ve başkasının isteklerine boyun eğmemek amacıyla girişilen kuvvet denemesidir. Fakat hiç bir savaşın kazananı olmamıştır.

Anadoluda barışın ğerçekleştirilebilmesi için benim düşüncem ve sözüm var diyen insanlarımızın, bilimadamlarının, siyasetçilerin, medya mensuplarının, STK temsilcilerinin, siyaset ve demagoji yapmadan, doğru zeminde sorunun barışcıl çözülmesi, akan kanın durdurulabilmesi için, konuşması ğerekir. Soruna kalıcı çözüm ancak diyaloğ yoluyla elde edilebileçek bir anlaşmayla sağlana bilir. Bu nedenle Oslo ğörüşmeleri önemlidir. Ğörüşmelerin protokolleri parlamentoda tarışılabilir. Oslo görüşmeleri hukuken, PKK’yi doğrudan siyasi muhatap kabul etmiştir. Şimdiden sonra bu realiteyi inkar etmek mümkün değildir. Yukarda da belirttiğim ğibi, Oslo ğörüşmeleri amacı itibarıyla meşru olduğu gibi, hedefi itibarıyla hukukidir ve PKK yi Kürt sorununun çözümünde hukuken taraf olarak kabul etmiştir.

Kürtlerin bütün hakları verilmelidir başlıklı makalemde de belirttiğim gibi, PKK hadisesi, bir Kürt isyanıdır, öyle algılanmalıdır, cumhuriyet tarihinin en uzun, en derin, en yaygın, en dayanıklı Kürt isyanıdır. Dolayısıyla Kürt sorununu sadece silahlı bir isyan hareketi olarak tanımlarsak, bu isyanı başlatan, yöneten ve Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getiren kişi Sayın Öcalan’dır. Bu realiteyi inkar etmek mümkün değildir.

O zaman ana dilde eğitim dâhil, Kürtlerin bütün kimlik haklarını tanıyın, demokratik özerkliği, eyalet meclislerini kurun, Öcalan ve dağdakiler ne olacak sorularına cevap getirmedikçe Kürt sorununu çözemezsiniz. Dolayısıyla herkesi kaplayan bir genel affın çıkarılması zaruridir, düşüncesindeyim. Yani PKK dağdan inecekse, Kürt sorunu çözülecekse, Kürtler ve Sayın Öcalan dikkate alınmalıdır, onların bakışı ve beklentilerine çözüm getirilmelidir. Böyle bir gelişme Türk ve Kürt kardeşliğine hizmet eder ve sürdürülebilir ve kalıcı bir istikrar yolunu açar.

Kürt sorununun çözümünü gönülden isteyenler bilmelidirler ki, sorunun çözümü için benim tezlerim yorum götürmez derecede açıktır. Bu sütunlarda yazılarımı okuyan herkes düşüncelerimi bilmektedir. Özet olarak görüşlerimi tekrarlamak ğerekirse,

Kürd meselesi gibi büyük olan sorunlarımızı çözmek ve toplumun geleceğini ülkede tanzim etmek, anayasada yapılmak istenen demokratik değişiklilkerle mümkündür. Anayasada yapılacak değişikliklerle başkanlıkla idare edilen on iki bölge belediye başkanlığından oluşan, idari yapıya geçilmesi ülkede zaruridir, kanaatindeyim.

Anayasanın toplumsal bir sözleşme olduğu düşünüldüğünde, bu sözleşmenin toplumsal uzlaşma ile düzenlenmesi gerektiği açıktır. Anayasa değişikliği sürecinde siyasi partilerin, sivil toplum örgütleri ve meslek birliklerinin katılımının sağlanması son derece önemlidir. Bilakis toplumun tüm kesimlerinin hazırlanmasına katıldığı bir anayasa toplumun ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Yapılacak olan böyle bir anayasada insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi ve Kürtlere idari-siyasi status anaysal hak olarak garanti altına alınmalıdır.

12 Eylül askeri darbesinin ürünü olan 1982 Anayasası’nı bütünüyle değiştirilerek eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik bir anayasanın yapılması. Ve yapılması şart olan bu yeni anayasada Kürt realitesi, Kürt kimliği ve dili hızla kabul edilerek Kürdistan coğrafyasında yaşayan Kürtlere idari-siyasi statü verilmelidir. Böyle bir statü ülkeyi bölmez, Türk ve Kürt kardeşliğine hizmet eder.

Devlet idaresinin modernleştirilmesiyle birlikte Başkanlık sistemine en kısa süre içerisinde geçiş yapılarak, büyük şehir belediye başkanlıkları birleştirilerek, Bölge belediye başkanlıklarının en kısa süre içerisinde yerel yönetimler yasasında yapılacak değişiklikler sonucu kurulması zaruridir.

Yönetimde istikrarın ve temsilde adaletin sağlanması için en kestirme ve en pratik yol bugün yüzde 10’luk olan seçim barajının acilen yüzde beşe çekilmesi zaruridir, düşüncesindeyim.

Dertlerden başını alamayan bizler, gündelik sorunları artan bir ivme ile çoğalan toplum olduk. Bence “insan haklarına saygılı devlet”, değeri, üstünlüğü, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla insan haklarına karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranan devlet demektir. İstediğimiz´de bunları savunan Kürt sorununu Kürdlere anayasada idari-siyasi statü tanıyarak çözen bir anayasa olmalıdır.

Vor 20 Jahren erschütterten die Mykonos-Morde Deutschland


Berlin, 17. September 1992.
In dem griechischen Restaurant „Mykonos“ treffen sich Dr. Sadegh Scharafkandi und seine Begleiter und Freunde nach dem Kongress „Sozialistische Internationale“ mit Exiliranern zum politischen Gedankenaustausch. Gegen 23 Uhr stürmen zwei von Iran beauftragte Maskierte das Restaurant und schießen auf die Männer. Scharafkandi und seine Begleiter, der Europavertreter der Demokratischen Partei Kurdistan/Iran (DPKI) Abdoli, der Deutschlandvertreter Ardalan sowie der kurdische Dolmetscher Nouri Dehkordi, werden mit insgesamt 28 Schüssen ermordet. Zwei weitere Personen, der Wirt und ein Gast, werden schwer verletzt.

Scharafkandi und Dehkordi waren zwei von 500 Namen auf einer aus dem Jahr 1980 stammenden Liste des Ayatollahs Khomenei, die den Tod von den „Feinden des Islam“ forderte. Anlass für den Deutschland-Aufenthalt des Chefs der DPKI, Scharafkandi, sowie der zwei weiteren Repräsentanten der Partei war eine Einladung der SPD zur Sozialistischen Nationale im September in Berlin. Die sozialdemokratische DPKI kämpft für ein autonomes Gebiet innerhalb des Iran, besonders für eine eigene Verwaltung, eigene Schulen und eine eigene Polizei. Die DPKI-Führer erhofften sich von der Berliner Tagung politische Unterstützung für ihr Autonomiebestreben.

Die Täter. Kazem Darabi galt als Drahtzieher des Anschlags auf die kurdisch-iranischen Oppositionellen. Seit Anfang der 80er Jahre lebte er in Deutschland und war Leiter der Hisbollah in Berlin. Vier libanesische Komplizen wurden ebenfalls verurteilt. Bei dem Verfahren gegen die Mykonos-Mörder wurden nicht nur Darabi, sondern auch die iranische Staatsführung als Auftraggeber angeklagt.

Der Prozess. Schon vor Prozessbeginn 1993 versuchte der Iran, Einfluss auf das Verfahren zu nehmen. Beispielsweise besuchte der damalige Geheimdienstminister Ali Fallahian auf Einladung des Staatsministers des Kanzleramtes, Bernd Schmidbauer, drei Wochen vor Beginn des Mykonos-Prozesses, Deutschland. Es stellte sich heraus, dass das Treffen ohne Vorwissen von Bundeskanzler Helmut Kohl stattfand. Nicht nur die Bundesanwaltschaft hatte keinen Zweifel daran, dass Fallahian die Mykonos-Morde in Auftrag gegeben hatte, auch das Bundesamt für Verfassungsschutz und das Bundeskriminalamt sahen in ihm einen Hauptverantwortlichen des iranischen Terrorapparates. Laut Anklage war das Attentat die „…konsequente Fortsetzung der vom iranischen Minister für Nachrichtendienste … beschriebenen …Verfolgungsstrategie gegen die iranische Opposition.“ Wie sich herausstellte, war der Besuch Fallahians in Deutschland ein Versuch, mit dem Staatsminister Schmidbauer über den Mykonos-Prozess zu verhandeln. Schmidbauer hatte dies erst wiederholt abgestritten. Des Weiteren wurden mehrere Zeugen und Verteidiger massiv unter Druck gesetzt und erpresst. Sie bekamen Drohungen gegen das Leben ihrer Familien und gegen ihr eigenes.

Die Bundesanwaltschaft ging davon aus, dass von iranischen Stellen Druck ausgeübt wurde. Doch die Bundesanwälte ließen sich nicht beirren, denn allein die Gefahr weiterer Straftaten der Mullahs gegen Deutsche reiche als Einstellungsgrund nicht aus. Sie beantragten nicht nur gegen Geheimdienstchef Fallahian einen Haftbefehl, sondern teilten der Bundesregierung noch kurzerhand mit, dass sie die Einleitung von Ermittlungsverfahren gegen Khomenei und Rafsandschani prüften. Bei beiden bestehe ein Anfangsverdacht, das Massaker im Mykonos Lokal angeordnet zu haben. Nach Udo Steinbach, damaliger Chef des Hamburger Orientinstituts, führte das iranische Regime seit der Machtübernahme Khomeneis einen Heiligen Krieg gegen die nach Autonomie strebenden iranischen Kurden und betrachtete diese als vogelfrei. Ein weiterer erschwerender Punkt bei den Ermittlungen und dem Gerichtsverfahren war die Informationsblockade der Bundesregierung gegenüber dem Parlament und der Öffentlichkeit sowie gegenüber dem Untersuchungsausschuss. Dies war ein Grund zur Annahme, dass die Bundesregierung mehr über die Verwicklung des Iran in den Mykonos-Prozess wusste und diese nicht preisgeben wollte.

Das Urteil. Viereinhalb Jahre nach dem Mord an den vier Exiliranern verurteilte das Berliner Kammergericht Kazem Darabi und den Libanesen Abbas Rhyael im April 1997 zu lebenslanger Haft. Die drei weiteren libanesischen Komplizen bekamen fünf bis elf Jahre Haft. Außerdem bezichtigten die Richter bei der Urteilsverkündung den Iran des Staatsterrorismus und das Teheraner Mullah-Regime der Anstiftung zu dem Attentat.

Nach dem Prozess. April 2004 wurde eine Gedenktafel für die Opfer der Mykonos-Morde am Anschlagsort in Berlin errichtet. Dies sorgte für Proteste im Iran. Der damalige Bürgermeister Teherans und spätere Präsident Mahmud Ahmadinedschad schrieb in einem Brief an Klaus Wowereit, dass er die Gedenktafel als Beleidigung für den Iran ansieht. Im Oktober 2007 entschied der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, dass Darabi nach 15 Jahren Haft freigelassen wird. Die Abschiebung Darabis in den Iran folgte im Dezember des gleichen Jahres.

20 Jahre nach dem Attentat erinnert sich heute kaum noch jemand an das schreckliche Ereignis in Berlin. Doch das Thema Iran mit der Verknüpfung zur schiitisch-islamistischen Hisbollah ist in Deutschland aktuell. Nicht zuletzt auf Grund der Angst vor einer Atombombe. Die jüdische Iranerin Roya Hakakian thematisiert in ihrem Politthriller „Assassins of the turquoise palace“ den Ablauf des Terroranschlags und den jahrelangen Prozess gegen die Drahtzieher und die „Islamische Republik Iran“.

Möchten auch Sie etwas gegen die Brutalität des Iran gegen Kurden und andere Minderheiten unternehmen? Dann helfen Sie!
Text: Deborah Zocher

Dr. Nebi Kesen için Taziye mesajıTanıdığım günden beri ilmi ve faziletiyle ekonomi camiasının mümtaz simaları arasında yer alan. Vergi Danışmanı olarak Hamburg’da uzun yıllar halkımıza hizmet eden.

Gönül dili ve hizmet heyecanı ile Kürt halkı için koşturan, ayrıca bir dönem (2005-2008) de doktora öğrencim olan, değerli yazar Dr. Nebi Kesen Beyefendi’nin, Hamburg’da 11. Eylül 2012 tarihinde akşam kalp krizi geçirmesi sonrası saat 22:00 sıralarında St. Georg Hastanesinde nekahet dönemini atlatamayarak Hakk’a yürüdüğünü üzüntüyle bugün öğrenmiş bulunmaktayım.

Kendilerine Yezdâ-yı Müteal’den rahmet niyaz eder; başta ailesi Bayan Irmgard Schaefer-Kesen olmak üzere, dostlarına, yakınlarına ve yüce Kürt milletine sabr-ı cemil niyaz ederim. Ez ji bona malbata wî, hevalên wî, miletê kurd ser saxî dixwazim. Allen Leidtragenden in seiner Familie spreche ich meine herzliche Teilnahme aus.

RUHUNA EL FATİHA

PD Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu
Berlin 14.09.2012

Neonazi-Trio NSU-Sprengstofflieferant war V-Mann der Berliner Polizei


Neonazi-Trio
NSU-Sprengstofflieferant war V-Mann der Berliner Polizei

Von Matthias Gebauer, Sven Roebel und Holger Stark


SPIEGEL TV
LKA-Berlin: Thomas S. wurde mehr als zehn Jahre lang als „Vertrauensperson“ geführt
Erneut geraten die Sicherheitsbehörden in der NSU-Affäre in Erklärungsnot: Nach SPIEGEL-Informationen war Thomas S., einer der 13 Beschuldigten im Verfahren, über zehn Jahre für das Berliner Landeskriminalamt als Informant tätig. Die brisanten Details hielt das LKA sehr lange zurück.

Hamburg/Berlin – Der Mann, der die Ermittlungspannen zum „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) zur Staatsaffäre machen könnte, lebt zurückgezogen in einer Mehrfamilienhauswohnung in einer verkehrsberuhigten Seitenstraße in Sachsen. Im Garten stehen Tannen, auf dem Sportplatz gegenüber spielen Kinder Fußball. Mit Journalisten will er nicht sprechen: Als der SPIEGEL ihn im August befragen wollte, rief er nur „ich sage nichts“, in die Gegensprechanlage.

Dabei hätte Thomas S. Brisantes zu berichten: Der 44-Jährige ist einer von derzeit 13 Beschuldigten, gegen die der Generalbundesanwalt im Zusammenhang mit dem NSU-Terror ermittelt. Von BKA-Ermittlern ließ sich S. inzwischen mehrfach vernehmen und gestand unter anderem, in den neunziger Jahren Sprengstoff an die Terrorzelle um Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe geliefert zu haben.
Ein zentrales Detail seiner bewegten Vergangenheit findet sich jedoch nicht in den Aussage-Protokollen: Nach SPIEGEL-Informationen wurde Thomas S. mehr als zehn Jahre lang als „Vertrauensperson“ (VP) des Berliner Landeskriminalamts (LKA) geführt: Von Ende 2000 bis Anfang 2011.

Fünf Treffen mit V-Mann-Führern

Der Kontakt des LKA zur Quelle S. war offenbar intensiv. Doch erst in diesem Jahr, genauer gesagt im März 2012, informierten die Berliner den Generalbundesanwalt: Zwischen 2001 und 2005 habe S. bei insgesamt fünf Treffen mit seinen V-Mann-Führern Hinweise auf die NSU-Mitglieder geliefert.

Auch wenn die Ermittler mittlerweile recherchiert haben, dass die meisten Tipps von S. nur auf Hörensagen basierten, stellt sich die Frage, ob und warum die Berliner Behörden nicht schon viel früher die Landesbehörden in Thüringen oder auch den Bundesverfassungsschutz informierten. Schließlich wurde das Trio seit 1998 steckbrieflich gesucht.

Von den jahrelangen Verbindungen eines engen Vertrauten des Terror-Trios zu den Behörden erfuhr der Untersuchungsausschuss des Bundestags erst am Donnerstagmorgen – allerdings nicht etwa vom Land Berlin, sondern von der Bundesanwaltschaft, die den Ausschussbeauftragten im Juli abstrakt über die Causa S. in Kenntnis gesetzt hatte.

Einigen im Ausschuss platzt langsam der Kragen nach der schier endlosen Reihe von nicht bereitgestellten Akten. „Es ist unbegreiflich, dass Berlins Innensenator uns nicht über die V-Mann-Tätigkeit von Thomas S. informiert hat“, sagt Eva Högl von der SPD, „das ist ein Skandal, den Herr Henkel nun erklären muss“.

Ein eilig zusammengestelltes Geheim-Fax von Innensenator Frank Henkel beruhigte da wenig. Bis auf die zehnjährige Kooperation mit S. konnte Henkels Apparat auf die Schnelle auch noch nicht viele Details zu dem Fall nennen – zum Beispiel, was S. tatsächlich lieferte und an wen Berlin die Infos damals weitergab.

„Techtelmechtel“ mit Beate Zschäpe

Ein mutmaßlicher Terrorhelfer in Staatsdiensten – die Nachricht markiert den vorläufigen Tiefpunkt in einer Affäre, die das Vertrauen in den deutschen Sicherheitsapparat in der Öffentlichkeit inzwischen gegen null sinken lässt. Immer neue Enthüllungen um verschwundene, zurückgehaltene oder eilig vernichtete Akten zum Umfeld der Neonazi-Zelle kosteten bereits den Präsidenten des Bundesamts für Verfassungsschutz, Heinz Fromm, sowie seine Länderkollegen aus Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt das Amt.

Der heute Beschuldigte und Ex-Informant Thomas S. war einst eine Größe in der sächsischen Neonazi-Szene. Er gehörte den sogenannten „88ern“ an, einem gewaltbereiten Skinhead-Trupp, der in den neunziger Jahren Chemnitz terrorisierte. S. stieg in die Spitze der sächsischen Sektion des militanten Neonazi-Netzes „Blood & Honour“ (B&H) auf. Er war außerdem verstrickt in Produktion und Vertrieb von Neonazi-Rock und frequentierte illegale Skin-Konzerte.

Bei einem Auftritt der Band „Oithanasie“, so erinnerte er sich in einer Vernehmung im Januar, habe er wohl auch Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe kennengelernt, bevor er wegen Körperverletzung in Haft kam. Nach seiner Entlassung sei er von Ende 1996 bis April 1997 mit Beate Zschäpe liiert gewesen, in seinen Vernehmungen sprach er von einem „Techtelmechtel“.

Erstaunlich zugänglich

Etwa in dieser Zeit, so räumte Thomas S. im Januar 2012 gegenüber dem BKA ein, habe er Mundlos auf dessen Wunsch rund ein Kilo TNT-Sprengstoff beschafft. Das „Päckchen in der Größe eines kleinen Schuhkartons“ will er dem Rechtsterroristen in einem Keller übergeben haben. Wenig später flog in einer Garage in Jena die Bombenwerkstatt von Mundlos, Zschäpe und Böhnhardt auf; nach dem Fund der 1392 Gramm TNT flüchtete das Trio und ging in den Untergrund.

Dort, in Chemnitz, half Thomas S. nach eigenen Angaben den Kameraden bei der Suche nach einem Versteck. Er habe herumtelefoniert und das Trio zunächst für ein paar Wochen in der Wohnung des B&H-Sympathisanten Thomas R. untergebracht.

Danach, so S., habe er gehört, dass die drei bei Max-Florian B. wohnten, aber keinen Kontakt mehr zu ihm wünschten. Da er ein Verhältnis mit Zschäpe gehabt habe, würde die Polizei bei ihm als erstes suchen. Seit 1998, so S. in seinen Vernehmungen, habe er das Trio nicht mehr gesehen.

Dem Berliner LKA fiel Thomas S. erstmals auf, als er für die Neonazi-Band „Landser“ CDs vertrieb und dabei half, die Hass-Musik konspirativ herzustellen. Als die Polizisten ihn ansprachen, war S. erstaunlich zugänglich – und willigte schließlich ein, den Beamten Informationen aus der rechten Szene zu liefern.

„Vertrauensperson“ heißen solche Leute bei der Polizei. Es ist allerdings oft nicht ganz klar, wer wem dabei vertraut. Jedenfalls versprach die Behörde, S.‘ Identität zu schützen. Auf dieser Zusage soll S. noch im Frühjahr 2012, bei seinen Vernehmungen beharrt haben.

Abgeschaltet im Jahr 2011

Die Berliner verpflichteten S. im November 2000 formal als VP. Zu diesem Zeitpunkt hatten die drei Rechtsterroristen zwar ihre ersten Verstecke verlassen, hielten sich offenbar aber immer noch in Chemnitz auf. Laut Akten berichtete S. das erste Mal 2001 über das Trio. Was genau, ist bislang noch unbekannt. Seine Rolle bei der Sprengstoffbeschaffung und der Organisation konspirativer Wohnungen verschwieg er dem LKA jedoch offenbar.

2002 schließlich gab er den Berliner Polizisten immerhin den Hinweis, wer Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe suche, müsse sich auf den „Landser“-Produzenten Jan W. konzentrieren. Der war bereits von einem V-Mann des brandenburgischen Verfassungsschutzes als möglicher Waffenlieferant des Trios genannt worden. Mit den Informationen aus Berlin hätte sich der Verdacht verdichtet, die Zielfahnder hätten W. noch intensiver als ohnehin schon überwachen können. Bis heute ist unklar, was mit den Angaben, die S. in Berlin machte, geschah.

So ging es weiter. Offenbar drei weitere Male lieferte Thomas S. den Berliner LKA-Beamten Informationen über die untergetauchten Neonazis, zuletzt 2005. Für die Beamten blieb er auch danach noch eine ergiebige Quelle: Er wurde laut den Akten erst im Januar 2011 abgeschaltet – ein dreiviertel Jahr vor dem Auffliegen des „Nationalsozialistischen Untergrunds“. Es sollte aber bis zum 20. März 2012 dauern, bis die Berliner ihre Erkenntnisse aus den Jahren 2001 bis 2005 mit dem Generalbundesanwalt in Karlsruhe teilten.

Berlins CDU-Innensenator Frank Henkel, seit Dezember 2011 im Amt, muss nun erklären, wieso er und seine Polizei die brisanten Informationen nicht meldeten. Denn der Untersuchungsausschuss des Bundestages kennt den Vorgang nur mittelbar, über die Karlsruher Bundesanwaltschaft. Der hatte dem Berliner LKA ein Behördengutachten geschickt, in dem abstrakt über S.s Angaben berichtet wird.
Henkel wird auch aufklären müssen, an wen die Erkenntnisse damals gegangen sind. In Thüringen, so viel hat der dortige Ausschuss bisher herausgefunden, findet sich in den Akten der Zielfahnder, die dem Terror-Trio auf den Fersen waren, jedenfalls nichts.

Dass Thomas S., der wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung beschuldigt wird, verurteilt wird, gilt als unwahrscheinlich. Die Vorwürfe sind wohl verjährt.

Enttäuschte Hoffnung – verweigerte Rettung


Corry Guttstadt über die wechselhafte Geschichte der Juden in der Türkei

Mit ihrem Buch «Die Türkei, die Juden und der Holocaust » (Verlag Assoziation A 2008. 520 Seiten, 26 Euro) hat die Hamburger Turkologin Corry Guttstadt die erste umfassende Studie zur Haltung der türkischen Regierung gegenüber ihren jüdischen Bürgern während des Holocaust vorgelegt. Sie hat damit ein Thema aufgegriffen, das bislang von der internationalen Holocaust-Forschung stiefmütterlich behandelt wurde.


Türkisch-jüdische Migration nach Europa: Die Teppichreparaturwerkstatt der
Familie Esther und Nessim Sephiha in Brüssel. Foto: dpa

Frau Guttstadt, rund 20.000 Juden leben heute in der Türkei, was gerne auf die tolerante Haltung gegenüber der jüdischen Minderheit zurückgeführt wird. Den Auftakt dieser Erfolgsgeschichte macht in vielen Darstellungen die Aufnahme verfolgter sephardischer Juden im Osmanischen Reich, in dessen Fußstapfen später die Türkei trat…

Zunächst: Auch im Iran leben heute etwas mehr als 20.000 Juden. Eine Zahl allein taugt nur bedingt als Indikator einer gesicherten, antisemitismusfreien Situation. Für die Türkei muss unterstrichen werden, dass dort heute nur noch 20.000 Juden leben – im Vergleich zu den geschätzten 120.000 bis 150.000, die nach Ende des Ersten Weltkriegs in diesem Gebiet lebten. Sowohl vor als auch nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem nach der Gründung Israels 1948, verließ die überwiegende Mehrheit der Juden die Türkei. Dies war in den Jahrhunderten zuvor anders. Das Osmanische Reich war über Jahrhunderte ein Immigrationsziel für Juden, die etwa vor der Reconquista in Spanien als auch vor Pogromen in Osteuropa auf osmanisches Gebiet flohen. Eine Verklärung als «multikulturelles Paradies» ist allerdings absurd und ahistorisch. Juden unterlagen als Nichtmuslime zahlreichen Beschränkungen. Sie mussten, wie auch Christen, eine Kopfsteuer zahlen und sich den Muslimen gegenüber demütig zeigen. Zum anderen gab es in der Situation der Juden in der 600-jährigen osmanischen Geschichte zahlreiche Schwankungen. Die Zeit der Judenverfolgung auf der Iberischen Halbinsel fiel in die Expansionsphase des Reiches, dessen Herrscher ein Interesse daran hatten, die urbane Bevölkerung zu vergrößern, und die Sepharden auch deshalb gern aufnahmen, weil sie wichtige berufliche Kenntnisse mitbrachten. Juden, die bereits vor der osmanischen Eroberung in Anatolien und auf dem Balkan gesiedelt hatten, wurden hingegen – ebenfalls aus bevölkerungspolitischem Interesse – zwangsumgesiedelt und unterlagen erheblichen Beschränkungen.

Wie erging es den Juden zur Zeit der türkischen Staatsgründung?

Die Gründung der Republik Türkei 1923 bildete den Schlusspunkt unter den langen Zerfallsprozess des Osmanischen Reiches, das in einer ganzen Reihe von Kriegen gegen die christlich-europäischen Großmächte den Großteil seines Territoriums verloren hatte. Die Situation der Juden zu dieser Zeit war widersprüchlich, denn im Gegensatz zu den christlichen Balkanvölkern verfolgten sie keine separatistischen Ziele. Sie wurden schon von den osmanischen Herrschern gegenüber europäischen Protesten bezüglich der Armeniermassaker gern als «Vorzeigeminderheit» benutzt. Juden ihrerseits waren zur gleichen Zeit häufig antisemitischen Angriffen der christlichen Minderheiten ausgesetzt und daher auf den Schutz des Staates angewiesen. So betrachteten die Juden sich zunächst mehrheitlich als Verbündete der kemalistischen Bewegung und hatten überwiegend positive Erwartungen an die neue Republik. Diese Hoffnungen wurden schnell enttäuscht, da sich der rigide Nationalismus der jungen Republik, trotz Anpassungsversuchen und Treubekundungen von jüdischer Seite, schnell auch gegen Juden richtete. Maßgeblich für die Politik der frühen Republik war das Projekt der «Türkisierung» von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. So betrachtete die kemalistische Führung die Rechte, die den nichtmuslimischen Minderheiten im Vertrag von Lausanne zugesichert worden waren, als Fortsetzung der Einmischung der imperialistischen Großmächte. Sie setzte nichtmuslimische Religionsgemeinschaften unter Druck, «freiwillig» auf diese Rechte zu verzichten. Auch Juden wurden sukzessive aus zahlreichen Berufen und Wirtschaftszweigen verdrängt. Dies alles veranlasste viele Juden zur Emigration, vor allem nach Frankreich, aber auch in die USA, nach Italien oder Deutschland. Die sephardischtürkische Gemeinde Berlin zählte in jenen Jahren etwa 500 Mitglieder. Verglichen mit heutigen Immigrationszahlen ist das marginal, aber damals bildeten Juden die Mehrheit der Immigranten aus der Türkei.

Wie verhielt sich der türkische Staat, dem es bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges gelang, seine «Neutralität» zu bewahren, ab Kriegsbeginn gegenüber Juden im eigenen Land?

Ich denke, wir müssen hier zwischen Antisemitismus und dem minderheitenfeindlichen Nationalismus, der sich neben anderen Gruppen auch gegen Juden richtete, unterscheiden: Zum einen gelangten während der 30-er Jahre antisemitische Schriften wie die «Protokolle der Weisen von Zion» in die Türkei und wurden übersetzt. Cevat Rıfat Atilhan, den man als Ziehvater des islamistischen Antisemitismus in der Türkei bezeichnen kann, gab nach einem Besuch in Deutschland in Istanbul die antisemitische Zeitung «Millî İnkîlâp» (Nationale Revolution) heraus, die Hetzkarikaturen aus dem «Stürmer» direkt übernahm. Diese Zeitschrift und andere Schriften wurden zwar für eine

Cevat Rifat Atilhan (1892-1967)
gewisse Zeit verboten, dennoch markiert dies den Einzug des modernen Antisemitismus in die Türkei. Die «Protokolle » wie auch «Mein Kampf» erlebten bis heute zahlreiche Neuauflagen. Zu den nationalistischen Maßnahmen, die neben Juden auch Kurden, Armenier und Griechen trafen, gehörten Zwangsumsiedlungen, die so genannte Vermögenssteuer, verbunden mit der Beschlagnahme des Besitzes derjenigen, die nicht in der Lage waren, die willkürlichen und häufig astronomischen Summen aufzubringen, sowie die Verschleppung zur Zwangsarbeit in ostanatolische Lager. Auch wenn sich diese Maßnahmen in keiner Weise mit der nationalsozialistischen Judenverfolgung vergleichen lassen, erschütterten sie das Vertrauen der Juden in die Republik so grundlegend, dass 1947/48 die Mehrheit der verbliebenen Juden die Türkei verließ.

Und wie erging es den in Europa verstreut lebenden jüdischen Bürgern türkischer Herkunft?
Zu Kriegsbeginn lebten etwa 25.000 bis 30.000 Juden türkischer Herkunft in Europa, die meisten von ihnen in Frankreich. Nur etwa 10.000 von ihnen hatten noch die türkische Staatsbürgerschaft, die während des Holocausts dann lebensentscheidend wurde. So gab es viele Menschen, die zwar als «osmanische Staatsbürger» nach Europa gekommen waren, deren Geburtsorte aber in der Folgezeit an andere Staaten gefallen waren. Auch gab es in Frankreich die Möglichkeit, relativ unkompliziert die französische Staatsangehörigkeit zu erwerben. Die kemalistische Republik begann bereits ab Beginn der 30-er Jahre, die Staatsangehörigkeit von im Ausland lebenden Bürgern zu überprüfen und vor allem Nichtmuslimen zu entziehen. Diese Ausbürgerungspolitik, die sich anfänglich als normale Konsequenz der staatspolitischen Neuordnung bezeichnen ließe, richtete sich während des Holocausts dann ganz überwiegend gegen Juden. Im Oktober 1942 stellte Deutschland der türkischen Regierung ein Ultimatum zur Repatriierung ihrer jüdischen Staatsbürger aus den deutsch besetzten Staaten. Doch die Regierung in Ankara war vor allem darum besorgt, eine massenweise Rückkehr türkischer Juden zu verhindern und bediente sich der Massenausbürgerung. Als besonders fatal erwies sich, dass nach türkischem Recht Personen, die entweder von sich aus die Staatsangehörigkeit gewechselt hatten oder ausgebürgert worden waren, nie wieder türkischen Boden betreten durften, auch nicht als Tourist oder Flüchtling. Außerdem hatte die Türkei 1938 einen geheimen Erlass verabschiedet, der «ausländischen Juden, die in ihren Heimatländern Restriktionen unterworfen sind», «unabhängig davon, welcher Religion sie aktuell angehören», die Einreise in die Türkei untersagte. Damit übernahm die Türkei die Kriterien der antijüdischen deutschen Gesetzgebung und der mit Deutschland verbündeten Staaten.

Was wusste die türkische Regierung zum damaligen Zeitpunkt über die Ereignisse im deutschen Machtbereich und über das Schicksal der dort lebenden türkischstämmigen Juden?

Die Deutschen haben den türkischen Behörden natürlich nicht gesagt, dass die nicht repatriierten Juden deportiert und ermordet würden, sondern haben dies als «Unterwerfung unter die allgemeinen Judenmaßnahmen » verklausuliert. Allerdings war die Türkei ein Ort, an dem es konkrete Informationen über die Massenvernichtung gab, denn zahlreiche jüdische Hilfsorganisationen hatten Vertreter in Istanbul. Journalisten berichteten von dort aus über die systematische Ermordung von Juden. Juden, die aus KZs oder Ghettos entkommen waren und nach Istanbul gelangten, wurden von Hilfskomitees befragt und versorgt. Ihre Berichte wurden aus Istanbul an andere Stellen überall auf der Welt weitergeleitet. Sowohl die Journalisten als auch die jüdischen Aktivisten wurden mit Sicherheit vom türkischen Geheimdienst überwacht. Im März 1943 berichtete die türkische Regierungszeitung «Ayın Tarihi » über den Massenmord der Deutschen an den Juden. Mehrere der in Europa lebenden türkischen Juden wandten sich mit Hilferufen an die türkische Regierung.

Wie gelang dennoch die Repatriierung von 850 bis 900 türkischen Juden?

Im März 1943, folgend auf das deutsche Ultimatum und nachdem die deutschen Stellen in Paris der dortigen türkischen Vertretung mehr als 3.000 Namen türkischer Juden vorgelegt hatten, organisierte der türkische Konsul in Paris eine Rückreise von 114 türkischen Juden nach Istanbul. Soweit der damalige türkische Botschafter in Frankreich, Behiç Erkin, in seinen Memoiren schreibt, handelte der Konsul offenbar aus eigener Initiative. Erkin erwähnt, er habe Anfang 1943, aus Ankara Weisung erhalten, Juden «nicht waggonweise» in die Türkei zurückzuschicken. Nachdem die deutschen Stellen das Ultimatum mehrfach verlängert hatten, entschied die türkische Regierung im September 1943 eine gewisse Anzahl türkischer Juden zu repatriieren, was sehr lange Zeit in Anspruch nahm. Ab Winter 1943/44 bedrängten jüdische Persönlichkeiten, wie Weizmann und Einstein, und Organisationen wie der JOINT oder die Jewish Agency sowie ausländische Diplomaten türkische Stellen, endlich die zumindest vorläufige Rückreise türkischer Juden zuzulassen. Schließlich wurden im Frühjahr 1944 rund 400 Juden aus Frankreich repatriiert. Im Sommer 1944 erreichten nach unterschiedlichen Angaben 100 bis 200 türkische Juden aus Griechenland die Türkei, wobei die türkischen Konsuln in Athen sowie auf Rhodos eine sehr positive Rolle spielten. Beides geschah allerdings zu einem Zeitpunkt, als die Niederlage Deutschlands besiegelt war und die Türkei unter permanentem Druck endlich auch die Durchreise von jüdischen Flüchtlingen erleichterte. Dass es den türkischen Stellen selbst gegen Ende des Krieges noch vor allem darum ging, eine Einreise von Juden zu verhindern, zeigte sich, als im April 1945 128 türkische Juden im Rahmen eines deutsch-türkischen Zivilistenaustausches per Schiff nach Istanbul gelangten. Die türkischen Stellen verweigerten der Mehrheit der aus Bergen-Belsen und Ravensbrück befreiten Häftlinge die Einreise. Erst nach tagelangen Verhandlungen erreichten die Jewish Agency und amerikanische Stellen, dass diese Personen unter der Bedingung von Bord gelassen wurden, dass sie auf Kosten jüdischer Hilfsorganisationen in Pensionen interniert wurden.

Rund 3.000 Juden türkischer Abstammung wurden während der Schoa in deutsche Konzentrationslager deportiert. Inwiefern ist die Türkei für ihr Schicksal verantwortlich zu nennen?

Verantwortlich für die Entrechtung, Verfolgung und Ermordung dieser Menschen sind die Deutschen. Vor dem Hintergrund der aktuellen Versuche in Deutschland, die Geschichte erneut umzuschreiben und dem deutschen «Opfer»-Diskurs, verwahre ich mich gegen jede Relativierung der deutschen Schuld. Die Türkei hätte weit mehr Juden repatriieren können und ihre Grenzen für Flüchtlinge öffnen können. Trotz der Angebote von Hilfsorganisationen, die entstehenden Kosten zu übernehmen, lehnte die türkische Regierung meist ab. Allerdings war die Türkei bei weitem nicht das einzige Land, das sich passiv verhielt. Auch über innertürkische Diskussionen und Kritik an der offiziellen Politik gegenüber den Juden können wir nur spekulieren, solange die türkischen Archive verschlossen sind. Man muss sich vergegenwärtigen, dass das damalige türkische Regime diktatorisch war, es gab ein Einparteiensystem, die Presse war gleichgeschaltet und unterlag strenger Zensur. Die jüdische Gemeinde war durch die Maßnahmen der 40-er Jahre ebenfalls völlig eingeschüchtert und verarmt.

In der offiziellen türkischen Selbstdarstellung dominiert das Bild von der Türkei als rettendem Hafen europäischen Judentums.
Aufgrund der engen Beziehungen zu Deutschland hatte die Türkei eigentlich sehr weitgehende Möglichkeiten, ihre im Ausland lebenden Juden zu retten. Einzelne türkische Diplomaten haben davon zum Teil sehr engagiert Gebrauch gemacht. In Paris erreichten türkische Konsuln mehrfach die Freilassung bereits inhaftierter türkischer Juden. Auch die damaligen Konsuln in Mailand und in Wien schützten einzelne Juden. Auch wenn diese Akte nicht immer aus

Necdet Kent (1911-2002)
humanitären Motiven erfolgten, sondern einige Konsuln daran verdient haben mögen, zeigt es, welch großer Handlungsspielraum vorhanden war. Häufigreichte es, die türkische Staatsangehörigkeit jüdischer Personen zu bestätigen, um sie vor der Deportation zu bewahren. Der türkische Konsul auf Rhodos rettete das Leben von 46 Personen allein dadurch, dass er sie gegenüber den Deutschen als türkische Staatsbürger ausgab, obwohl etwa ein Drittel dieser Personen ihre Staatsangehörigkeit verloren hatten. Heldengeschichten, wie die hunderte Male veröffentlichte Story des damaligen Hilfskonsuls in Marseille, Necdet Kent, der von sich selbst behauptet, er sei in einen Deportationszug gestiegen und habe dadurch 80 türkische Juden gerettet, sind indes durch nichts belegt, sondern vermutlich erfunden.

Auch die Aufnahme deutsch-jüdischer Wissenschaftler an türkischen Universitäten wird gerne als humanitärer Akt erwähnt. Wie bewerten Sie diese Ereignisse?
In der Tat fand ab Herbst 1933 eine beachtliche Zahl deutsch-jüdischer Wissenschaftler und Künstler Anstellungen in der Türkei, wo sie eine herausragende Rolle beim Neuaufbau von Universitäten, Krankenhäusern oder Theatern spielten. Auch wenn die Aufnahme dieser hochkarätigen Personen nicht aus humanitären, sondern aus Nützlichkeitserwägungen erfolgte, gab die türkische Regierung diesen Menschen Arbeit, gestattete in den meisten Fällen den Nachzug von Familienangehörigen und bewahrte sie vor der Verfolgung des NS-Regimes. Dennoch hat es sich bei der Türkei nie um ein wichtiges Exilland für verfolgte Juden gehandelt. Zahlenmäßig tauchen die wenigen Flüchtlinge, denen die Türkei Einlass gewährte, in keiner einschlägigen Statistik auch nur auf.

Wie fielen die Reaktionen auf Ihre Forschung in der Türkei aus?

Von überlebenden türkischen Juden bzw. ihren Nachfahren habe ich sehr bewegende Nachrichten erhalten, die sagen: «Endlich schreibt jemand über uns». Was die «offizielle » Version von der Türkei als Judenretter angeht, habe ich bereits während meiner Recherchen widersprüchliche Erfahrungen gemacht. 2007 erschien in der Türkei das Buch «Der Botschafter», dessen Autor ein Großneffe des türkischen Botschafters in Frankreich in den Jahren bis 1943 ist und behauptet, sein Großonkel habe 20.000 türkische Juden aus Frankreich gerettet. Dabei handelt es sich um den von mir zitierten Botschafter, der selbst schreibt, er habe Anweisung gehabt, keine Juden zu repatriieren. Obwohl das Buch keinerlei wissenschaftlichen Ansprüchen standhält, stellten türkische Regierungsmitglieder den Autor Shimon Peres vor. Ziel war es, unter Mobilisierung dieses Mythos’ die Unterstützung jüdischer Politiker für die Leugnung des Armeniergenozids zu erreichen. Auch die offiziellen Repräsentanten der jüdischen Gemeinde in der Türkei lassen sich für diese Version einspannen. Dabei wissen die meisten, dass diese Darstellung nicht mit der Realität übereinstimmt. Fast alle haben oder hatten Verwandte im Ausland, die die ablehnende Politik der Türkei während der Jahre der Verfolgung selbst erlebt haben.
Das Gespräch führte Sonja Galler.

Tiefer Staat in Deutschland


von PD Dr. Dr. Ümit Yazıcıoğlu
„Wer die Wahrheit nicht weiß, ist ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher.“Berthold Brecht.

„Es existiert inzwischen im Internet ein Alltags-Antisemitismus der brutalsten und gewaltsamsten Sorte. Nazi-Parteien werden in Landtage demokratisch legitimiert gewählt. Die Anzahl der Gewaltakte gegen Juden und Ausländer ist besorgniserregend, von der verbalen Gewalt ganz zu schweigen.
Und: Es sind nicht nur die erkennbaren Nazis, die mir Sorgen machen, sondern vor allen Dingen die verdeckten und versteckten im Nadelstreifenanzug beim Cocktail-Empfang. „In der Bundesrepublik Deutschland hat sich ein Tiefer Staat eingenistet, der denkt, er könne alles kontrollieren und alles zerstören, was sich ihm widersetzt. Richter, Banker,Professören, “Politiker”, Konzernbosse, Manager, Prominente, “Medien”“, „sie sind zu einer Melange des Abfalls geronnen, des Abfalls einer Generation, des Abfalls einer Gesellschaft, des Abfalls einer Kultur, welcher nichts taugt, nichts kreiert, nichts erschafft, nichts erarbeitet“, „sondern von der Substanz dessen [lebt], was ihn trägt.“

Wie in anderen Ländern gibt es auch in Deutschland einen „tiefen Staat“, dem alles zuzutrauen ist. Reinhard Müller von der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (FAZ) meint dazu, dass dieser besagte Staat durch „seine Diener“ handle, die „gelegentlich auch unfähig, eitel, überfordert, korrupt, gefällig und brutal“ seien können. Dazu ergänzt Heribert Prantl von der „Süddeutschen Zeitung“ (SZ): „[…] seitdem klar geworden ist, dass also die Verfassungsschutzberichte seit 15 Jahren falsch sind; seitdem die Innenpolitiker bekennen müssen, dass die Folgerungen, die sie auf dieser Basis gemacht haben, nicht tragfähig waren, seitdem jeden Tag neue Fehlleistungen des Verfassungsschutzes bekannt werden und immer neue Details über die Distanzlosigkeit, die zwischen einzelnen Verfassungsschützern und Rechtsextremisten herrscht – seitdem mag man sich verzweifelt fragen, ob womöglich nicht nur die NPD, sondern auch der Verfassungsschutz verboten werden sollte. […] Die Ermittlungen können eine Staatskrise zur Folge haben – zumal dann, wenn sich ergibt, dass es gegen Rechtsextremisten eine heimliche Linie der Schonung und Nachsicht gegeben haben sollte. Immer mehr Menschen fragen sich, wer denn die Verfassung vor dem Verfassungsschutz schützt, der mit Akribie und Eifer kritische Demokraten observiert, aber gewalttätige Neonazis in Ruhe lässt oder als V-Leute beschäftigt.“

Der Begriff „Tiefer Staat“ wird in Deutschland in der Bedeutung von „Staat im Staate“ verwendet. Er deutet auf die Verflechtung von Sicherheitskräften, Politik, Justiz, Verwaltung und organisiertem Verbrechen (insbesondere Killerkommandos) hin. Grundlage der Herausbildung eines „Tiefen Staates“ sollen inoffizielle Strukturen zur Bekämpfung staatsfeindlicher Umtriebe in der BRD durch sog. Geheimdienste (MAD, BND und Verfassungsschutz) sein. Dabei werden diesen offiziellen staatlichen Strukturen Verflechtungen zu politischen (Rechts-)Extremisten und der Organisierten Kriminalität zugeschrieben. Strukturen des „Tiefen Staates“ werden in Deutschland eine Reihe von Mordanschlägen angelastet, so in jüngster Zeit die Ermordung von Migranten durch den Nationalsozialistischen Untergrund (NSU). Bekanntlich neun Kleinunternehmer türkischer, kurdischer und griechischer Herkunft wurden zwischen 2000 und 2006 von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, die sich 2011 das Leben nahmen, mutmaßlich mithilfe der in Haft befindlichen Beate Zschäpe getötet.

NSU-Sprengstofflieferant war V-Mann der Berliner Polizei. Nach SPIEGEL-Informationen war Thomas S., einer der 13 Beschuldigten im Verfahren, über zehn Jahre für das Berliner Landeskriminalamt als Informant tätig. Die brisanten Details hielt das LKA sehr lange zurück.* Auch „der Neonazi Tino Brandt, der heute 36jährige baute mit Geld des Thüringer Verfassungsschutzes den Thüringer Heimatschutz auf und legte damit die Keimzelle für das vor drei Monaten aufgedeckte Mördertrio Bönhardt/ Mundlos/ Zschäpe. Was dabei vergessen wird: Brandt startete seine steile Karriere in Bayern, genauer gesagt in Regensburg. Und bereits hier wurde er vom bayerischen Verfassungsschutz überwacht. Die Behörde weiß allerdings nicht mehr, was sie dabei herausgefunden hat: Entsprechende Akten wurden vernichtet.“*
„Die Abgeordneten werden von deutschen Sicherheitsbehörden weiterhin hinters Licht geführt. Der Verfassungsschutz des Bundes hat Akten vernichtet, auch das sächsische Landesamt für Verfassungsschutz hat Akten über Rechtsextremismus vernichtet. Aktenvernichtung, die zeitnah auf Anfragen oder das Auffliegen der Terror-Zelle erfolgt, lässt nur den Schluss zu, dass gezielt vertuscht werden soll, was so dringend der Aufklärung bedarf. Angesichts immer neuer Alleingänge, Vertuschungen und Verhöhnungen des Deutschen Bundestages gerät fast schon in Vergessenheit, dass der Thüringer Verfassungsschutz mit V-Mann-Geldern maßgeblich den Aufbau des Thüringer Heimatschutzes finanziert hat, der brutale Überfälle auf Andersdenkende steuerte und in dem Mundlos, Zschäpe und Böhnhardt zu Terroristen heran wuchsen. Die Ungeheuerlichkeit dieser Kollaboration hatte bislang weder für die Behörde noch für deren befremdlich selbstherrlichen Ex-Chef Konsequenzen.“

‘‘Verfassungsschützer könnten in NSU-Mord verwickelt sein. Denn gegen einen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes hatte es 2006 Ermittlungen wegen Mordverdachts gegeben. Die Aufklärungsarbeit der Polizei scheiterte damals am Geheimdienst. Denn die Geheimdienste (MAD, BND und Verfassungsschutz) sind eine Teil der „Tiefer Staat“ in Deutschland. Beamte des Polizeipräsidiums Nordhessen ermittelten 2006 wegen Mordverdachts gegen den Verfassungsschutzbeamten Andreas T. Dieser habe sich zur Tatzeit in dem Internetcafé aufgehalten. Bei Durchsuchungen der Wohnungen von T. hätten Polizisten zudem neben zwei Pistolen, einem Revolver und Schrotpatronen auch eine abgetippte Version von Hitlers „Mein Kampf“ gefunden. Die Aufklärungsarbeit der Polizei sei letztlich daran gescheitert, dass das hessische Landesamt für Verfassungsschutz sich geweigert habe, Informationen über Andreas T. oder seine Quellen zur Verfügung zu stellen. Andreas T. arbeitete als V-Mann-Führer im rechtsradikalen Milieu. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen gegen ihn Anfang 2007 ein‘‘ , weil die Republik [Deutschland] keine Demokratie im freiheitlichen Sinne und kein Rechtsstaat mehr ist.

Bekanntermaßen frustrierend verläuft auch die Befragung von Zeuge Andreas T. Seine Rolle bei dem Mord an dem türkischen Internetcafébesitzer Halit Yozgat am 6. April 2006 in Kassel lässt viele Fragen offen, die auch heute nicht geklärt werden können. Fest steht: T. war zum Tatzeitpunkt oder Sekunden danach am Tatort, will aber nichts gesehen oder gehört haben. T. war zudem Beamter beim hessischen Verfassungsschutz, zuständig auch für einen V-Mann aus der rechtsextremen Szene. T. selbst hat in seiner Jugend mit braunem Gedankengut sympathisiert, war in einem Schützenverein aktiv. Obwohl er aus den Medien von dem Mord im Internetcafé erfahren hatte, hatte er sich nicht bei der Polizei gemeldet. Aus privaten Gründen, wie er betont: Auf Flirtseiten im Internet sei er unterwegs gewesen, um dort mit anderen Frauen zu chatten, während seine eigene hochschwanger zu Hause saß. Das sollte nicht herauskommen. In allen Vernehmungen und Befragungen erzählt er diese Geschichte, am falschen Tag am falschen Ort gewesen zu sein, sich danach falsch verhalten zu haben statt gleich zur Polizei zu gehen. Mehr nicht. Kann das stimmen? 2007 wurde das Verfahren gegen T. eingestellt – und auch der Untersuchungsausschuss fördert nichts Gegenteiliges zutage, sondern nur noch mehr Fragen. An vieles kann sich T. nicht mehr erinnern, weiß nicht mehr, wann er mit wem über was gesprochen hat. Alles nur ein tragischer Zufall – das ist die Variante, die am Ende der Befragung stehen bleibt. Auch das ist unbefriedigend für die Abgeordneten. „Es bleibt ein Beigeschmack, dass ausgerechnet ein Staatsdiener am wenigsten zur Aufklärung beigetragen hat“, sagt Grünen-Politiker Wieland.

Ein Opfer war der Hamburger Gemüsehändler Süleyman T. Zudem wird dem Trio der Mord an einer Polizistin zugeschrieben. Was aus den neuen Akten über Mundlos auch hervorgeht: Der Rechtsradikale soll vom MAD sogar um Zusammenarbeit gebeten worden sein.

Deutschland ist kein Rechtsstaat.
„Die Republik [Deutschland] ist keine Demokratie im freiheitlichen Sinne mehr. Sie ist kein Rechtsstaat mehr, in dem durch Gewaltenteilung und Rechtsschutz die Grundrechte gesichert sind. Sie ist kein Sozialstaat mehr, sondern unselbständiger Teil einer Region des globalen Kapitalismus. Sie ist auch kein Bundesstaat mehr, weil Bund und Länder ihre existenzielle Staatlichkeit eingebüßt haben. (…). „Die Politiker führen das Wort vom „freiheitlichen demokratischen Rechtsstaat“ bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit im Mund und tragen den sogenannten RECHTSSTAAT wie eine Monstranz vor sich her. Dabei gab es auf deutschen Boden noch nie einen Rechtsstaat! In der Kaiserzeit hatte Deutschland eine Klassenjustiz. In der Weimarer Republik war es eine diese Republik zutiefst verachtende Justiz, im III. Reich hatte Deutschland eine Verbrecherjustiz, in der Nachkriegszeit eine Wendehalsjustiz und heute eine von den Politikern gegängelte Justiz“ .

Neonazi-Szene und „Tiefer Staat in Deutschland“
Im Bundesamt für Verfassungsschutz sind nach Darstellung der Behörde Akten im Zusammenhang mit Ermittlungen zur Neonazi-Szene öfter vernichtet worden. Bekanntermaßen existiert in Deutschland kein Rechtsaat sondern ein Tiefer Staat. „Den Staat im Staate“ gibt es ebenfalls in Deutschland. Es funktioniert geheim und heimtückisch. Um die Nazis unter Kontrolle zu halten, gab Deutschland Nazis Geld und machte aus ihnen Spione. Die gleichen Spione wurden von Nazis gegen hohe Gelder ausgenutzt. Also spielten sie ein Doppel-Spiel. Das Ergebnis ist, dass sie uns kontrollierten. Nicht wir sie. Nun versuchen sie, diese Blamage zu unterbinden“. Deshalb hatten alle Fraktionen im Bundestagsuntersuchungsausschuss dem MAD am Dienstag vorgeworfen, eine Akte über ein Gespräch mit dem späteren NSU-Terroristen Uwe Mundlos aus den 90er Jahren ein halbes Jahr lang verschwiegen zu haben.

Frau „Bilkay Öney, die ihre Ansichten über die Rassenmorde und die Verfassungsschutzorganisation in Deutschland äußerte, gab mit Recht damals an, dass sich Deutschland in einer Riesen-Patsche befinde und die Sorge trägt, eine große Blamage zu unterbinden: Denn “den tiefen Staat“ gibt es ebenso in Deutschland“. Die deutschen Behörden haben Neonazis Geld im Austausch für falsche Auskünfte gegeben, und dieses Geld ist in die Neonazi-Szene geflossen. Das ist eine bekannte Tatsache. Es gibt einen thüringischen Untersuchungsbericht, der diese Zusammenhänge herstellt.“ Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auf die Seite 242 des sogenannten Schäfer-Berichts. Dieser Bericht belegt die These eines Tiefen Staates in der Bundesrepublik Deutschland. Das türkische Parlament hat in seinem Bericht zu den NSU-Morden auf Antrag des Abgeordneten Mustafa Erdem diese Feststellung auch bestätigt.

Es gibt in Deutschland einen „Tiefen Staat“

„Den „tiefen Staat“ gibt es überall, aber es gibt keinen Staat der über den „tiefen Staat“ spricht. In der BRD kommt der „tiefe Staat“ ans Tageslicht. Die seit 1974 verübten Mordserien müssen aufgeklärt werden. Damit zukünftig keine weiteren Menschen ermordet werden, trägt der Staat eine große Verantwortung, ich appelliere an den Staat seinen Verpflichtungen nachzukommen, man muss sich mit dem Rassismus auseinandersetzten. […] Seit der Wiedervereinigung Deutschlands gibt es 182 Todesfälle, diesen Fällen muss man nachgehen“. „Es sind Menschen umgebracht worden. Deswegen frage ich als Bürger dieses Landes, warum die Behörden diese kriminellen Taten entweder nicht aufklären konnten oder aufklären wollten, warum im Nachhinein Beweismaterial vernichtet wurde und warum das einige Innenminister, einige Verfassungsschutzpräsidenten und einige Landeskriminalamtschefs angeblich nicht gewusst haben. Was ist das für ein System innerer Sicherheit, das so eklatant versagt? Jeden Tag müssen wir neue Vertuschungstatbestände erfahren, die selbst schon in der Bundesregierung angekommen sind. Es sind da noch einige weitere Rücktritte fällig. Es ist schon schlimm genug, dass wir gewalttätige Nazis in unserem Land haben. Aber wie schlimm ist es, dass ein Teil unserer Sicherheitsbehörden auf dem rechten Auge blind ist, anscheinend sogar proaktiv am Vertuschen der Wahrheit mitgewirkt hat“.

‘‘Wer die Wahrheit nicht weiß, ist ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher‘‘.

Die europäisch-türkischen Beziehungen


von PD Dr. Dr. Ümit Yazicioglu, Mag., iur., FU-Berlin*

Die Defizite im strukturellen Aufbau

Die Gemeinschaft muß sich von dem Gedanken ihre Handlungsfähigkeit bei einer noch größeren Union bewahrenzu können, ohne die Defizite im strukturellen Aufbau und institutionellen Regelwerk vorher ausgemerzt zu haben, verabschieden. Zwar bietet das bisherige System den Vorteil, daß die Mitglieder einen kooperativen Politikstil pflegen müssen, um ihre Interessen wahrnehmen zu können. Auch sollte die Sozialisationskraft, die von diesem System ausgeht, trotz ihrer zeitlichen Kosten, nicht unterschätzt werden. Dagegen fallen die internen Defizite ins Gewicht, die sich als außenpolitische Handlungsunfähigkeit offenbaren. Da in der EU keine abgestuften Machtbefugnisse existieren, die einem großen Land rechtlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten in die Hand geben als einem kleinen, kann ein einzelnes Mitglied, wenn es instrumentell agiert, eine aktive EU-Politik blockieren. Dies wird um so wahrscheinlicher, je andersartiger die Interessen der Mitglieder gelagert sind, und je absoluter die Mitglieder aus egoistischen Motiven ihre verbrieften Rechte instrumentalisieren. Gerade in derartigen Fällen zeigen sich aber auch die Defizite in den Reformalternativen. Es führt wohl kein Weg um eine Stärkung der konzertierten Gestaltungsmöglichkeit der großen Mitgliedsländer vorbei, allerdings kann sie legitimationspolitisch problematisch werden, wenn sie zu sehr rechtlich fixiert und sichtbar würde.

Hier werden aber auch schon die Grenzen dieses Ansatzes deutlich, denn gerade der Verzicht auf Formalisierung und Sichtbarkeit bedeutet auch der weitgehende Verzicht auf die Etablierung von Strukturen, die Anreize und Motivationen fördern. Minderheiten wird man so kaum veranlassen können ihre Positionen aufzugeben. Mehrheitsentscheidungen könnten in diesen Situationen die legitimatorische Basis der EU untergraben. Die EU sollte nicht überfordert werden, was keineswegs gegen die Osterweiterung ins Felde geführt werden soll. Sie wird nicht zur Großmacht werden, weil in der Vielfalt ihrer Interessen, die denen ihrer Mitglieder entsprechen, zwar ein besonderer Reiz liegt, aber genau darin auch das Scheitern zu hoher Ansprüche angelegt ist. Die Fähigkeit der Bündelung der Ressourcen, die für einen Großmachtstatus unabdinglich ist, ist bei der EU sogar schwächer ausgebildet als bei fast allen Nationalstaaten.
Diese Erwägungen sprechen, wie im Falle der Osterweiterung, genauso wenig gegen einen möglichen Beitritt der Türkei. Bei der Türkei wird aber dem Zeitaspekt zu wenig Beachtung geschenkt. Denn die Assoziationsphase wird noch länger dauern als es einige Beobachter erwarten und die Türken erhoffen. Aber nicht nur der zeitlichen Extensität der Übergangsphase kommt Bedeutung zu, sondern auch ihrer Qualität. Diese Phase sollte nicht nur als ein möglichst schnell zu überwindendes notwendiges Übel betrachtet werden, sondern sie sollte als eigenständige gewinnbringende Zeit die Beziehungen weiter intensivieren.

In der Zollunion kam man zu einer noch an Bedingungen geknüpften Wiederaufnahme der finanziellen Kooperation, die auch ein bißchen gleichwertiger ausgestaltet wurden. Außerdem scheint ein Kompromiß über die Einbeziehung der Türkei in die ESVP wieder wahrscheinlicher. Der wichtigste Hinderungsgrund für ein fortschreiten der europäisch-griechischen Beziehungen dürfte aber der griechisch-türkische Konflikt bleiben. Die Gemeinschaft nahm zu diesem Problemfeld in der Geschichte unterschiedlich Stellung. War früher eine Äquidistanz zu beiden Konfliktparteien oberste europäische Maxime, so näherte sich die Gemeinschaft im Laufe der Zeit immer weiter der griechischen Position an, so daß eine damals abgelehnte Vermittlerrolle der EU, heute erst gar nicht in Frage kommen dürfte. Zu dieser Äquidistanz zurückzukehren muß wieder europäische Politik sein. Dafür muß die EU auf ihr Mitglied Griechenland einwirken, allzu starre Positionen zu räumen. Ein Lackmus-Test wird sicherlich sein, ob Griechenland weiterhin darauf beharren wird seine Hoheitsgewässer von sechs auf zwölf Seemeilen auszudehnen, und die Grenzstreitigkeiten vor den IGH bringen zu wollen.

Die Lösung der Zypernfrage
Das akuteste Problem ist aber die Lösung der Zypernfrage. Die EU hatte diesbezüglich in Helsinki nahezu die griechische Position übernommen und mit der Ankündigung der Aufnahme der Insel die Türkei vor den Kopf gestoßen. Die Hoffnung das Problem löse sich im Erweiterungsprozeß gleichsam von selbst, kann gutmütig beurteilt, als naiv bezeichnet werden. Die Schuld liegt nicht nur, wie von den Griechen immer lanciert wird, an der intransigenten Haltung der Türkei. Die ökonomischen Vorteile für die türkischen Zyprioten liegen offensichtlich auf der Hand. Aber ob sie deswegen eine Gefährdung ihrer Sicherheitsinteressen in Kauf nähmen, scheint mehr als ungewiß. Die Herstellung der Grundfreiheiten könnte bei den existierenden wirtschaftlichen Ungleichgewichten und den sicherheitspolitischen Zwangslagen den kalten in einen heißen Konflikt Umwandeln.

Die zweite Option, der Beitritt einer zunächst geteilten Insel, würde von den griechischen Zyprioten und dem Mutterland dagegen hingenommen werden. Darauf zu pokern wäre insoweit riskant, weil ungewiß ist, ob sich die Teilung dann einmal würde aufheben lassen können oder sich dauerhaft vertiefen würde. Auch die Artikulation der politischen Interessen der dann aufgenommenen Zyprioten würde verfolgt werden müssen. Bis dato deutet alles auf einen konfrontativen Politikstil der griechischen Zyprioten hin, die die europäische Türkeipolitik in ihrem Sinne versuchen könnten zu instrumentalisieren.

Als dritte Option steht die Teilung Zyperns im Raum, allein der griechische Teil würde aufgenommen werden. Dies würde von den griechischen Zyprioten abgelehnt werden, weil dies in ihren Augen einer nachträglichen Billigung der türkischen Okkupation gleichkäme. Inwieweit diese Haltung jedoch durch europäische Kopplungsgeschäfte aufzubrechen wäre, ist theoretisch nicht überprüfbar.

Eine denkbare Lösung des Konfliktes unter Berücksichtigung des schon angekündigten zypriotischen Beitritts, hätte die Form einer bi-zonalen, bi-kommunalen Föderation. Zypern würde als eine rechtlich näher auszustaltende (Kon-) Föderation zweier mehr oder weniger selbständigen Volksgruppen beitreten. Das EU-Recht würde auf die örtlichen Gegebenheiten angepaßt werden müssen. Der rechtlichen Einbeziehung des nördlichen Inselteils müßte aber bereits eine Einbeziehung der türkischen Zyprioten in die Beitrittsverhandlungen vorausgehen.

Es wurde das Desiderat aufgestellt, daß Europa wieder zu einer Position der Äquidistanz zurückfinden sollte. Aber wer wäre in Europa der Träger dieser Rückjustierung? Hier muß sich als erstes die jeweilige Ratspräsidentschaft angesprochen fühlen. Als eine Begleiterscheinung dieses sicher nur durch massiven Druck möglichen europäischen Befreiungsschlages, könnte es nun in Griechenland zu innenpolitischen Reibereien kommen. Diese müssen in Kauf genommen werden, denn die europäisch-türkischen Beziehungen sind zu wichtig, als daß die Bedingungen ihrer Ausgestaltung zuvorderst von den Griechen diktiert werden sollten. Wird dieser Schritt nicht unternommen oder bleibt er erfolglos, müßten besonders die großen EU-Staaten, die gemeinsamen europäischen Interessen gegenüber Griechenland durchsetzen. Eine Beitritt Zyperns sollte nur in Frage kommen, wenn auch die türkischen Zyprioten dem zustimmen können.

*PD. Dr. rer. publ. Dr. rer. pol. Ümit Yazicioglu, Mag. rer. publ. (Speyer), iur., geb. 1958 in Erzurum Türkei. Studium der Rechtswissenschaften in Berlin und der Verwaltungswissenschaften als Aufbaustudium in Speyer. Der Autor ist Verwaltungs- und Politikwissenschaftler und lehrt seit 2001 am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Von 1996 bis 1997 war er Mitglied des Senats der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Der Verfasser hat sich mit Fragen über die künftige Rolle der Türkei in der Europäischen Union: Erwartungen, Konflikte, Terrorismus, Asyl, Verfassungs- und Europarecht, sowie der Kurdenproblematik und Migrationsforschung befasst. Er ist in diesen Gebieten ein hervorragender Experte.

Wer war Nadschibullah? Die sowjetische Invasion und die Irrtümer der afghanischen Kommunisten


von Christian Parenti

Nicht selten sieht man in einem Teehaus oder einem kleinen Laden von Kabul ein Bild an der Wand, das einen ernst blickenden Mann mit rundem Gesicht, dunklem Haar und Schnurrbart zeigt. Es ist das Porträt von Mohammed Nadschibullah, dem letzten kommunistischen Präsidenten Afghanistans. Nadschibullah war erst 1986 ins Amt gekommen, davor hatte er jahrelang die straff durchorganisierte Geheimpolizei KHAD geleitet. Nach dem Abzug der sowjetischen Truppen konnte er sich noch drei Jahre an der Macht halten, bis er 1996 von Talibankämpfern auf grauenhafte Weise umgebracht wurde.

Wenn man Afghanen auf die Nadschibullah-Poster anspricht, hört man Sätze wie: „Er war ein starker Präsident, und wir hatten damals eine starke Armee.“ Oder: „Kabul war sauber, und alles war in Ordnung.“ Ein Teehausbetreiber meinte nur: „Nadschib hat gegen Pakistan gekämpft.“ In der Erinnerung erscheint Nadschibullah also weniger als Sozialist – für viele Afghanen ohnehin ein nebelhafter Begriff -, sondern als Patriot und Modernisierer.

Warum Nadschibullah heute noch eine begrenzte Verehrung genießt, lässt sich nur verstehen, wenn man die Sowjetherrschaft in Afghanistan noch einmal genauer in den Blick nimmt: die strategischen und taktischen Aspekte, den Terror und das Leid der Menschen, aber auch die Ideale und Ziele der afghanischen Kommunisten und ihrer sowjetischen Verbündeten. Ein Experte auf diesem Gebiet ist Rodric Braithwaite, ein Veteran der Diplomatie des Kalten Krieges, der als britischer Botschafter in Moskau den Zerfall der Sowjetunion beobachtet hat. In seinem Buch „Afgantsy“(1) (der russische Spitzname für die Afghanistanveteranen) schildert er detailliert und mit viel Gespür die russische Invasion und Besatzungszeit in Afghanistan. Braithwaites nüchterne und ausgewogene Darstellung kontert zugleich die propagandistisch verzerrten und falschen Informationen, die er selbst als britischer Diplomat in Moskau verbreiten half. In dem Buch hat er diesen Punkt allerdings nur angedeutet, in Interviews hat er sich dazu deutlicher geäußert. Für seine Forschungen hatte er Zugang zu Archiven der russischen Regierung, er sprach mit Zeitzeugen, die im sowjetisch-afghanischen Krieg eine Schlüsselrolle gespielt haben, und er reiste nach Kabul, um seine Kenntnisse vor Ort zu vertiefen.

Jonathan Steele hat mit „Ghosts of Afghanistan“(2) ein Buch vorgelegt, dass sich teilweise mit derselben Periode beschäftigt. Als langjähriger Auslandskorrespondent des Guardian hat er dreißig Jahre lang über Afghanistan berichtet: über die sowjetische Intervention, die Nadschibullah-Ära, die Schreckenszeit unter den Mudschaheddin, den Bürgerkrieg, den Aufstieg der Taliban und die US-amerikanische Besatzung.(3 )Steele zeichnet ein umfassendes und nuanciertes Bild von Afghanistan, wobei sein journalistischer Blick für aktuelle Details und Zusammenhänge durch eine langfristige historische Betrachtungsweise ergänzt wird. Diese Synthese gelingt ihm am eindrucksvollsten, wenn er die vergessene Geschichte der afghanischen Kommunisten und der sowjetischen Besatzungszeit analysiert.

Bolschewistische Truppen hatten schon während des russischen Bürgerkriegs, der bis 1922 andauerte, muslimische Aufständische in den zentralasiatischen Grenzgebieten bekämpft. Die endgültige Unterwerfung dieser sogenannten Basmatschi (Banditen) gelang erst in den 1930er Jahren – und zwar mithilfe der damaligen Königlichen Afghanischen Armee. Schon damals war ein stabiles Afghanistan aus Moskauer Sicht ein Schlüsselfaktor für die Sicherheit in den zentralasiatischen Sowjetrepubliken. Seit Beginn der 1950er Jahre gehörte das Land zu den vier Hauptempfängern sowjetischer Auslandshilfe. Zudem schickte Moskau Scharen von Ingenieuren, und umgekehrt absolvierten tausende von afghanischen Studenten, Technikern und Offizieren ihre Ausbildung in Russland.

Seit Ende der 1950er Jahre engagierten sich auch die USA in Afghanistan. Damals begann die Konkurrenz der beiden Supermächte auf dem Gebiet der Entwicklungshilfe. Die Amerikaner finanzierten ein Staudammprojekt am Helmand-Fluss,(4) das der Stromerzeugung und der Bewässerung der Wüstengebiete im Süden diente. Die Russen bauten den Salang-Pass-Tunnel, der den Norden und den Süden Afghanistans verbindet. Beim Ausbau des Straßennetzes engagierten sich beide Supermächte. Und beim Kabuler Flughafen wurde die Infrastruktur von den Russen errichtet, während die elektronische Ausrüstung, die Telefon- und die Radaranlagen aus den USA kamen.

Die Rivalität zwischen den beiden Supermächten hatte teilweise überraschende Folgen: So waren einige der ersten Führer der Mudschaheddin Armeeoffiziere, die in der UdSSR ausgebildet worden waren, darunter Ismail Khan, der Anführer des Aufstands in Herat 1979. Umgekehrt schlossen sich etliche Intellektuelle, die in den USA studiert hatten, später den Kommunisten an und brachten es sogar – wie Hafizullah Amin – zum Regierungschef.

Der kommunistische Putsch von 1979 war die indirekte Folge eines früheren Staatsstreichs, den eine Hungerkatastrophe ausgelöst hatte. Nach Dürreperioden, die das Land seit 1969 heimsuchten, erreichte die Hungersnot 1973 in der Provinz Ghor ihren Höhepunkt. Viele Menschen starben. König Mohammed Sahir Schah hatte es versäumt, Vorsorge gegen den Hunger zu treffen. Das nahm sein Cousin General Mohammed Daoud Khan zum Anlass für einen Putsch, mit dem er die Monarchie abschaffte und sich zum Präsidenten der neuen Republik Afghanistan ernannte.

Nach seiner Machtübernahme betrieb Daoud eine nicht sonderlich originelle Wirtschaftspolitik: Staatliche Lenkungsmaßnahmen und öffentliche Investitionen sollten die Entstehung privater Unternehmen und eines stabilen Binnenmarktes unterstützen. Gegenüber seinen Gegnern – den untereinander verfeindeten Kommunisten und Islamisten – agierte Daoud teils mit Repression, teils mit dem Angebot einer Machtbeteiligung. Als die Unterdrückung überhand nahm, gingen islamistische Führer wie der Tadschike Ahmed Schah Massud und der Paschtune Gulbuddin Hekmatjar ins Exil nach Pakistan, um von dort den bewaffneten Kampf aufzunehmen.

Auch der blutige kommunistische Putsch von 1978 – laut Steele ein „hastig improvisiertes“ Unternehmen – war eine Folge der Repression. Auslöser war die Ermordung von Mir Akbar Khyber, einem populären hochrangigen Parteifunktionär der kommunistischen DVPA (Demokratische Volkspartei Afghanistan). Auf die Protestdemonstrationen der Kommunisten reagierte die Polizei mit Massenverhaftungen, so dass die DVPA-Führung die vollständige Vernichtung der Partei fürchtete. Daraufhin stürmten ihre Gefolgsleute im Offizierskorps den Präsidentenpalast. Daoud wurde getötet, und die Kommunisten übernahmen die Macht.

Die Khalq-Kommunisten herrschten mit blutiger Gewalt

Diese Entwicklung kam offenbar auch für die Führung in Moskau und selbst für die KGB-Agenten in Kabul überraschend. „Was da geschehen war, gefiel ihnen gar nicht“, schreibt Braithwaite. Aus Moskauer Sicht war weder Afghanistan reif für den Sozialismus, noch die DVPA reif für die Führung des Landes. Zudem tobte innerhalb der DVPA ein erbitterter Richtungsstreit. Die radikale Mehrheitsfraktion Khalq (Das Volk), die den Putsch geführt hatte, fand Rückhalt in der paschtosprachigen urbanen Unterschicht und bei Migranten, die auf der Suche nach Arbeit oder Ausbildungschancen in die Städte drängten. Die eher gemäßigte Minderheitsfraktion Parcham (Das Banner) stützte sich auf die bereits etablierte städtische Mittelschicht, die vorwiegend Persisch (Dari) spricht.

Die Khalq-Kommunisten herrschten anfangs mit blutiger Gewalt. Vierzig Generäle und politische Verbündete von Daoud, darunter zwei ehemalige Ministerpräsidenten, wurden kurzerhand hingerichtet. Aber auch Islamisten, Maoisten und sogar DVPA-Mitglieder des Parcham-Flügels landeten im Gefängnis, verschwanden spurlos oder wurden umgebracht. Die zunehmende Gewalt löste in Moskau große Sorgen aus. Allerdings erließ die Khalq-Regierung auch eine Reihe fortschrittlicher Gesetze und Maßnahmen wie das Verbot der Kinderheirat und die Begrenzung des Brautpreises. Zudem wurden die Hypothekenschulden auf Agrarland gestrichen, Alphabetisierungskampagnen für Männer und Frauen (und zwar getrennt) gestartet und eine staatliche Landreform verordnet. Bei vielen dieser gut gemeinten Bemühungen haperte es allerdings an der Umsetzung, und die Gegenreaktionen ließen nicht lange auf sich warten.

Saleh Mohammed Zeary, ein ehemaliger kommunistischer Funktionär, den Steele in einem schäbigen Wohnsilo in der Nähe des Londoner Flughafen Heathrow aufgespürt hat, erklärte diesen Widerstand so: „Die Bauern waren zuerst begeistert, aber nur bis sie hörten, dass wir Kommunisten waren. Dann waren alle gegen uns. Sie sagten, wir glaubten nicht an den Islam, und damit hatten sie recht. Sie konnten ja sehen, dass wir nicht beteten. Wir befreiten die Frauen vom Brautpreis(5) – und man sagte, wir seien für die freie Liebe.“

Zeary floh erst 1992 nach London, nachdem die Mudschaheddin an die Macht gekommen waren. Die „Soldaten Gottes“ hatten seine Frau und zwei seiner Kinder ermordet. Ein anderer Exfunktionär der DVPA kritisierte gegenüber Steele den Ehrgeiz der Parteiführer, den Analphabetismus binnen fünf Jahren zu überwinden. „Das war lächerlich“, sagt er heute. Und auch „die Bodenreform war unpopulär. All diese sogenannten revolutionären Verordnungen wollten sie mit Gewalt durchsetzen. Die Gesellschaft war noch nicht so weit. Man hatte die Menschen nicht gefragt.“

Steele merkt übrigens an, dass diese DVPA-Veteranen, die früher Zugang zu großen Summen öffentlicher Gelder hatten, sich offensichtlich nicht im großen Stil bereichert haben.

Die übereilt geplanten Reformen scheiterten letzten Endes am alten Gegensatz zwischen Stadt und Land, der die afghanische Gesellschaft durchzieht. Die gebildeten jungen, idealistischen Städter hatten keine Ahnung von der dörflichen Welt, die sie ummodeln wollten. Und die Bewohner der mit Lehmmauern umschlossenen Dörfer verstanden nicht, was die städtische Obrigkeit von ihnen wollte. Nun ist es keine Überraschung, dass die Mullahs, die maliks (Dorfältesten) und die Großgrundbesitzer solche weitreichenden Reformen nicht mochten, schließlich wollten sie ihre angestammten Vorrechte nicht aufgeben. Irritierender ist, dass auch die bäuerliche Bevölkerung das Programm mit großer Mehrheit ablehnte, obwohl dessen progressive Aspekte ihren Interessen entsprachen. Allerdings war Afghanistan zwar von Armut und Ungleichheit geprägt, aber der Grundbesitz war nicht so extrem ungerecht verteilt wie etwa im vorrevolutionären Mexiko oder in China. Und die tief religiösen Bauern waren, wie Steele erläutert, „mit ihren Grundbesitzern durch Bande der Religion, der Sippe und der Familie verbunden und deshalb nicht bereit, deren Autorität infrage zu stellen“. So entwickelte sich auf dem Lande, wo man die relative Autonomie von Kabul schätzte und die man nun durch die Reformen bedroht sah, ein bewaffneter Widerstand. Und zwar im Bündnis mit den islamistischen Parteien, die vor der Repression des Daoud-Regimes nach Pakistan ausgewichen waren.

Die Kabuler Regierung musste aber auch für schlichte handwerkliche Fehler büßen. Die kommunistischen Städter verteilten zwar das Ackerland, nicht aber die Wasserrechte. Ein weiterer Beweis für ihre Ahnungslosigkeit in Sachen Landwirtschaft: Sie schafften zwar das ausbeuterische System des Geldverleihens ab, boten den Bauern aber keine alternativen Kredite, um den Kauf von Saatgut zu ermöglichen.(6) Die sowjetische Führung empfahl ihren Genossen in Kabul wiederholt, die radikalsten Reformen aufzugeben oder wenigstens aufzuschieben.

Die Kommunisten waren allerdings nicht die Ersten, die mit ihren Modernisierungsplänen im ländlichen Afghanistan aufliefen. Der „rote Prinz“ Amanullah Khan, der 1919 die Briten vertrieben hatte, wurde zehn Jahre später durch einen Aufstand der Stämme gestürzt, die seinen Modernisierungsansatz nach türkischen Vorbild ablehnten. Er hatte eine bescheidene Landreform durchgesetzt, das Wahlrecht für Frauen und Schulen für Mädchen eingeführt. Die Notabeln auf dem Land hatten nichts gegen bessere Straßen, wohl aber gegen die neuen Steuern, mit denen sie finanziert werden sollten. Und die Masse der Bauern sträubte sich nicht gegen Verbesserungen in der Landwirtschaft und mehr Schulen, das Patriarchat aber sollte unangetastet bleiben. Fünfzig Jahre später erlebt die DVPA einen ähnlichen religiös inspirierten Aufstand, den die kommunistischen Funktionäre zunächst einzudämmen versuchten, indem sie sich beim Gebet zeigten und Moscheen besuchten. Doch es war zu spät. Im März 1979 kam es in der Provinzhauptstadt Herat, an der Grenze zum Iran, zur offenen Meuterei von Truppenteilen unter der Führung islamistischer Offiziere.(7) Zweifellos spielten dabei die Ereignisse im Nachbarland eine Rolle: Nur einen Monat zuvor war der Schah geflohen und Chomeini nach Teheran zurückgekehrt.

Als es auch in anderen Garnisonen zu Meutereien kam, schickte die Sowjetunion mehr Militärberater nach Afghanistan. Zugleich plante sie aber bereits den massiven Einsatz von Bodentruppen. Die USA wiederum unterstützten seit Sommer 1979 die Mudschaheddin-Rebellen, die von Pakistan aus Angriffe auf afghanische Regierungstruppen und öffentliche Einrichtungen führten, mit Waffen und Geld. Innerhalb der DVPA spitzte sich der Richtungsstreit zu: Ideologische und persönliche Feindschaften führten zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Anhängern des Khalq- und des Parcham-Flügels und sogar innerhalb der Khalq-Fraktion. Im September 1979 wurde Präsident Nur Muhammad Taraki an ein Bett gefesselt und mit einem Kissen erstickt, den Mordbefehl hatte Ministerpräsident Hafizullah Amin erteilt, Tarakis Rivale innerhalb der Khalq-Fraktion.

Das musste die Führung in Moskau als Affront empfinden, denn sie hatte Tarakis flexiblere Politik befürwortet. Überdies kamen Verschwörungstheorien auf. Amin wurden Kontakte zur CIA nachgesagt, weil er in den 1960er Jahren einen Doktortitel an der Columbia University erworben und dort die afghanische Studentenvertretung geleitet hatte. Laut Steele soll Amin zugegeben haben, vor der Revolution Geld von der CIA erhalten zu haben. Braithwaite schreibt, der US-Botschafter in Kabul, Adolph Dubs, habe nach Gesprächen mit Amin bei der CIA angefragt, ob der Regierungschef zu ihren Kontaktpersonen gehöre. Vermutlich verhielt sich Amin nur wie alle, die vor ihm den Pufferstaat Afghanistan gelenkt hatten: Er versuchte zwischen den Großmächten zu lavieren.

Im Laufe des Krisenjahrs 1979 hat die kommunistische Regierung Afghanistans die Sowjetunion ganze dreizehnmal dazu aufgefordert, militärisch einzugreifen. Doch Moskau verweigerte sich mit Verweis auf alle möglichen plausiblen Gründe: „Wir haben alle Aspekte dieses Vorgehens geprüft“, erklärte ein sowjetischer Regierungsvertreter, „und sind zu dem Schluss gekommen, dass sich durch das Eingreifen unserer Truppen die Situation in ihrem Land nicht nur nicht verbessern, sondern sogar verschlimmern würde.“ Erst die Ermordung Tarakis scheint ein Umdenken in Moskau bewirkt zu haben.

Am Weihnachtstag 1979 überschritt die 40. Sowjetarmee die afghanische Grenze. Ihr Auftrag lautete allerdings nicht, Amin zu unterstützen, sondern ihn zu beseitigen. Spezialeinheiten griffen den Präsidentenpalast an und kämpften sich Raum für Raum zum Präsidenten vor. Am 27. Dezember verstarb Amin nach einem Feuergefecht. Als Nachfolger setzte die Sowjetmacht Babrak Karmal von der gemäßigten Parcham-Fraktion der DVPA ein, ein paranoider Alkoholiker, der für sein Amt völlig ungeeignet war. Zumindest die städtische Bevölkerung begrüßte den sowjetischen Einmarsch, der der bizarren Herrschaft Amins ein Ende setzte. Und in Moskau glaubte man zunächst – wie auch in Washington -, die ganze Mission werde höchstens ein halbes Jahr dauern.

Die Sowjetunion schickte nicht nur Soldaten, sondern auch Scharen ziviler Berater und Techniker, die ihre Aufgabe sehr ernst nahmen. Doch da es Karmal nicht gelang, das Vertrauen der muslimischen Landbevölkerung zu gewinnen, reichte der Einfluss der Regierung nicht weit über Kabul hinaus. Das lag auch an der US-Unterstützung für die afghanischen Mudschaheddin. Die von der CIA eingefädelte Militärhilfe wurde von Saudi-Arabien großzügig finanziert und über den pakistanischen Geheimdienst ISI (Inter-Services Intelligence) abgewickelt, der sich dabei nicht in die Karten schauen ließ. Binnen Kurzem sah sich die UdSSR in einen Krieg verstrickt, der neun Jahre dauern sollte.

Viele der sowjetischen Soldaten waren ehrlich überzeugt, eine „internationale Aufgabe“ zu erfüllen – ganz ähnlich wie US-Freiwillige, die ihren aktuellen Einsatz in Afghanistan als Hilfe für ein rückständiges Land und als Abwehr einer terroristischen Bedrohung verstehen. Und wie die U.S. Army heute rekrutierte auch die Sowjetarmee ihre einfachen Soldaten, die den Kampf führten und ihr Leben riskierten, überwiegend aus der Arbeiterschicht, aus Kleinstädten oder vom flachen Land. Nur in der Luftwaffe, beim KGB und in den Feldlazaretten dienten auch Männer (und einige Frauen) mit guter Ausbildung und Parteikontakten, die aus den westrussischen Großstädten stammten.

Das eigentliche Ziel der 40. Armee bestand darin, die Sympathie und Zustimmung der Afghanen zu gewinnen, doch das erwies sich als unmöglich. Wo immer sowjetische und afghanische Bodentruppen unter Druck gerieten, forderten sie Artillerie und Luftunterstützung an. Wenn sie also von den Mudschaheddin aus einem Dorf heraus beschossen wurden, ließen sie das Dorf bombardieren und zerstören. Dass die Russen chemische Waffen eingesetzt oder als Spielzeug getarnte Minen verlegt hätten, hält Braithwaite für gezielte Erfindungen der Kalten Krieger. Das brutale Vorgehen gegen die afghanische Zivilbevölkerung war – anders als es die Berichte in der westlichen Presse unterstellten – keineswegs eine bewusste Strategie, sondern eine zu erwartende und daher unentschuldbare Nebenfolge dieses Kriegs. Aber die Art der Aufstandsbekämpfung brachte zwangsläufig noch weitere unkalkulierbare Effekte und noch tiefere Widersprüche hervor: Die sowjetische Militärjustiz verurteilte hunderte ihrer Soldaten für Verbrechen und Vergehen, die von Diebstahl und Drogenkonsum bis zu Vergewaltigung und Mord reichten. Die sowjetischen Militärs waren jedoch nicht imstande oder nicht bereit, das Wüten des afghanischen Geheimdienstes KHAD zu unterbinden. 8 000 Menschen wurden unter dem DVPA-Regime hingerichtet, Zigtausende kamen ins Gefängnis und wurden misshandelt.

Braithwaite zufolge halten die Afghanen die Russen für bessere Soldaten als die Amerikaner. Das könnte schlicht daran liegen, dass sie weniger vorsichtig kämpften und weniger „gepanzert“ auftraten als die U.S. Army. Und daran, dass die Afgantsy der bäuerlichen Lebensweise eines zentralasiatischen Landes in vieler Hinsicht näherstanden. Von den sowjetischen Afghanistankämpfern, die aus dem Krieg zurückkehrten, waren viele traumatisiert, drogensüchtig oder alkoholabhängig. Die Verwundeten hatten sich mit einem bürokratischen Gesundheitssystem herumzuschlagen, um ihre Ansprüche durchzusetzen. Und die Veteranen mussten feststellen, dass viele ihrer Landsleute von diesem offensichtlich sinnlosen Krieg nichts mehr hören wollten.

Rückzug über die Brücke der Freundschaft

Als 1985 Gorbatschow ins Amt kam, wurde der Rückzug aus Afghanistan bald zur beschlossenen Sache. Dazu hatte auch eine stille, aber beharrliche Kampagne beigetragen: Veteranen, Angehörige von Wehrpflichtigen und sogar einige aktive Offiziere schickten Briefe nach Moskau, in denen sie den Krieg verurteilten. Perestroika und Glasnost lagen bereits in der Luft, und in Afghanistan rückte der neu ernannte Präsident Nadschibullah vom Marxismus-Leninismus ab und setzte auf einen eher pragmatischem Nationalismus. 1988 wurde die DVPA in Hisb-i-Watan (Vaterlandspartei) umbenannt. Am Ende seiner Amtszeit dachte Nadschibullah sogar daran, den Mudschaheddin-Führer Ahmed Shah Massud zum Verteidigungsminister zu ernennen.

Karmals Abgang und der Aufstieg Nadschibullahs waren Ausdruck einer neuen politischen Linie der „nationalen Versöhnung“. In seiner Darstellung dieser Zeit schreibt Artemy Kalinovsky: „Von 1985 bis 1987 war die Afghanistanpolitik Moskaus bestimmt durch das Bemühen, den Krieg ohne Niederlage zu beenden. Auch Gorbatschow teilte in gewisser Weise die Befürchtung seiner Vorgänger, dass ein übereilter sowjetischer Rückzug das Ansehen vor allem bei den Staaten der Dritten Welt beeinträchtigen könnte. Aber er wollte den Krieg beenden, und die Mehrheit des Politbüros stand hinter ihm. Die Frage lautete jetzt nur, wie man in Kabul ein neues Regime installieren könnte, das auch ohne die Anwesenheit der sowjetischen Truppen Bestand haben würde.“(8)

Ohne das Einverständnis der USA, der wichtigsten Schutzmacht der Mudschaheddin, war die nationale Versöhnung allerdings nicht zu realisieren. Die Verhandlungen zwischen den USA und der Sowjetunion über Afghanistan behandelt Kalinovsky in einem eigenen Kapitel. Für Moskau und Kabul erwies es sich als Nachteil, dass die Regierung unter Präsident Ronald Reagan in der Afghanistanfrage uneinig war. In Washington standen sich die „bleeders“ und die „dealers“ gegenüber: Die einen wollten das afghanische Regime „ausbluten“ lassen, die anderen setzten auf einen Deal mit Moskau.

US-Außenminister George Shultz war eine Zeit lang der wichtigste Vertreter der „dealers“. Er wollte den Sowjets entgegenkommen: Falls die Rote Armee aus Afghanistan abziehen würde, könnten die USA ihre Unterstützung der Mudschaheddin aufgeben. Aber die „bleeders“, gestützt auf gewisse Leute in der CIA und die „afghanische Lobby“ im Kongress, glaubten mehr herausholen zu können: Sie verlangten als Vorbedingung, dass die Sowjets sämtliche Hilfen für die Nadschibullah-Regierung einstellen müssten. Diese Position setzte sich schließlich durch. Aus sowjetischer und afghanischer Sicht war die Haltung der Reagan-Regierung indes „völlig unkooperativ“.

Im Februar rollte der letzte sowjetische Panzer nach Norden über die Brücke der Freundschaft, die den Amu-Darja überspannt. Nadschibullah erhielt aber weiterhin Unterstützung. Und die afghanische Regierung konnte sich entgegen allen Erwartungen ziemlich erfolgreich behaupten. Im März 1989 gelang es afghanischen Truppen – nunmehr ohne fremde Hilfe -, die Belagerung von Dschalalabad zu beenden. Hätten die Mudschaheddin die Stadt im Osten der Provinz Nangarhar, nahe der pakistanischen Grenze, einnehmen können, wäre ihr nächstes Ziel Kabul gewesen. Nach ihrer Niederlage vor Dschalalabad waren die sieben Mudschaheddin-Gruppen organisatorisch zersplittert und trotz ihrer hervorragenden taktischen Fähigkeiten nicht in der Lage, eine gemeinsame kohärente Strategie zu entwickeln.

Bei Braithwaite kann man nachlesen, dass vor allem Eduard Schewardnadse große Stücke auf Nadschibullah hielt. Er ging davon aus, dass die Afghanen ewig durchhalten könnten, wenn man sie nur ausreichend mit Treibstoff und Waffen versorgte. Schewardnadse wollte wohl nicht als erster sowjetischer Außenminister in die Geschichte eingehen, der eine Niederlage zu verkünden hatte. Aber als Gorbatschow von Jelzin verdrängt wurde und die Sowjetunion sich auflöste, versiegte der Nachschub nach Afghanistan.

Immer wieder kann man lesen und hören, dass die Niederlage in Afghanistan den Zusammenbruch der Sowjetunion eingeleitet habe. Diese Ansicht ist falsch. Eher ist das Gegenteil richtig. Die wirklichen Gründe hat vor Kurzem der Economist benannt: „Das Sowjetsystem brach zusammen, als die höchsten Funktionäre beschlossen, ihre Privilegien zu Geld zu machen und in Privateigentum umzuwandeln.“ Das aber vollzog sich erst unter Jelzin. Als der an die Macht kam, brach das Nadschibullah-Regime zusammen.

Braithwaite berichtet auch, dass Jelzin schon als Präsident der russischen Teilrepublik – also während Gorbatschow noch im Amt war und die Sowjetunion noch existierte – geheime Verhandlungen mit den Mudschaheddin aufgenommen hatte. Sobald der Nachschub aus der Sowjetunion ausgeblieben war, wechselte Raschid Dostum, einer von Nadschibullahs wichtigsten Generälen, ins Lager der Aufständischen. Im April 1992 wurde Nadschibullah gestürzt. Die Hauptstadt fiel unter die Kontrolle unterschiedlicher Fraktionen von Gotteskriegern und ethnisch-nationalen Fanatikern. Zwischen denen brachen, nach einer kurzen gemeinsamen Interimsherrschaft, die erwarteten Fraktionskämpfe aus, während die letzten Anhänger der DVPA das Land verließen oder in den Untergrund gingen.

Auch Nadschibullah versuchte zu fliehen, wurde aber von Dostums Milizionären am Flughafen abgefangen. Während der nächsten vier Jahre versank Kabul in Barbarei und Düsternis – und nicht nur im metaphorischen Sinne: Die Straßenlampen und das Stromnetz der Oberleitungsbusse wurden von Plünderern abmontiert, die kommunalen Dienste wurden eingestellt, die Kämpfe zwischen den verfeindeten Fraktionen machten die halbe Stadt zum Trümmerfeld. In diesen Bürgerkriegsjahren starben 100 000 Menschen, die meisten von ihnen Zivilisten. Nadschibullah hatte im Kabuler UN-Hauptquartier Unterschlupf gefunden, aber als die Taliban 1996 Kabul einnahmen, griffen sie zu. Der Expräsident wurde verprügelt, gefoltert, kastriert und am Ende erschossen. Die Taliban schleiften seine Leiche mit einem Lastwagen durch die Straßen und hängten sie dann an eine Straßenlaterne.

Obwohl im heutigen Kabul die Besatzungsmacht von der Nato gestellt wird, trifft man in der Stadt noch immer auf Bilder von Mohammed Nadschibullah. Warum? Damals wie heute handelte es sich nicht nur um einen Krieg zwischen Afghanen und fremden Mächten. Es gab auch stets den innerafghanischen Konflikt, vor allem zwischen der städtischen Bevölkerung, die Modernisierung wollte und vorantrieb, und einer Landbevölkerung, die sich jedem sozialen Wandel gewaltsam widersetzte. Beide Seiten fanden mächtige Verbündete im Ausland. Im Kalten Krieg genoss Kabul die Unterstützung der Sowjetunion, während sich die USA und Pakistan auf die Seite der Aufständischen schlugen. Heute dagegen unterstützen die USA – aus einer Reihe von irrwitzigen Gründen – die Kräfte in Kabul, die wieder einmal einen Nationalstaat anstreben. Und von denen einige schon unter Nadschibullah im Amt waren. Dagegen steht Pakistan, obwohl offiziell ein Verbündeter und mit vielen Dollars entlohnter Vasall der USA, noch immer hinter den islamistischen und traditionalistischen Rebellengruppen.

Für eine bestimmte urbane Schicht Afghanistans lautete die wichtigste Frage schon immer: Bringt uns diese oder jene Ideologie auch die Elektrifizierung? Es sind diese städtischen Kreise, die seit den 1920er Jahren versucht haben, die bürokratische Macht der Hauptstadt auf das ganze Land auszudehnen, und damit immer wieder gewaltsamen Widerstand auslösten. Zunächst setzten sie auf die konstitutionelle Monarchie, danach auf die Präsidialrepublik, dann auf den Sozialismus sowjetischen Stils, und am Ende auf Nadschibullahs verzweifelte Beschwörung der nationalen Einheit. Heute ruhen ihre Hoffnungen auf dem äußerst fragwürdigen Experiment, dem Land mithilfe von Nato-Truppen eine liberale Demokratie aufzudrücken. Und so wundert man sich nicht, dass ehemalige Kommunisten auch heute wieder als Modernisierer auftreten und in all den halbwegs kompetenten Teilen dessen anzutreffen sind, was man heute als afghanische Regierung bezeichnet.

Einer dieser Technokraten ist Muhammad Hanif Atmar. Von 2002 bis 2010 war er in der Regierung von Hamid Karsai zunächst Landwirtschaftsminister, dann Bildungsminister und zuletzt Innenminister. Als junger Mann diente Atmar bei den Sondereinsatzkräften des KHAD (die afghanische Geheimpolizei hatte wie der KGB auch einen militärischen Zweig). In der Schlacht um Dschalalabad verlor er ein Bein. Nach dem Sturz des Nadschibullah-Regimes ging Atmar zum Studium nach England, aber nach dem Einmarsch der US-Allianz kam er zurück nach Kabul und wurde bald als kompetenter und ehrlicher Fachmann geschätzt – als jemand, „mit dem der Westen zusammenarbeiten könnte“.

In der Nationalen Sicherheitsbehörde, der Nachfolgeorganisation des KHAD, gibt es heute so viele alte Kader der Parcham-Fraktion aus DVPA-Zeiten, dass die Institution im alltäglichen Sprachgebrauch nach wie vor KHAD heißt. Ein weiterer Technokrat aus den Reihen der DVPA ist Sahir Tanin, der als Ständiger Vertreter Afghanistans bei den Vereinten Nationen dient. Er gehörte bis in die 1980er Jahre hinein zum Zentralkomitee der DVPA.

Vielleicht ist damit klarer, warum in Kabul noch immer Bilder von „Nadschib“ an der Wand hängen. Der Mann mag eine Menge falsch gemacht haben, aber seine Weltanschauung kam immerhin zusammen mit der Elektrifizierung. Krieg allerdings liefert leider keinen Strom.

Fußnoten:
(1) Sir Rodric Braithwaite, „Afgantsy: The Russians in Afghanistan, 1979-89“, London (Profile Books) 2011.
(2) Jonathan Steele, „Ghosts of Afghanistan: The Haunted Battleground“, London (Portobello) 2011.
(3) Wie Braithwaite spricht auch Steele fließend Russisch; er gehörte zum Team des „Guardian, das die WikiLeaks-Dokumente für die Publikation ausgewertet und interpretiert hat.
(4) Der Träger nannte sich Helmand Valley Authority, nach dem Vorbild der Tennessee Valley Authority, einem der ersten New-Deal-Projekte in den 1930er Jahren.
(5) Den Brautpreis muss die Familie des Mannes an die Familie der Frau zahlen, was die Braut zum Verkaufsobjekt macht.
(6) Eine anschauliche Darstellung der gescheiterten Reformen bei Raja Anwar: „The Tragedy of Afghanistan: A First-Hand Account“, New York (Verso Books) 1990.
(7) Braithwaites will herausgefunden haben, dass der Aufstand und seine Unterdrückung durch das afghanische Militär nicht ganz so blutig verlief, wie es häufig dargestellt wird: In Herat seien nicht etwa hundert, sondern nur drei Sowjetbürger umgebracht worden. Auch das Flächenbombardement, bei dem Tausende umgekommen sein sollen, ist nicht belegt.
(8) Artemy Kalinovsky, „A Long Goodbye: The Soviet Withdrawal from Afghanistan“, Cambridge (Harvard University Press) 2011.
Aus dem Englischen von Edgar Peinelt
Dieser Text erschien zuerst am 7. Mai 2012 in „The Nation. Christian Parenti ist Journalist. 2011 erschien von ihm: „Tropic of Chaos: Climate Change and the New Geography of Violence“ (Nation Books).

Le Monde diplomatique Nr. 9875 vom 10.8.2012, 672 Zeilen, Christian Parenti